Sjätte generationen


Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida
Återgå till ansedeltabell


32 Mårten Swänsson, VI:1.  Född den 27 okt 1738 i Näset, Ström. Mårten dog i Näset, Ström den 10 feb 1780, han var då 41 år. Yrke: Bonde och gästgivare. Bostad: Näset, Ström.

Källor: Strömsboken, Näset 7 och 6
(far 64; mor 65)
Gå till anträdet

Den 6 nov 1768 när Mårten var 30 år gifte han sig med Anna Zakrisdotter, VI:2.

De fick följande barn:
47 i. Anna, VI:16 (1769-1855)
ii. Sven (1772-1820)
16 iii. Sakris, V:1 (1774-1844)
iv. Nils (1777-)
v. Brita (1780-1828)

33 Anna Zakrisdotter, VI:2.  Född den 12 jan 1749 i Gärde, Ström. Anna dog i Näset, Ström den 10 dec 1825, hon var då 76 år. Bostad: Näset, Ström.

Källor: Strömsboken, Näset 7 och Gärde 18
(far 66; mor 67)
Gå till anträdet

Efter Mårten Swänssons död 1780 blev Anna Zakrisson (1781) gift med nämndemannen och gästgivaren Hans Ersson född 11/9 1739 från Viken, Hammerdal. De hade följande barn:

· dottern Cecilia, född 26 augusti 1782, död 13 juni 1791
· sonen Eric född 2 april 1785, död 2 juni 1791.
· sonen Mårten född 27 maj 1788, död 13 november 1814; studerande.
· sonen Jonas född 14 januari 1791, död 2 juni 1791.
· dottern Marget född 25 oktober 1792, död 27 oktober 1792.
· sonen Eric född 11 juni 1795; studerande i Härnösand
Barnen Mårten och Eric tog namnet Näslund.

34 Mårten Jönsson, VI:3.  Född den 20 maj 1755 i Lövberga, Ström. Mårten dog i Lövberga, Ström den 21 apr 1826, han var då 70 år. Yrke: Bonde. Bostad: Lövberga, Ström.

Källor: Strömsboken, Lövberga 2
(far 68; mor 69)
Gå till anträdet

Mårten gifte sig med Karin Andersdotter, VI:4.

De fick följande barn:
i. Jöns (1785-1858)
17 ii. Anna, V:2 (1788-1863)
iii. Marin (1791-)
iv. Karin (1794-)
v. Märet (1796-)
vi. Gunilla (1798-)

35 Karin Andersdotter, VI:4.  Född den 1 aug 1760 i Risselås, Ström. Karin dog i Lövberga, Ström den 30 apr 1835, hon var då 74 år. Bostad: Lövberga, Ström.

Källor: Strömsboken, Lövberga 3
(far 70; mor 71)
Gå till anträdet

36 Olof Ersson, VI:5.  Född den 30 maj 1761 i Gärdnäsbyn, Ström. Olof dog i Gärdnäsbyn, Ström den 31 jan 1852, han var då 90 år. Yrke: Bonde. Bostad: Gärdnäsbyn, Ström.

Källor: Strömsboken, Gärdnäsbyn 20 och 19
Gärdnäset under tvenne sekler.
(far 72; mor 73)
Gå till anträdet

Olof Ersson, som övertog Östgården efter fadern, hade gott förstånd, läste någorlunda och kunde det viktigaste ur bibeln.

Den 30 nov 1793 när Olof var 32 år gifte han sig med Kerstin Mikaelsdotter, VI:6.

De fick följande barn:
18 i. Erik, V:3 (1794-1877)
ii. Mikael (1796-)
iii. Elin (1798-1827)
iv. Lars (1800-)
v. Märet (1803-)

37 Kerstin Mikaelsdotter, VI:6.  Född den 16 apr 1759 i Gärdnäsbyn, Ström. Kerstin dog i Gärdnäsbyn, Ström den 15 dec 1830, hon var då 71 år. Bostad: Gärdnäsbyn, Ström.

Källor: Strömsboken, Gärdnäsbyn 20 och 1
(far 74; mor 75)
Gå till anträdet

38 Olof Olofsson, VI:7.  Född den 7 jan 1754 i Gärdnäsbyn, Ström. Olof dog i Gärdnäsbyn, Ström den 1 okt 1849, han var då 95 år. Yrke: Bonde. Bostad: Gärdnäsbyn, Ström.

Källor: Strömsboken, Gärdnäsbyn 8
Gärdnäset under tvenne sekler
(far 76; mor 77)
Gå till anträdet

Olof Olofsson var omtalad för sina väldiga kroppskrafter. Ibland brukade han ta tag i ett 200 liters maltdryckesfat och valsa runt med det. Han timrade en stuga av virke som han flottat hem med roddbåten. Virket flottades från andra sidan sjön och han var sedan så ivrig i byggandet, att han sov endast några timmar på en bänk fullt påklädd. Tyvärr brann stugan ner efter några år. Endast farstudörren gick att rädda. (Gärdnäset sid 27)

Den 23 okt 1796 när Olof var 42 år gifte han sig med Maren Mårtensdotter, VI:8.

De fick följande barn:
19 i. Karin, V:4 (1800-1895)
ii. Olof (1797-)
iii. Lisbet (1802-)
iv. Mårten (1806-)
v. Jöns (1809-)

39 Maren Mårtensdotter, VI:8.  Född den 19 jun 1767 i Öhn , Ström. Maren dog i Gärdnäsbyn, Ström den 25 nov 1820, hon var då 53 år. Bostad: Gärdnäsbyn, Ström.

Källor: Strömsboken, Gärdnäsbyn 8 och Öhn 107
(far 78; mor 79)
Gå till anträdet

40 Sven Pärsson, VI:9.  Född den 29 okt 1755 i Strand, Ström. Sven dog i Strand, Ström den 23 apr 1841, han var då 85 år. Yrke: Bonde. Bostad: Strand, Ström.

Källor: Strömsboken, Strand 7
(far 80; mor 81)
Gå till anträdet

Sven Pärssons dotter Benedicta - syster till Sven Svensson (ID 20) och svägerska till Brita-Lisa Jeansdotter (ID 21) - var gift med Eric Svensson, som var bonde på Öhn. När han dog fick Benedicta svårigheter att klara sitt och barnens uppehälle. (Hon hade åtta barn födda 1822, 24, 26, 29, 30, 32, 35 och 37). De äldsta barnen hade flyttat från hemmet och tjänstgjorde på olika platser medan de yngsta bodde hemma hos sin mor. Länsman Rosenberg, som 1839 hade övertagit Eric Svensson hemman, hade till hösttinget 1846 instämt änkan med påstående att hon i juni månad, medan Rosenberg med sitt husfolk befann sig på ägorna, hade tagit sig in i hans låsta hus och därifrån utan lov "borttagit" en spann korn, två kappar salt samt något bröd och råg. Benedicta Svensdotter erkände och anförde att hon var 55 år och änka efter Eric Svensson och att hon nu bodde som backstugusittare i Öhns by, där hon föder sig på en åker och några slåtterlägenheter av vars avkastning hon kan föda en ko samt några småkreatur. Hon hade före denna stöld ådagalagt ett ärligt leverne men driven av hunger gått till Rosenbergs gård och tagit sig in genom ett tillspikat fönster och tillgripit 1/2 spann korn, en kappe salt, 120 kakor bröd av olika sorter och 25 "Brander-Hamp". Vid ett annat tillfälle hade hon tagit 2 1/2 kappar korn, en kanna salt och en kappe råg och hon hade vid dessa tillfällen valt den tid då hon visste att Rosenberg med sitt folk vistades ute på åkern. Hon hade aldrig förut stulit något, varken hos Rosenberg eller någon annan. Det stulna värderades till 5 Rdr 12 Sk Bco och Benedicta Svensdotter dömdes till 13 dagars fängelse på vatten och bröd, samt å en söndag uppenbar kyrkoplikt och skulle alltså den söndagen sitta på den s.k. pliktpallen. Kyrkoplikten avskaffades år 1855.

1780 gifte sig Sven med Anna Nilsdotter, VI:10.

De fick följande barn:
i. Pehr (1781-1865)
ii. Nils (1782-)
iii. Eric (1784-)
20 iv. Sven, V:5 (1790-1866)
v. Benedicta (1792-)
vi. Eric (1795-1881)

41 Anna Nilsdotter, VI:10.  Född den 12 jun 1760 i Gärde, Ström. Anna dog i Strand, Ström den 19 apr 1819, hon var då 58 år. Bostad: Strand, Ström.

Källor: Strömsboken, Strand 7
(far 82; mor 83)
Gå till anträdet

42 Johan Ersson, VI:11.  Född den 1 sep 1754 i Mjösjö, Nordmaling. Johan dog i Bredträsk, Fredrika den 24 jan 1803, han var då 48 år. Yrke: Bonde. Bostad: Bredträsk, Fredrika (Nordmaling).

Källor: Tyko Lundkvist har i uppsatsen Lappmarkskolonisatörer, Västerbotten 1952 (Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok, årgång 33) sid 77 ff, redogjort för Bredträsk och släkter där. Han tar upp samma by i RoR, sid 177 ff., 201 ff,. och gör i TLÖ, sid 308 en kort släktledning för Johan Ersson.
Utdrag ur Thord Bylunds släktdatabas "Angur".
(far 84; mor 85)
Gå till anträdet

En son till Erik Ersson hette Johan Ersson f. 1754. Han blev bonde i Bredträsk och hade enligt Tyko Lundkvist 12 barn.

Johan Ersson från Mjösjö flyttade till Bredträsk 1779, gifte sig med Per Perssons dotter Christina Persdotter och övertog halva hemmanet i Bredträsk 1791.

De hade två söner, nämligen Gustaf Johansson, f. 1796 och Per Johansson Westerlund, f. 1789, sedermera bosatta i Bredträsk resp. Häggnäs.

De hade dessutom en dotter som 1822 gifte sig med Per Brodin, f. 1799, en aspselebo som tagit sig namnet Brodin trots att han var son till Nils Winter, f. 1764 i Aspsele (och gift med Christina Persdotters syster Catharina Persdotter (se under ID 86)

Thord Bylund redovisar följande sju barn:

Den 3 dec 1780 när Johan var 26 år gifte han sig med Christina Persdotter, VI:12, i Nordmaling.

De fick följande barn:
i. Cajsa Greta (1784-)
ii. Anna Stina (1786-)
iii. Petter (1789-)
21 iv. Brita-Lisa, V:6 (1792-1844)
v. Gustaf (1796-)
vi. Maja Lovisa (1798-)
vii. Johanna (1802-)

43 Christina Persdotter, VI:12.  Född den 6 maj 1761 i Bredträsk, Nordmaling. Christina dog 1851 i Mjösjö, Nordmaling. Bostad: Bredträsk, Fredrika (Nordmaling).

Källor: Utdrag ur Thord Bylunds släktdatabas "Angur".
(far 86; mor 87)
Gå till anträdet

Efter Johan Erssons död gifte sig Christina med Anders Johansson, född 1785 och död 1863. De hade följande barn:

· sonen Olof Fredrik född 1806, död före 1811
· sonen Elias, död före 1811
· dottern Sara Charlotta, född 1810.

44 Olof Olofsson, VI:13.  Född den 10 jun 1763 i Bonäset, Ström. Olof dog i Öhn , Ström den 29 sep 1844, han var då 81 år. Yrke: Bonde. Bostad: Öhn, Ström.

Källor: Strömsboken Öhn 198 och Bonäset 2
(far 88; mor 89)
Gå till anträdet

Kallad "Bunäs-Ola"

Bunäs-Ola fick 3/4 av hemmanet i Bonäset efter sin fader. År 1812 bytte han hemman med Anders Olofsson i Öhn. Alla husen brann ned för honom två gånger, sista gången 1822.

Den 10 jan 1796 när Olof var 32 år gifte han sig med Benedicta Danielsdotter, VI:14.

De fick följande barn:
i. Elin (1797-1882)
ii. Daniel (1798-)
22 iii. Olof, V:7 (1800-1847)
iv. Jöns (1802-)
v. Karin (1807-)

45 Benedicta Danielsdotter, VI:14.  Född den 2 nov 1763 i Kärrnäset, Ström. Benedicta dog i Öhn , Ström den 3 okt 1850, hon var då 86 år. Bostad: Öhn, Ström.

Källor: Strömsboken, Kärrnäset 11 och Öhn 198
(far 90; mor 91)
Gå till anträdet

46 Anders Mårtensson, VI:15.  Född den 29 mar 1766 i Öhn, Ström. Anders dog i Öhn, Ström den 4 jan 1859, han var då 92 år. Yrke: Bonde och nämndeman. Bostad: Öhn, Ström.

Källor: Strömsboken, Öhn 160 och 159
(far 92; mor 93)
Gå till anträdet

År 1793 övertas hemmanet av Anders Mårtensson.

Brodern, dragon Nills Strömlin(d) bosätter sig på ett odelstorp under hemmanet. Detta torp låg på Hemnäset och torparen skulle få bruka 4 mälingar åker samt en del av utmarken så att på torpet kunde födas "3 à 4 krött och småkreatur". Dragon Strömlin(d) dog december 1808 på Västra arméns sjukhus. Enligt ett avtal med hemmansåbon skulle denne återköpa torpet efter torparens död. Ett nytt avtal upprättades emellertid och enligt detta fick änkan (Maren Johansdotter, 40 år med sex små barn) bo kvar på torpet, samt komma i åtnjutande av 40 lass foder årligen mot 10 dagsverken åt hemmansåbon, 3 på våren, 5 under slåttertiden och 2 på hösten.

En överenskommelse mellan Öhns byamän, som kan belysa torparnas och soldaternas levnadsbetingelser, återges in extenso och är hämtad ur ett protokoll för vårtinget 1799 där den finns intagen till laga kraft:

"Emellan oss underteknade Öns byemän är följande öfwerenskommelse afslutat, at ingen Torpare eller Såldat må understå sig, utan Samtelige byemäns gifna lof, idka någott fiskeri uti wåra tilhörige fiskewatten, så när som fjärr, och alla tider om året wara dem förbudit. Jämte löf- och skaftäckter, samt näfwer- och furuskog; alt fogelgillrande och skytteri samt all åwärkan på wåra ägor, af hwad namn det wara må; utan nödjig och tjenlig wedbrand, och nödigt mulbete. Hwilken Torpare eller Såldat, som häremot förbryter ware för den utsatt wite af fem Riksdaler. Dristar någon af oss byemännen sig utan allas samråd, gifwa någon lof i någon måtto emot föregående wilkor, wara med lika wite förbuden. Härpå anhålles ödmiukast om Lofl Häradsrättens stadsfästelse. At så ware öfwerenskommit och med wåra namn bestyrkte, som skjedde Ön d. 11 Februari 1799. Olof Mårtensson, Jöns Mårtensson, Swen Ersson SES, Ingel Sakrisson (bom), Jöns Jönsson (bom), Erik Jönsson (bom), Anders Mårtensson."

Den 10 apr 1796 när Anders var 30 år gifte han sig med Anna Mårtensdotter, VI:16.

De fick följande barn:
i. Mårten (1797-)
ii. Hans (1798-1880)
iii. Regina (1799-)
23 iv. Anna, V:8 (1800-1875)
v. Kerstin (1803-1891)
vi. Anders (1805-)
vii. Brita (1807-)
viii. Zakris (1809-)
ix. Nils (1812-1813)
x. Eric (1815-)

47 Anna Mårtensdotter, VI:16.  Född den 31 jul 1769 i Näset, Ström. Anna dog i Öhn, Ström den 1 aug 1855, hon var då 86 år. Bostad: Öhn, Ström.

Källor: Strömsboken, Öhn 160 och Näs 7
(far 32; mor 33)
Gå till anträdet

48 Johan Isaksson, VI:17.  Född den 30 okt 1769 i Tynnerås, Edsele. Johan dog i Tynnerås, Edsele den 24 jul 1848, han var då 78 år. Yrke: Bonde och nämndeman. Bostad: Tynnerås, Edsele.

Källor: Skogsjö: Släkt och hävd 1982-83 sid 36
Skogsjö; Familjer i Edsele, Tynnerås nr 1, 25-8-1, sid 68
(far 96; mor 97)
Gå till anträdet

Enligt prästens anteckningar läser Johan Isaksson någorlunda och har svagt begrepp, dvs förstår vad han läser.

Den 24 jun 1802 när Johan var 32 år gifte han sig med Catharina Jonsdotter Strömquist, VI:18.

De fick följande barn:
i. Margareta (1803-1886)
ii. Catharina (1805-1893)
iii. Märta Johanna (1808-1883)
iv. Brita Stina (1811-1882)
24 v. Jonas, V:9 (1813-1879)
vi. Anna (1815-1894)
vii. Isak (1817-1896)

49 Catharina Jonsdotter Strömquist, VI:18.  Född den 5 sep 1779 i Bjärme, Sättna. Catharina dog i Tynnerås, Edsele den 30 aug 1861, hon var då 81 år. Bostad: Tynnerås, Edsele.

Källor: Skogsjö; Familjer i Edsele, Tynnerås nr 1, 25-8-2
Helge Nyberg; Sättna: Bjärme13
(far 98; mor 99)
Gå till anträdet

Systerdotter till prosten Jonas Strömquist, Ramsele. Enligt släkttraditionen gick hon varje dag med vitt halskrås. Catharina läser med färdighet och har gott begrepp, enligt prästens anteckningar.

50 Nils Nilsson, VI:19.  Född den 25 sep 1759 i Nyland, Ramsele. Nils dog i Nyland, Ramsele den 16 jan 1839, han var då 79 år. Yrke: Bonde. Bostad: Nyland, Ramsele.

Källor: Skogsjö; Släkt och hävd 1982-83, tabell 11, sid 38; Menker: Nyland 45 och 44
(far 100; mor 101)
Gå till anträdet

Den 29 nov 1789 när Nils var 30 år gifte han sig med Ingrid Eliasdotter, VI:20.

De fick följande barn:
i. Nils (1790-)
ii. Elias (1793-1793)
iii. Eric (1793-1793)
iv. Elias (1795-1796)
v. Ingrid (1797-1801)
vi. Elias (1799-1875)
vii. Anna Helena (1802-)
viii. Eric (1804-)
ix. Andreas (1807-)
25 x. Ingrid, V:10 (1810-1871)

51 Ingrid Eliasdotter, VI:20.  Född den 19 aug 1768 i Nässsjö, Ramsele. Ingrid dog i Nyland, Ramsele den 6 okt 1843, hon var då 75 år. Bostad: Nyland, Ramsele.

Källor: Skogsjö; Släkt och hävd 1982-83, tabell 11, sid 38; Menker: Nyland 45 och Nässjö 20
(far 102; mor 103)
Gå till anträdet

52 Nils Ersson, VI:21.  Född den 3 feb 1777 i Lungsjön, Ramsele. Nils dog i Lungsjön, Ramsele den 1 feb 1864, han var då 86 år. Yrke: Bonde. Bostad: Lungsjön, Ramsele.

Källor: Skogsjö, Släkt och hävd 1982-83, Tabell 6, sid 36; Menker: Lungsjön 16 och 13
(far 104; mor 105)
Gå till anträdet

Dödsorsak: Ålderdomsbräcklighet

Den 22 apr 1805 när Nils var 28 år gifte han sig med Sara Eliasdotter, VI:22.

De fick följande barn:
i. Erik (1805-)
ii. Märta (1807-)
26 iii. Elias, V:11 (1810-)


Föregående * Nästa

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt