Sjunde generationDenna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida
Återgå till ansedeltabell


64 Swän Nilsson, VII:1.  Född den 4 apr 1700 i Näset, Ström. Swän dog i Näset, Ström den 3 nov 1752, han var då 52 år. Yrke: Bonde och sexman. Bostad: Näset, Ström.

Källor: Strömsboken, Näset 6 och 5
(far 128; mor 129)
Gå till anträdet

Vid hösttinget 1748 hade landsfiskalen Olof Klingberg stämt 28 bönder från Ström - däribland Swän Nilsson från Näset - för att de utan vederbörlig syn och erhållet tillstånd fällt och bränt svedjeland. Samtliga tillstodo att de hade svedjat. Swän Nilsson påstod sig t.ex. ha röjt oduglig skog till 2,5 kappars utsäde. Bönderna framhöll i en gemensam skrivelse att de röjt för mulbetets skull av bolbyskogarna och inte på kronoallmänningar eller där duglig skog växte. Den skog, som de huggit ner, hade endast varit granskog, som endast dugde till gärdsel och vedbrand. Samtliga anklagade dömdes till vardera 10 dalers böter.

Vid hösttinget 1751 hade landsfiskal Olof Klingberg instämt en del strömsbor för underslev vid detta och föregående års mantalsskrivning. En särskild krigsskatt, som kallades kvarntull, skulle betalas för varje person mellan 15 och 63 år. Sven Nilsson i Näset hade vid mantalsskrivningen underlåtit att uppge dotter Märta f. 1734 20/3. Han kunde ej neka till att hon var 15 år, men föregav att hon var liten och svag samt sjuklig. För uraktlåtenhet att mantalsskriva fick vederbörande böta 10 dlr smt, varav hälften tillföll Ströms fattige och hälften landsfiskalen.

Den 25 okt 1730 när Swän var 30 år gifte han sig med Anna Mårtensdotter, VII:2.

De fick följande barn:
i. Brita (1731-1817)
ii. Marita (1732-1732)
iii. Marita (1734-1811)
iv. Nils (1736-1738)
32 v. Mårten, VI:1 (1738-1780)
vi. Anna (1741-1820)
vii. Nils (1743-1804)
viii. Erik (1745-1791)
ix. Cherstin (1749-1796)

65 Anna Mårtensdotter, VII:2.  Född 1710 i Öhn, Ström. Anna dog 1789 i Näset, Ström. Begravd den 8 feb 1789 i Näset, Ström. Bostad: Näset, Ström.

Källor: Strömsboken, Näset 6 och Öhn 157
(far 130; mor 131)
Gå till anträdet

Näset hade inga egna fäbodar, vilket troligen berodde på att skogskiftet låg på Näsvikssidan och man hade svårigheter att frakta kreaturen över sundet. Swän Nilssons änka Anna Mårtensdotter gjorde den 26/3 1754 en överenskommelse med Mats Isaksson i Bredgård om att få anlägga egna fäbodar på Bredgårdsbränna samt komma i åtnjutande av mulbete för kreaturen. För denna förmån betalades en avgift av 24 daler kopparmynt per år till Mats Isaksson.

66 Zakris Zakrisson, VII:3.  Född den 25 dec 1708 i Havsnäs. Zakris dog i Gärde, Ström den 6 jan 1786, han var då 77 år. Yrke: Bonde. Bostad: Gärde, Ström.

Källor: Strömsboken, Gärde 18
Georg Hansson, Gärde 17
(far 132; mor 133)
Gå till anträdet

Jon Persson överlät hemmansbruket på mågen Zakris Zakrisson år 1739

Den 6 jan 1738 när Zakris var 29 år gifte han sig med Anna Jonsdotter, VII:4.

De fick följande barn:
i. Zakris (1739-1813)
ii. Per
iii. Brita (1742-1801)
iv. Märeta (1746-)
33 v. Anna, VI:2 (1749-1825)
vi. Jon (1751-)

67 Anna Jonsdotter, VII:4.  Född 1713 i Gärde, Ström. Anna dog den 6 nov 1807 i Gärde, Ström. Bostad: Gärde, Ström.

Källor: Strömsboken, Gärde 18 och 17
Georg Hansson, Gärde 17
(far 134; mor 135)
Gå till anträdet

68 Jöns Mårtensson Löfström, VII:5.  Född den 25 aug 1723 i Tullingsås, Ström. Jöns dog i Lövberga, Ström den 28 jul 1793, han var då 69 år. Yrke: Bonde och dragon. Bostad: Lövberga, Ström.

Källor: Strömsboken, Lövberga 1
(far 136; mor 137)
Gå till anträdet

Den 6 jan 1752 när Jöns var 28 år gifte han sig med Marin Ersdotter, VII:6.

De fick följande barn:
i. Märeta (1752-)
ii. Anna (1754-)
34 iii. Mårten, VI:3 (1755-1826)
iv. Eric (1757-)
v. Jöns (1760-)
vi. Nils (1761-)

69 Marin Ersdotter, VII:6.  Född den 3 okt 1721 i Gärde, Ström. Marin dog i Lövberga, Ström den 28 jul 1793, hon var då 71 år. Bostad: Lövberga, Ström.

Källor: Strömsboken, Lövberga 1
Georg Hansson, Gärde 23
(far 138; mor 139)
Gå till anträdet

70 Anders Jönsson, Rosenberg, VII:7.  Född den 14 aug 1729 i Risselås, Ström. Anders dog 1789 i Risselås, Ström. Begravd den 10 maj 1789 i Ström. Yrke: Bonde och nämndeman. Bostad: Risselås, Ström.

Källor: Strömsboken, Risselås 3
(far 140; mor 141)
Gå till anträdet

Anders Jönsson Rosenberg bodde på Risselås nr 1, Utgården om 3 tnl skatt. Han hade rusthållet för sjätte korpralen av Majorens kompani av Jemtlands dragonregemente. År 1784 betalade han i skatt eller ränta 5 riksdaler 21 skillingar och 9 runstycken för förutom bl.a. åker, slåtter på skatteskog och kronoskog, skogs- och mulbete även fiske å Russfjärden och Fångsjön samt en humlegård.

1754 gifte sig Anders med Anna Olofsdotter, VII:8.

De fick följande barn:
i. Gunilla (1755-)
ii. Jöns (1758-1821)
35 iii. Karin, VI:4 (1760-1835)
iv. Marin (1762-1827)
v. Olof (1765-1813)
vi. Anders (1769-1840)

71 Anna Olofsdotter, VII:8.  Född den 24 nov 1729 i Åsen, Hammerdal. Anna dog jul 1790 i Risselås, Ström. Begravd den 28 jul 1790 i Ström. Bostad: Risselås, Ström.

Källor: Strömsboken, Risselås 3
Georg Hanssons anträd
(far 142; mor 143)
Gå till anträdet

72 Erik Persson Öberg, VII:9.  Född den 10 mar 1723 i Äspnäs, Ström. Erik dog i Gärdnäsbyn, Ström. Yrke: Nybyggare och dragon. Bostad: Gärdnäsbyn, Ström.

Källor: Strömsboken, Gärdnäsbyn 19 och Äspnäs 5
Georg Hansson, Äspnäs 3
Gärdnäset under tvenne sekler
(far 144; mor 145)
Gå till anträdet

Den som först flyttade in på Östgården i Gärdnäset hette Erik Persson Öberg. Han var bror till Per Persson Esping och kom från Espnäs. Fast han var liten och späd var han seg och duktig i arbetet. Han var även en stjärna i idrott. Han gifte sig med systern till förste nybyggaren på Bonäset.1754

Den 28 okt 1750 när Erik var 27 år gifte han sig med Elin Olofsdotter, VII:10.

De fick följande barn:
i. Sigrid (1751-)
ii. Brita (1753-1840)
iii. Dödfött (1751-)
iv. Gunilla (1757-1827)
v. Per (1759-)
36 vi. Olof, VI:5 (1761-1852)
vii. Erik (1763-1846)
viii. Anna (1765-)
ix. Kerstin (1768-)

73 Elin Olofsdotter, VII:10.  Född den 16 jan 1725 i Öhn , Ström. Elin dog i Gärdnäsbyn, Ström den 15 okt 1780, hon var då 55 år. Bostad: Gärdnäsbyn, Ström.

Källor: Strömsboken, Gärdnäsbyn 19 och Öhn 4
Georg Hansson, Öhn 4
(far 146; mor 147)
Gå till anträdet

74 Mikael Larsson Strandberg, VII:11.  Född 1714 i Öhn, Ström. Mikael dog 1794 i Gärdnäsbyn, Ström. Begravd den 20 jul 1794 i Ström. Yrke: Nybyggare och trumslagare. Bostad: Gärdnäsbyn, Ström.

Källor: Strömsboken, Gärdnäsbyn 1
Gärdnäset under tvenne sekler.
(far 148; mor 149)
Gå till anträdet

Trumslagare vid Majorens kompani av Jämtlands dragonregemente.

Mikael Larsson Stranberg och Märet Svensdotter bosatte sig först i Gärdviken, men flyttade sedan av okänd anledning till Gärdnäset på samma gård som Olof Nilsson Rosenberg och byggde där upp egna hus.

Den 23 okt 1748 gifte sig Mikael med Marita Svensdotter, VII:12.

De fick följande barn:
i. Ingeborg (1749-)
ii. Anna (1753-1819)
iii. Lars (1756-)
37 iv. Kerstin, VI:6 (1759-1830)
v. Sven (1764-1842)

75 Marita Svensdotter, VII:12.  Född den 12 maj 1726 i Strand, Ström. Marita dog 1787 i Gärdnäsbyn, Ström. Begravd den 5 aug 1787 i Ström. Bostad: Gärdnäsbyn, Ström.

Källor: Strömsboken, Gärdnäsbyn 1
(far 150; mor 151)
Gå till anträdet

76 Olof Nilsson Rosenberg, VII:13.  Född den 20 nov 1721 i Vassnäs, Kall. Olof dog i Gärdnäsbyn, Ström den 18 nov 1810, han var då 88 år. Yrke: Nybyggare, dragon och andre trumslagare. Bostad: Gärdnäsbyn, Ström.

Källor: Strömsboken, Gärdnäsbyn 7
Gärdnäset under tvenne sekler.
(far 152; mor 153)
Gå till anträdet

Andre trumslagare vid Majorens kompani.

Olof Nilsson Rosenberg från Vassnäs i Kall bosatte sig som förste nybyggare på Sörgården i Gärdnäset. Han föddes 1712 (enligt Gärdnäsboken) och 1721 (enligt Strömsboken).

Tre av sönerna blev bönder i Gärdnäsbyn, Hillsand och Vedjeön. En son, Erik född 1759, blev inkallad för att försvara Sveriges kust mot Ryssland. Där blev han dödad en en kanonkula ihopsatt av en kätting och flera andra kanonkulor, som sköts mot dem.

Den 29 okt 1749 när Olof var 27 år gifte han sig med Sigrid Svensdotter, VII:14.

De fick följande barn:
38 i. Olof, VI:7 (1754-1849)
ii. Nils (1750-)
iii. Swän (1752-1815)
iv. Per (1757-1757)
v. Erik (1759-)
vi. Lisbet (1761-1788)

77 Sigrid Svensdotter, VII:14.  Född den 29 okt 1721 i Strand, Ström. Sigrid dog i Gärdnäsbyn, Ström den 17 jul 1815, hon var då 93 år. Bostad: Gärdnäsbyn, Ström.

Källor: Strömsboken, Gärdnäsbyn 7 och Strand 5
(far 150; mor 151)
Gå till anträdet

78 Mårten Jönsson, VII:15.  Född den 9 jul 1730 i Öhn, Ström. Mårten dog i Öhn , Ström den 26 dec 1820, han var då 90 år. Yrke: Bonde. Bostad: Öhn, Ström.

Källor: Strömsboken, Öhn 107 och 106
(far 156; mor 157)
Gå till anträdet

År 1763 överlät Jöns Mårtensson hemmanet till sonen Mårten. Denne anhöll hos Häradsrätten om syn på lämplig plats för anläggande av torp för sin dragon. Ingen av de vid synen närvarande hade något att invända mot att soldattorpet byggdes på Hemnäset.

År 1795 hölls syn och värdering av detta hemman. På hemmanet fanns manngårdsbyggnad med två stora stugor, förstuga och kammare, en byggning med sal, gästkammare och loft eller klädes- och sädesvind, tre kornlador, två stenvälvda källare en med bod och en utan, fyra härbärgen, ett litet porthus, smedja, svarvbod, fähus, två stall, vedkapshus, två foderbodar, vedlider, badstuga och båthus. Alla byggnader befunnos i gott skick. Det var alltså ett, vad beträffar byggnader, mycket välförsett hemman som sonen Jöns fick överta. Syneprotokollet ger för övrigt upplysning om att åkern var väl hävdad och när hälften trädes fås två tunnor, men ofta besås 2/3 av åkern. På hemmanet kunde födas, med tillskott av löv och skav, 2 hästar, 12 kor och omkring 30 får och getter. Till hemmanet hörde två fäbodvallar belägna 1/2 resp. 1/4 mil från gården. Mulbete fanns ej vid gården men i någon mån vid fäbodvallarna. Kvarn fanns på Strandskogen ca 1/2 mil från gården. Fiske fanns vissa år till husbehov, men vissa år var fisket otillräckligt. Hemmanet värderades till 200 Rdr eller 600 Plåtar.

Efter Karin Göransdotters död 1783 gifte Mårten om sig med Anna Olofsdotter, född 1725 och död 1794. Anna Olofsdotter hade tidigare varit gift med dragon Hans Wallman från Tullingsås, som dog år 1782.

Den 5 nov 1758 när Mårten var 28 år gifte han sig med Karin Göransdotter, VII:16.

De fick följande barn:
i. Benedicta (1760-1849)
ii. Göran (1762-1762)
iii. Jöns (1763-1853)
iv. Maren (1766-1766)
v. Ingebor (1770-1770)
39 vi. Maren, VI:8 (1767-1820)

79 Karin Göransdotter, VII:16.  Född den 3 dec 1725 i Äspnäs, Ström. Karin dog apr 1783 i Öhn, Ström. Begravd den 13 apr 1783 i Ström. Bostad: Öhn, Ström.

Källor: Strömsboken, Öhn 107
Georg Hansson, Äspnäs 8
(far 158; mor 159)
Gå till anträdet

80 Pär Svensson, VII:17.  Född den 29 maj 1723 i Strand, Ström. Pär dog i Strand, Ström den 16 mar 1783, han var då 59 år. Yrke: Bonde. Bostad: Strand, Ström.

Källor: Strömsboken, Strand 6
(far 150; mor 151)
Gå till anträdet

Per Svensson övertog hemmanet Strand nr 1 år 1756. Han begärde år 1756 värdering av hemmanet och året efter förrättades syn av länsman Johan Gröndahl biträdd av nämndemännen Mårten Andersson (VII:29) i Öhn och Olof Andersson i Tullingsås. Hemmanet värderades till 16 rdr 16 sk species ochvid arvsskiftet 1784 delades det mellan bröderna Sven (VI:9) och Mårten.

Efter Elin Mårtensdotters död gifter sig Pär 13 nov 1768 med Benedicta Andersdotter född 24 november 1745 och död 1830 i Ottsjö, Undersåker. De hade följande barn:

· dotterns Anna född 6 oktober 1770
· dottern Elin född och död 20 maj 1773
· dottern Sara född 18 oktober 1774

Den 11 nov 1753 när Pär var 30 år gifte han sig med Elin Mårtensdotter, VII:18.

De fick följande barn:
40 i. Sven, VI:9 (1755-1841)
ii. Märet (1758-1836)
iii. Sven (1754-1754)
iv. Mårten (1761-1848)

81 Elin Mårtensdotter, VII:18.  Född den 20 apr 1724 i Tullingsås, Ström. Elin dog jul 1767 i Strand, Ström. Begravd den 2 aug 1767 i Ström. Bostad: Strand, Ström.

Källor: Strömsboken Strand 6 och Tullingsås 227
(far 136; mor 137)
Gå till anträdet

82 Nils Ersson, VII:19.  Född den 7 maj 1719 i Gärde, Ström. Nils dog okt 1778 i Gärde, Ström. Begravd den 1 nov 1778 i Ström. Yrke: Bonde. Bostad: Gärde, Ström.

Källor: Georg Hansson, Gärde 24
(far 138; mor 139)
Gå till anträdet

Erik Ersson överlät hemmanet på sonen Nils år 1759. Efter hans död övertog sonen Olof Bränndal gårdsbruket som "landbonde" fram till sin död år 1807. Därefter är det brodern, Erik Nilsson, som säljer hemmanet till Anders Andersson Rosenberg, från Risselås.

Den 1 jan 1751 när Nils var 31 år gifte han sig med Lisbet Olsdotter, VII:20.

De fick följande barn:
i. Erik (1753-)
ii. Olof (1755-1807)
iii. Erik (1757-)
41 iv. Anna, VI:10 (1760-1819)
v. Karin (1765-)

83 Lisbet Olsdotter, VII:20.  Född den 10 jan 1721 i Åsen, Hammerdal. Lisbet dog i Gärde, Ström den 10 jan 1786, hon var då 65 år. Bostad: Gärde, Ström.

Källor: Georg Hansson, Gärde 24
(far 142; mor 143)
Gå till anträdet

84 Erik Ersson, VII:21.  Född 1710 i Mattarbodum, Själevad. Erik dog den 21 jun 1764 i Mjösjö, Nordmaling. Yrke: Bonde. Bostad: Mjösjö, Nordmaling.

Källor: Tyko Lundkvist, RoR sid 177-178, TLÖ sid 308 och Lappmarkskolonisatörer, sid 80.
Utdrag ur Thord Bylunds släktdatabas "Angur".
(far 168; mor 169)
Gå till anträdet

Under den tid då Mjösjö var finskspråkigt inflyttade en man från Leding i Björna, som hette Erik Ersson f. 1710. Han var gift med Margareta Månsdotter f. 1715 från Leding, en dotter till Måns Nilsson och dennes hustru Lisa Nilsdotter därstädes enl Nordmalings dödsbok; men enligt Själevads födelsebok var hon dotter till Måns Clemetsson i Gide by i Björna, vilket torde vara det riktiga, eftersom någon Måns Nilsson inte funnits i Leding.

Erik Ersson var son till Erik Nilsson i Hwalmsjö, vilket torde vara identiskt med Hvalvsjö. Byn heter nunera Mattarbodum.

Erik Eriksson, som kallades "en stilla och tyst man" bodde i Mjösjö 1752-64. Han avled det sistnämnda året, medan änkan levde ända till 1789 och hade då fått flytta mellan sina barn i Mjöskö, Bredvik, Kyrkovallen och Klöse. Hon dog i Klöse.

Det var Pål Danielssons hemman i Mjösjö, som Erik Ersson övertog 1752 när Pål flyttade till Bredträsk för att uppta nybygge där.

Erik Ersson hade enligt Tyko Lundkvist följande åtta barn:

· En dotter gifte sig med Erik Jonsson f. 1726, som upptog Nässund 1762. Han hade samma år inflyttat från Movattnet, där han var son till bonden Jonas Ersson.

· En dotter Märta Ersdotter f. 1747, gifte sig med Lars Jonsson f. 1735, även han en son till movattensbonden. Hon dog uppe i Armsjön 1834 efter omgifte.

· Sonen Olof Ersson f. 1751, drunknade på höstisen 1770.

· Sonen Nils Ersson f. 1758, for som dräng till Levar, men utflyttade till Enköping 1777.

· Sonen Anders Ersson-Norrström f. 1759, blev kolare och nybyggare i Storfall och är stamfader för en stor släkt Norrström, som fanns på sin tid även i Hallen och Brattsbacka.

· Dottern Margareta Ersdotter f. 1766, blev gift med eldvakten Matts Ersson-Nyström f. 1743 från Nederkalix, som från 1787 bodde i Klöse.

· Sonen Johan Ersson f. 1754, blev bonde i Bredträsk. Han hade 12 barn.

· Sonen Erik Ersson f. 1741, blev gift med styvdotter till karlbäcksnybyggaren Olof Lundquist och med denna flyttade han upp till Holmsjö ovanför Bredträsk.

Thord Bylund tre barn enligt nedan:

Erik gifte sig med Margareta Månsdotter, VII:22.

De fick följande barn:
i. Erik (1741-1798)
ii. Marta (1747-1834)
42 iii. Johan, VI:11 (1754-1803)


Föregående * Nästa

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt