ANSEDLAR TILL 896 AV BENGTERIKS ANFÄDER

Första generationen


Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida
Återgå till ansedeltabell


1 Bengterik Ronne, I:1.  Född den 16 sep 1928 i Näset, Ström. Yrke: Avdelningsdirektör, Fil Dr, Docent. Bostad: Uppsala.

Källor: (far 2; mor 3)

Gå till anträdet

Bengterik blev fil.dr i fysik 1962 och har

- Bedrivit fysikforskning vid universiteten i Uppsala, Stockholm, Umeå och vid CERN i Genève fjorton år och publicerat ca 25 vetenskapliga uppsatser med forskningsresultat inom området elementarpartiklar.

- Som t.f. professor i fysik vid Umeå universitet under två år (1964-66) byggt upp den grundläggande fysikundervisningen och viss forskning vid den nya fysikinstitutionen.

- Som utbildningsledare vid Stockholms universitet 1969-74 haft ansvaret för planering av verksamheten inom den matematisk-naturvetenskapliga fakultetens område.

- Som avdelningsdirektör vid UKÄ/UHÄ 1974-82 haft huvudansvaret för den centrala planeringen av utbildning och forskning inom samtliga matematisk-naturvetenskapliga och tekniska fakulteter i Sverige.

- Som avdelningsdirektör vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, 1982-93 haft huvudansvaret för planering av verksamheten inom den skogsvetenskapliga fakulteten.

Har efter pensioneringen själv genomfört eller medverkat som sekreterare i drygt 30 utredningar inom flera olika områden. Har dessutom ägnat nio år åt administrativ verksamheten vid Uppsala Pensionärsuniversitet, (hemsida: www.usu.se)

Den 19 jun 1954 när Bengterik var 25 år gifte han sig med Barbro Regestad, i Alunda.

De fick följande barn:
i. Hans (1955-)
ii. Elisabeth (1959-)
iii. Erik (1965-)

Andra generationen


Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida
Återgå till ansedeltabell
Andra generation

2 Anders Ronne, II:1.  Född den 19 jan 1891 i Näset, Ström. Döpt i Ström. Anders dog i Näset, Ström den 15 nov 1972, han var då 81 år. Begravd den 25 nov 1972 i Ström. Yrke: Folkskollärare. Bostad: Näset, Ström.

Källor: Strömsboken Näset 22
(far 4; mor 5)
Gå till anträdet
Min far

Muntlig information från Anders Ronne 31/12 1967
"Småskola 1898-1900, 2 år (Godtemplarhuset)
Magister Öbom 1900-1903, 3 år (Sockenstugan, Bagar Lundkvist, Lars-Ersa kyrkstuga m fl ställen)
Folkskola 1903-04, 1 år, 6:e klassen (Fru Nordfors som lärare, styvmor till Daniel Nordfors)
Nästa vårtermin, privatlektioner för magister Öbom i latin
HT 1906, tentamen till 2 klassen i Fjellstedsta skolan i Uppsala
1906-1907, 1 år på Fjellstedska skolan
Resa till Fjellstedtska skolan
- Åkte ilskjuts till Östersund. Vagn med parhästar, Byte 2 gånger
tid 08.00-22.00
- Järnväg Östersund ­ Uppsala. Stadsbud visade var skolan fanns
Bodde tillsammans med två andra i ett rum. Fick bra betyg från andra året.
Ville sedan inte fortsätta trots att föräldrarna ville detta. Ville börja på gymnasiet i Östersund för att bli jägmästare.
Blev 1907-1909, 2 år, pinnpojke vid byggandet av Inlandsbanan. Skulle därefter få bli utsättare vid Lövberg, men ville inte flytta dit och slutade därför.

Besökte Östersund vid utställningen 1905 tillsammans med föräldrarna, farbror Zackris och systern Britta. Det fanns ingen plats på trillan. Men Anders hade fått en cykel då han gick och läste (köpt på auktion). Anders packade en liten packning på cykeln och ville följa med. Han fick då cykla efter skjutsen. Såg Brott och brott av August Strindberg vid utställningen och somnade. Farfar och farmor besökte sockerbagare Jonsson i Sundsvall, varvid Anders bodde kvar i Östersund. På hemresan gick cykeln sönder i Lit varvid Anders fick åka med Erik Olsson (bror till Bank Olle) till Tullingsås och därefter med fadern till Strömsund.

Farfar och farmor och farbror Zakris och faster Ingrid hade redan 1898 varit i Stockholm."

Dödsruna över Anders Ronne:

"F. folkskolläraren Anders Ronne, Strömsund, har avlidit 81 år gammal. Herr Ronne var född och uppväxt i Näset, Strömsund och deltog i unga år i jordbruks- och skogsarbete, var en tid tummare, genomgick därefter skogsskola och var även en tid fjärdingsman. År 1922 började han studera vid folkskollärareseminarium och efter avlagd examen 1926 återkom han till Strömsund som lärare. Inom samhället och föreningslivet har herr Ronne intagit en framskjutande plats och tillhört ett flertal styrelser och nämnder. Han har bl.a. varit ledamot av dåvarande municipalfullmäktige, vice ordförande i civilförsvarsnämnden, lärarkårens representant i folkskolestyrelsen i många år, flerårig sekreterare i kyrkobrödrakåren och kassör inom tempelriddarorden, länsstyrelsens revisor för arbetslöshetsnämnden och revisor för kyrkliga kommunen m.m. Herr Ronne var som lärare skicklig pedagog och uppskattades varmt av såväl elever som av kolleger för sitt försynta sätt och sin vänlighet. Den bortgångne efterlämnar som närmast sörjande makan Jenny samt barn med familjer."

och senare

"I Ströms kyrka jordfästes på lördagen herr Anders Ronne, Strömsund. Vid båren paraderade tempelriddare med prestaver och akten inramades med körsång av den avlidnes barnbarn. Officiant var kyrkoherde Bertil Eriksson, som i griftetalet utgick från orden i Joh 7:9-10"

Anders och Jenny Ronne har följande barn:

· 1. Bengterik, fil dr och f.d. avdelningsdirektör, gift med Barbro Regestad Alunda, fil mag och f.d. gymnasielärare. De har 3 barn och 3 barnbarn.

· 2 .Karin, fil mag och f.d. lärare, gift med Sven Lundkvist Gagnef, fil dr och f.d. riksarkivarie. De har 6 barn och 14 barnbarn.

· 3. Margareta, fil mag och f.d. hälsovårdsinspektör, gift med Hans Sverredal Dals-Långed, fil kand och f.d. datachef vid Livsmedelsverket. De har 5 barn och 9 barnbarn.

· 4. Ingrid, f.d. barnläkare och riksdagskvinna, gift med Bo Björkqvist Bollsta Bruk, f.d. företagsläkare. De har 5 barn och 10 barnbarn.

Anders och Jenny har därmed totalt 4 barn, 19 barnbarn och (hittills) 36 barnbarnsbarn.

Anders var tidigare gift med Maria Regina Krånglin, född de 7 september 1893 i Fjällsjö, död den 1 maj 1921. De vigdes i Ströms kyrka den 20 juli 1919. Regina avled i TBC när hon väntade deras första barn. Hennes föräldrar var Anders August och Sara Krånglin.

Bröderna Anders, Erik och Sven Eriksson fick genom beslut av Konungens Befallningshavande den 22 februari 1916 tillstånd att anta släktnamnet Ronne.

Den 26 dec 1927 när Anders var 36 år gifte han sig med Jenny Johansson, II:2, i Östersund.

De fick följande barn:
1 i. Bengterik, I:1 (1928-)
ii. Karin (1930-)
iii. Margareta (1932-2001)
iv. Ingrid (1934-)

3 Jenny Johansson, II:2.  Född den 1 feb 1895 i Näs, Helgum. Döpt i Helgum. Jenny dog i Näset, Ström den 19 sep 1984, hon var då 89 år. Begravd i Strömsund. Yrke: Barnmorska. Bostad: Näset, Ström.

Källor: Jenny Ronne: Några minnesanteckningar - tillägnade mina fyra barn och deras familjer.
Axel Johansson: Mitt livs novell.
(far 6; mor 7)
Gå till anträdet

Min mor

Av minnesanteckningarna framgår bl a
att Jenny ända från det hon var liten önskade bli barnmorska (hon var äldst av nio syskon)
att hon 1917 tjänstgjorde som bondpiga i Långsele
att hon därefter genomgick en kurs i sjukvård vid lasarettet i Sollefteå och samtidigt följde kurser i svenska och matematik
att hon 1920/21 utbildades till barnmorska i Stockholm
att hon direkt efter utbildningen fick anställning i Strömsund
att hon under sin tjänstgöring där, till dess hon pensionerades, hann med ca 2000 förlossningar
att hon trivdes mycket bra med sitt yrkesval och brukade säga att om hon fick leva om sitt liv skulle hon bli barnmorska igen.

I skriften skriver Jenny en hel del om de upplevelser hon haft som barnmorska i Ström.

Jennys bror Axel har i skriften "Mitt livs novell" (1995) ingående skrivit om hur förhållandena var i deras barndomshem.

I dödsrunorna skrivs bl.a. följande:

Förra barnmorskan fru Jenny Ronne, Strömsund, har efter en längre tids sjukdom avlidit i en ålder av 89 år. Jenny Ronne var en välkänd och omtyckt profil i Strömsund, där hon efter 32 år som barnmorska inom den vidsträckta församlingen pensionerades från sin tjänst 1953 efter att ha hjälpt mer än 2000 barn till världen under många gånger strapatsrika färder i ödemarken. Vägarna på den tiden var så gott som obefintliga inom distriktet, varför hon fick ta sig fram till fots eller på skidor, när inte hästskjuts fanns att tillgå. Hon hade stor livserfarenhet och blev själv en god mor till fyra barn efter giftermål 1927 med framlidne folkskolläraren Anders Ronne. Jenny föddes i ett gudfruktigt hem i Helgum. Syskonskaran var stor och Jenny, som var äldst av de nio barnen, stannade kvar hemma för att hjälpa till med hemgårdens jordbruk. Hon visste tidigt att hon ville bli barnmorska och efter en förberedande kurs vid Sollefteå lasarett började hon en ettårig utbildning vid Södra BB i Stockholm. Efter examen återvände hon till föräldrahemmet och anträdde 1921 en tredagars resa med sin far på hästskjuts till sin första anställning som barnmorska i Strömsund, där hon sedan blev kvar och utförde sitt livsverk. Hon kom med i församlingsarbetet och övrigt föreningsliv samt i det kommunala arbetet. En tid tillhörde hon kommunalfullmäktige och i många år var hon ledamot av barnavårsnämnden. Hon var under lång tid aktiv i Ströms kyrkliga kvinnoförbund och i kyrkliga arbetskretsen. Husmodersföreningen hade i henne en kunnig styrelseledamot och hon var en tid dess vice ordförande. Inom godtemplarlogen, Vita bandet (förtjänstmärke i guld för minst 25-årig verksamhet), Röda korset samt hembygdsföreningen var hon även intresserad medlem. Med sitt lugna sätt och sin älskvärdhet vann Jenny Ronne många vänner och hon utförde alla sina arbetsuppgifter och uppdrag med stor plikttrohet.

Tredje generationen


Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida
Återgå till ansedeltabell

4 Erik Mårtensson, III:1.  Född den 6 feb 1856 i Näset, Ström. Erik dog i Näset, Ström den 21 jan 1925, han var då 68 år. Yrke: Bonde och inspektör. Bostad: Näset, Ström.

Källor: Strömsboken, Näset 12 och 10
(far 8; mor 9)
Gå till anträdet

Min farfar


De första åren skötte Erik jordbruket och körde timmer. Senare anställdes han som skogsvaktare för Björknäs. Så småningom (1913) blev han inspektor. Han hade 100 hästar att hålla reda på för bolagets räkning. 1920 gick bolaget omkull.

Den 15 jun 1884 när Erik var 28 år gifte han sig med Karin Andersdotter, III:2, i Strömsund.

De fick följande barn:
i. Kristina (1885-1946)
ii. Anna (1887-1967)
iii. Karin Elisabeth (1889-1891)
2 iv. Anders, II:1 (1891-1972)
v. Erik (1894-1894)
vi. Ada (1896-1904)
vii. Erik (1897-1984)
viii. Brita (1899-1978)
ix. Hildur (1900-1901)
x. Sven (1902-1986)
xi. Johan (1904-1904)

5 Karin Andersdotter, III:2.  Född den 3 maj 1863 i Bredgård, Ström. Karin dog i Näset, Ström den 11 mar 1924, hon var då 60 år. Bostad: Näset, Ström.

Källor: Strömsboken, Näset 12 och Bredgård 54
(far 10; mor 11)
Gå till anträdet

Min farmor


6 Jonas Erik Johansson, III:3.  Född den 16 sep 1870 i Utanede, Edsele. Jonas Erik dog i Rådom, Helgum den 16 jul 1956, han var då 85 år. Yrke: Bonde. Bostad: Näs, Rådom.

Källor: Axel Johanson; Mitt livs novell
Mohlund, Helgum 2, sid 507
(far 12; mor 13)
Gå till anträdet

Min morfar


Axel skriver i sin redovisning bl.a.

"Pappa var äldst i en syskonskara på 6 barn. Det var vanligt att äldste sonen skulle ta över och bruka jorden. Farfar hade tänkt att så skulle ske nu också. Pappa däremot lär helst ha velat studera till präst, och av någon oförklarlig anledning ändrade farfar sig och begav sig en dag iväg till pastorsexpeditionen för att ordna det så. På vägen dit lär han dock ha vänt om med oförrättat ärende.

Detta drabbade kanske pappa så hårt, att han beslutade sig för att lämna Edsele och flytta till Helgum, vilket också skedde den 28 oktober 1893. Han ingick äktenskap med sin kusin Brita Margareta Jonsdotter från Meåfors, Ramsele socken. De gifte sig i Ramsele kyrka den 23 mars 1894. Året förut hade han köpt ett hemman i Helgum, Näs nr 1 om en sel, av Magnus Norlander, som tidigare köpt det på dödsboaktion. Magnus blev nu från 1893 födorådstagare på detta hemman i 20 år framåt".

Familjen fick ekonomiska problem när Jonas Erik drabbades av ett större borgensåtagande. Han hade två medborgenärer, som dock drog sig ur detta åtagande på ett tidigt stadium och lämnade till Jonas Erik att klara av hela skulden på 10 000 kr (som enligt Axels uppskattning motsvarade 600 000 kronor i 1995 års penningvärde). Detta skedde genom att han i början av 1920-talet sålde större delen av den skog som hörde till hemmanet.

I Axels novell ges intressanta och detaljerade redovisningar av följderna för hans hem av den oro som präglade de första årtiondena av 1900-talet som en följd av världskriget, stor arbetslöshet och motsättningar på arbetsplatserna. Vidare behandlas
· Sjukvården. Spanska sjukan drabbade bygden hårt med många dödsfall. Här redovisas även hur man använde sig av "kloka gummor" och olika former av "bot för sot" under denna tid.
· Bristfällig socialvård
· Nöjeliv
· Religiös verksamhet
och mycket annat av intresse.

Jonas Erik gifte sig med Brita Margareta Jonsdotter, III:4.

De fick följande barn:
3 i. Jenny, II:2 (1895-1984)
ii. Verner (1896-1966)
iii. Jonas Algot (1898-1899)
iv. Ester Margareta (1900-1954)
v. Jonas (1902-1989)
vi. Ingrid (1905-1917)
vii. Erik (1907-)
viii. Axel (1909-)
ix. Mary (1913-1918)

7 Brita Margareta Jonsdotter, III:4.  Född den 30 okt 1867 i Meåfors, Ramsele. Brita Margareta dog i Rådom, Helgum den 12 jan 1954, hon var då 86 år. Bostad: Näs, Rådom.

Källor: Axel Johansson; Mitt livs novell
Mohlund, Helgum 2, sid 507
(far 14; mor 15)
Gå till anträdet

Min mormor


Axel skriver om sin mor bl.a. följande:

"Min mor härstammade från en bondesläkt i Meåfors, Ramsele. Hon var äldst i en syskonskara på 14 barn och fick därför tidigt lära sig att ta hand om ett hem under nödåren på 1870-talet, då missväxt och dåliga tider hörde till vanligheterna.

Mammas skolgång inskränkte sig bara till lite hemundervisning av en självlärd skomakare. Hon lärde sig den gamla stilen på bokstäverna. När hon läste var det med hörbar röst, samtidigt som hon med pekfingret följde raderna. Att utföra räkneoperationer med papper och penna fick hon inte lära sig, utan alla sådana skedde med huvudräkning.

Varje dag vaknade jag med att höra mamma sitta på "plåten" (diskbänken) vid spisen och läsa dagsavsnittet ur sin "Biblisk skattkammare", som hon enligt en anteckning på pärmens insida fått av pappa år 1898 på sin födelsedag 30 oktober. Detta läsande upprepade hon varje dag, och hämtade därav den kraft hon behövde för att kunna utföra de dagliga åligganden som ålåg en bondmora.

Mina föräldrar var båda religiöst lagda, framför allt mor, men denna sida av dem yttrade sig aldrig på ett fanatiskt sätt. Hon hade ständigt mycket arbete, emedan barnen kom tätt på varandra. Därför höll hon sig med en piga som lättade hennes arbetsbörda. Allt som gällde linne och yllekläder producerades i dåtidens bondehem. På somrarna odlades lin på stora arealer. Men innan det kunde förvandlas till lakan, dukar och handdukar krävdes mycket arbete. Allt vad vi behövde i den vägen hade en lång arbetsgång bakom sig. Hon deltog också i hushållningssällskapets tävling och vann pris för sitt täckegarn."

Fjärde generationen


Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida
Återgå till ansedeltabell

8 Mårten Zakrisson, IV:1.  Född den 29 jan 1813 i Näset, Ström. Mårten dog i Näset, Ström den 27 sep 1882, han var då 69 år. Yrke: Bonde och nämndeman. Bostad: Näset, Ström.

Källor: Strömsboken, Näset 10 och 9
(far 16; mor 17)
Gå till anträdet

Min farfarsfar

Bröderna Erik, Zakris och Mårten delade hemmanet efter sin fader Mårten Zakrisson. Zakris övertog hemgården efter lottning. Erik och Mårten byggde nya gårdar.

Anders Ronne har berättat följande om barnen till Mårten och Anna.

· 1. Anna Andersson var gift i Hillsand och hade inga barn. Maken Olof Andersson var en rik bonde.

· 2. Karin Lundqvist var gift med skräddarmästare Per Lundqvist från Trångåsen. Bröderna till Karin gav dem tomt och hjälpte till att bygga det hus där vi bodde (och som Hans och Margareta Sverredal senare flyttat till Södra Öhn). De hade inga barn. Men Karin hade en flicka före äktenskapet: Kristina Ollander, som uppfostrades hos Erik och Karin Mårtensson. Kristina Ollander bodde senare i en liten röd stuga sydväst om småskolan. Lundqvist skaffade stickmaskin och stack strumpor och tröjor. Per var argsint och kallades "trångaschelper.

· 3. Kerstin Berglund var gift med Olaus Berglund, senare disponent för Näsvikens såg. De fick 25 revar tomt nordöst om Rosenbergs och byggde det hus där senare Magnus Lögdberg bodde. De flyttade sedan till huset i hörnet av Risselåsvägen - Storgatan (mitt emot Frälsningsarmen). Han bildade ett bolag, som byggde hotell Svea. De hade fyra barn
- Olga, gift med Albin Nilsson från Örnsköldsvik.
- Hilda, kartriterska
- Ada, gift med komminister Sven Elgmark i Aspås
- Martin, gift med Dagmar Nordling från Sundsvall. Lantmätare i Örebro.

· 4. Märit Roos var gift med Jens Roos från Brattberget i Lövberga. De fick en tomt söder om Rosenbergs (Brolins och Polis Jönssons hus senare) och fick hjälp att bygga huset. De sålde gården till Björknäsbolaget och flyttade till Stugun. Därefter flyttade familjen tillbaks till Strömsund. Första åren bodde de i Henning Mårtenssons sal. Senare hjälpte släkten till med att bygga det hus där Maria Hallström bodde. Jens var sjuklig (hjärtfel). De hade följande barn:
- Alice, gift med Olof Andersson, Bonäset
- Märta, småskollärarinna gift med Anders Eijde, Ström
- Anna, gift med köpman Karl Larsson, Ström
- John, gift med Anna Lundgren från Fjällsjö
- Valdemar, gift med Charlott Herman från Sundsvall
- Maria, rikstelefonist gift med 1) Wilhelm Hallström och 2) Sven Hallström från Öhn

· 5. Erik Mårtensson var gift med Karin Andersdotter. De byggde Rosenbergs gården. Det skulle bli en sommarstuga. Huvudbyggnaden skulle byggas senare. Huset var mindre i början. Salen byggdes 1918. (Vad Erik gjorde för övrigt kan läsas i hans ansedel; ID 4). De hade följande barn:
- Kristina, gift med nämndeman Anders Rosenberg från Öhn
- Anna, ogift, hemsyster
- Anders (se ID 2)
- Erik, gift med handarbetslärarinna Inis Berlin från Kvikkjokk. Postmästare, Stockholm 1
- Brita, gift med köpmannen Hans Håkansson i Östersund.
- Sven, gift med sjuksköterskan Nanna Lindholm från Ed, Västernorrlands län. Kamrer.

· 6. Zakris Mårtensson gifte sig med Ingrid Håkansdotter från Järilsvattnet. De fick överta hemgården på Näset. Men Ingrid trivdes inte på Näset (bland annat på grund av spökerier). De flyttade då till Östersund och Zakris anställdes som fånggevaldiger (transporterade fångar). Senare flyttade de till Hallviken där de hade kaffé. Så småningom flyttade de till Järilvattnet och övertog svärfars hemman och därefter flyttade de till Lövberga. Senare flyttade de till Strömsund och bodde en tid ovanför Frälsningsarmen (på övervåningen). Till slut flyttade de till Sjövik, där Ingrid dog. Efter Ingrids död flyttade Zakris till Haldo. Zakris var så lång att han inte rymdes i kistan. Han fick ligga med krokiga ben. De hade följande barn:
- Ingeborg, gift med Magnus Helgesson från Åflo, Offerdal.
- Haldo, gift med Elin Eliasson från Utanede, Edsele. Banförman

· 7. Mårten Mårtensson gifte sig med Kristina Andersdotter (syster till Eriks Mårtenssons hustru Karin). Han byggde det hus där senare Henning Mårtensson bodde. Mårten och Kristina bodde där till sin död. Mårten var uteslutande bonde. Han var tillbakadragen. De hade sonen
- Henning, gift med Svea Hansson från Häggnäset, Frostviken

· 6. Maria Persson gifte sig med köpman Nils Persson. Han byggde Mårténs gård och affär, som han senare sålde till svågern Hans. Han byggde därefter huset norr om Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Han handlade då med hästar och åkte runt med en prisbelönt hingst. Därefter sålde han sitt hus och byggde senare ett mindre något norr om det förra (där kyrkvärden Hans Erik Jonsson senare bodde). Persson hade då en färghandel mellan tant Elises hus och Mårténs hus. Han sålde den och sitt hus och hyrde lägenhet i det hus där Körner och Regina Persson senare bodde. Han blev referent för Östersunds Posten och sålde gardiner mm. De hade följande barn, som tagit efternamnet Trangius:
- Mauritz, gift med Mia Olofsson från Jonsgård, Ström. Kronojägare.
- Agaton, handelsbiträde
- Hugo, gift med Frida Nilsson från Vasa, Stockholm. Civilingenjör.
- Helge, gift med Sigrid Andersson från Gärde, Ström. Distriktstummare.
- Erik, gift med Emma Jonsson, Ström. Kamrer på fångvårdsanstalten.
- Astrid, ogift. Kontorist
- Olof, gift med Märta Keijser från Västerås. Gymnasieingenjör vid ASEA.

· 7. Hans Mårtén gifte sig med Anna Johansdotter. Han var först biträde på Nils Perssons affär och köpte senare affären. Han skötte affären bra. De hade följande barn:
- Uno, gift med tandläkare Ingeborg Fischer från Jönköping. Köpman.
- John, gift med lärarinnan Iwa Engström från Ström. Landsfiskal.
- Agda, ogift. Lärarinna.

Den 21 mar 1847 när Mårten var 34 år gifte han sig med Kerstin Ersdotter, IV:2.

De fick följande barn:
i. Anna (1848-1911)
ii. Karin (1849-1898)
iii. Kerstin (1852-1926)
iv. Märit (1854-1939)
4 v. Erik, III:1 (1856-1925)
vi. Zakris (1858-1936)
vii. Mårten (1862-1932)
viii. Maria (1865-1939)
ix. Hans (1869-1951)

9 Kerstin Ersdotter, IV:2.  Född den 31 mar 1829 i Gärdnäset, Ström. Kerstin dog i Näset, Ström den 20 okt 1890, hon var då 61 år. Bostad: Näset, Ström.

Källor: Strömsboken, Näset 10 och Gärdnäsbyn 21
(far 18; mor 19)
Gå till anträdet

Min farfarsmor

10 Anders Svensson, IV:3.  Född den 27 jul 1824 i Gärde, Ström. Anders dog i Bredgård, Ström den 4 aug 1897, han var då 73 år. Yrke: Köpman. Bostad: Bredgård, Ström.

Källor: Strömsboken, Bredgård 54
(far 20; mor 21)
Gå till anträdet

Min farmorsfar

År 1854 säljer Sven Svensson i Bredgård en torplägenhet om 6 tunnland till målaren Jöns Löfvenberg. Denne säljer 1860 till Anders Svensson.

Lägenheten övertas av sonen Sven. Flera tomter har sålts ur lägenheten.

Anders Ronne har berättat följande om Anders och Annas barn:

· 1. Anna Roos var gift med handlare Per Roos från Lorås (ej släkt med Jens Roos). De byggde Sundings hus. De hade följande sex barn:
- Valdemar, ogift, biträde på Lundholms Järnhandel, köpte därefter Berglunds sport.
- Alfild, gift med affärsmannen Gottfrid Sundelin. De bodde kvar i Anders Svenssons hus.
- Svante, gift med Anna Rosén från Piteå; först skrivbiträde, senare affärsman. Han hade en färghandel.
- Axel, konstnär, bodde i Skåne. Lampdesigner; ritade vår hallampa.
- Lillan, telefonist, ogift
- Torsten, gift med Brita Eriksson från Alanäs; affärsman övertog Continental efter Sundelin.

· 2. Brita Lisa Andersdotter; hemmadotter. Bodde i hemgården tillsammans med brodern Sven. När han dog 1913 övertog Brita hemgården.

· 3. Karin Benedikta (ID 5; III:2), gift med Erik Mårtensson (ID 4; III:1)

· 4. Sven Andersson; ogift, fjärdingsman. Fick inte gifta sig för moster Brita trots att många ville gifta sig med honom. Var bakterierädd.

· 5. Kristina, gift med Mårten Mårtensson (se ID 8)

Den 8 november 1895 skrev Anders Svensson (71 år) följande rader till sin dotter Karin (32 år):

"Ska uti blodet mitt hjerta snöhvit o Frälsare kär
Själ utaf synden betungad, bada o bada dig där.
Himmelska salighetsbrunnen, tömmes ej, sinar ej ut,
Bada då där och du finner Himmel och sällhet till slut.

Blodet det Frälsande blodet, tack för dess Himmelska saft.
Tack att jag där funnit livet, tack för dess renande kraft.
Såren de blödande såren, tack o min Jesu för dem.
De skola mig visa vägen, upp till mitt eviga hem.

Tack för din kärlek o Jesus, tack att du älskar mig än.
Tack att du evigt skall älska, mig som din huldaste vän.
Ack om så mycket jag ville, verkligt jag älskade dig.
Så skulle jag älska dig lika mycket, som du älskar mig."

Den 24 jun 1856 när Anders var 31 år gifte han sig med Anna Olofsdotter, IV:4.

De fick följande barn:
i. Anna (1856-1925)
ii. Brita Lisa (1858-1945)
iii. Christina Regina (1859-1937)
iv. Sven (1861-1913)
5 v. Karin, III:2 (1863-1924)
vi. Olof (1865-1867)

11 Anna Olofsdotter, IV:4.  Född den 3 maj 1831 i Öhn, Ström. Anna dog i Bredgård, Ström den 16 nov 1902, hon var då 71 år. Bostad: Bredgård, Ström.

Källor: Strömsboken, Bredgård 54 och Öhn 199
(far 22; mor 23)
Gå till anträdet

Min farmorsmor


12 Johan Jo(ha)nsson, IV:5.  Född den 18 mar 1837 i Tynnerås, Edsele. Johan dog i Utanede, Edsele den 4 apr 1919, han var då 82 år. Yrke: Bonde. Bostad: Tynnerås, Edsele.

Källor: Skogsjö; Släkt och hävd 1982-83, sid 38
(far 24; mor 25)
Gå till anträdet

Min morfarsfar

Jenny Ronne berättar följande om hennes fars syskon:

· 1. Jonas Erik (ID 6), gift med Brita Margareta Jonsdotter. De köpte hemmanet i Näs Rådom. Han var bonde och även skogsarbetare. Han körde lass Helgum - Strömsund (Skjutsbonde).

· 2. Elias, gift med Karin Viik, Edselebacke. De övertog farshemmanet i Utanede. Hemmanet hade tidigare sålts till Salsåkerbolaget och sedan köpte Elias tillbaka del av hemmanet. Han var bonde. De hade följande barn:
- Rudolf, som har övertagit fädernegården
- Nanna, gift med Modig; inga barn.
- Elin, gift med Haldo Hansson (se ID 8)
- David, gift, målare i Stockholm
- Vendla, gift med målare i Stockholm.
- Albert, gift.

· 3. Tilda, gift med Ulrik Eriksson i Edselebacke. Storbonde. Barn
- Anna, gift med Rudolf Olsson från Nässjö.

· 4. Johan Anton (Janne), gift med Elsa från Västervik. Han tog studenten vid Lunds privata läroverk och blev kontorschef på Haaks huvudkontor i Västervik. Barn:
- Ingalisa, gift
- Marianne, folkskollärare gift med slöjdlärare Ola Askenberg.

Johan gifte sig med Sara Lisa Eliedotter, IV:6.

De fick följande barn:
6 i. Jonas Erik, III:3 (1870-1956)
ii. Elias Albin (1875-1953)
iii. Inga Karolina (1877-1882)
iv. Götilda Margareta (1881-1919)
v. Johan Anton (1884-1967)
vi. Nils Otto (1888-1888)

13 Sara Lisa Eliedotter, IV:6.  Född den 11 dec 1843 i Tynnerås, Edsele. Sara Lisa dog i Utanede, Edsele den 9 jan 1927, hon var då 83 år. Bostad: Utanede, Edsele.

Källor: Jenny Ronne: Några minnesanteckningar
(far 26; mor 27)
Gå till anträdet

Min morfarsmor

Jenny Ronne (ID 3) skriver följande om sin farmor Sara Lisa Eliedotter:

"På hösten 1920 åkte jag till Stockholm och började på BB. Min farmor som var blind följde med dit och möttes där av faster Elsa, som tog henne till Västervik. Farbror Janne (Sara Lisas son) var bekant med en läkare som lovat operera hennes gråstarr.

Jag måste tillägga att den operationen gick bra och att hon var överlycklig att kunna se igen. Men några dagar efter hemkomsten till deras hem fick hon en svår ögoninflammation, som gjorde att hon blev totalblind igen. De trodde att orsaken var att hon gått ut för tidigt i kallblåst.

När jag var färdig med min examen åkte jag till Västervik och hämtade henne. Så hon var borta lika länge som jag."

14 Jonas Jonsson, IV:7.  Född den 18 aug 1841 i Tynnerås, Edsele. Jonas dog i Rådom, Helgum den 26 okt 1934, han var då 93 år. Yrke: Bonde. Bostad: Meåfors, Ramsele.

Källor: Skogsjö; Släkt och hävd,1 1982-83, sid 38; Menker: Meåfors 26
(far 24; mor 25)
Gå till anträdet

Min mormorsfar

Jenny Ronne berättar följande om hennes mors syskon:

· 1. Tilda Jonsdotter, gift med Lars Olov Svensson i Fjällsjösil. Torpare och skogsarbetare. De hade många barn.

· 2. Sara Jonsdotter, gift med skräddaren Karl Jonas Hellberg i Meåfors, Ramsele. De hade följande barn:
- Artur, gift och frånskild.
- Frida Hellberg gift med Albin Hallén.
- Hedvig, ogift.
- Erik, gift
- Walfrid, gift.
Flera av barnen har varit i Amerika.

· 3. Brita Margareta (ID 7)

· 4. Isak Jonsson, gift med Märta Rosander. Jordbrukare. De flyttade tidigt till Grums i Värmland. Två barn: Jonas och Elias.

· 5. Elias Jonsson, gift med Hulda Kilberg. De flyttade till Grums i Värmland och fick flera barn.

· 6. Märta Jonsdotter, gift med August Rosander. Bonde i Rådom. De hade barnen Per, Jonas, Gustav och en flicka. Hela familjen dog i TBC.

· 7. Alfred Jonsson, gift med Ester Rudin i Rådom. Bonde. De hade barnen:
- Erik, som övertog fädernegården
- Johannes, som ägde en snickerifabrik i Rådom.

· 8. Sven Jonsson, gift med Anna. Bonde på fädernegården i Rådom. Postutkörare. De hade barnen:
- Edvin
- Albert

· 9. Kristina Jonsdotter, gift med Hans Fredrik Hansson som dog 39 år gammal. Han var diversearbetare och sjuklig. De hade barnen:
- Hilding, som gifte sig med Hildur
- Rudolf.

Jonas gifte sig med Brita Lisa Svensdotter, IV:8.

De fick följande barn:
i. Ingrid Göthilda (1866-)
7 ii. Brita Margareta, III:4 (1867-1954)
iii. Sara Catharina (1869-1955)
iv. Sven Johan (1871-1956)
v. Christina Maria (1873-1953)
vi. Nils Isac (1875-)
vii. Eric Elias (1875-)
viii. Pehr August (1877-1878)
ix. Lisa Johanna (1877-1878)
x. Märta Erica (1878-1939)
xi. Johanna Elis. (1879-1979)
xii. Per Emanuel (1881-1881)
xiii. Jonas Alfred (1882-)

15 Brita Lisa Svensdotter, IV:8.  Född den 8 jul 1841 i Meåfors, Ramsele. Brita Lisa dog i Meåfors, Ramsele den 19 mar 1914, hon var då 72 år.

Källor: Menker: Meåfors 26 och 9
(far 30; mor 31)
Gå till anträdet

Min mormorsmor


Nästa

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt
AT01