Ansedlar

Kända uppgifter om en anfader eller anmoder med givet ID-nummer
finner Du med hjälp av tabellen nedan över generation/ID-nummer

Från en ansedel kan Du komma direkt till
dels föräldrarna (Om det finns en länk efter namnet)
dels barn som ingår i anträdet (ID-nummer med fet stil)

Generation ID
Första generationen 1
Andra generationen 2-3
Tredje generationen 4-7
Fjärde generationen 8-15
Femte generationen 16-31
Sjätte generationen 32-63
Sjunde generationen 64-127
Åttonde generationen 128-255
Nionde generationen 256-511
Tionde generationen 512-1023
Elfte generationen 1024-2047
Tolfte generationen 2048-4095
13:e generationen 4096-8191
14:e generationen 8192-16383
15:e generationen 16384-32767
16:e generationen 32768-65535

Sökmotorer

Efternamn
Index