Nionde generationenDenna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida
Återgå till ansedeltabell

260 Matts Larsson, IX:5.  Född 1692. Matts dog den 22 feb 1735 i Furuby Alunda. Yrke: Bonde. Bostad: Furuby, Alunda.

Son 130.
Gå till anträdet

Notiser:
>1720 ­ 1723 Bonde (gift hemmason?) i Källberga, Alunda.
1723 - <1764 Bonde i Furuby, Alunda.

Dödsorsak: ?
60 år

Källor: (Alunda AI:1 1752-1764 sid 24; (1765-1772) saknas; Ej återfunnen i vigselboken Alunda C:2 under perioden 1718-1722. Ej återfunnen i födelse- och dopboken Alunda C:1 under perioden 1700-1710. Ej återfunnen i döds- och begravningsboken Alunda F:1 som börjar i maj 1766 [SOR]).

omk 1720 gifte sig Matts med Margareta Johansdotter, Jansdotter, IX:6.

De fick följande barn:
130 i. Lars, VIII:3 (1721-)
ii. Johan (1724-1774)
iii. Mats, Mattias (1727-)

261 Margareta Johansdotter, Jansdotter, IX:6. Född 1699. Margareta dog omk 1752 i Furuby, Alunda. Yrke: Bondehustru. Bostad: Furuby, Alunda.

Son 130.
Gå till anträdet

Notiser:
>1720 - 1723 Bondehustru(?) i Källberga, Alunda.
1723 ­ ca 1752 Bondehustru i Furuby, Alunda.

Dödsorsak: ?
53 år

Källor: (Alunda AI:1 1752-1764 sid 24; (1765-1772 saknas); Ej återfunnen i vigselboken Alunda C:2 under perioden 1718-1722. Lucka i Alunda döds- och begravningsböcker 1732-1766 [SOR]).

262 Per Petrus Ersson, VIII:19, IX:7.  Född den 25 mar 1707 i Sund, Alunda. Döpt den 25 mar 1707 i Alunda. Per Petrus dog i Sydinge, Alunda den 18 feb 1774, han var då 66 år. Begravd den 27 feb 1774 i Alunda. Yrke: Bonde (och fjärdingsman?). Bostad: Sydinge, Alunda.

Far 524, döttrar 73 och 131.
Gå till anträdet

Döpt: 25 mars1707. Erick Erickssons lilla son i Sund, Petrus, christnades den 25 Martij.
(Alunda c:1 1707 sid 149 [SOR]).

Död: 18 febr 1774 i Sydinge, Alunda. Bonden Pehr Ersson ifrån Sydinge, död av rötfeber; 67 år. Begravd 27 feb ri Alunda.
(Alunda F:1 1774 [SOR]).

Notiser:
25 mars 1707 ­ (1725) Hemmason i Sund, Alunda.
(1725) ­ 18 febr 1774 Bonde i Sydinge nr 5, Alunda. Gården övertogs av äldste sonen i andra giftet Erik Persson f. 1742 och hans hustru Katarina Eriksdotter f. 1752.

Kommentar: Karin 1. f. 1733 är noterad som vår anmoder (vilket stämmer bra med dödsnotisen). Det är emellertid overdersägligt att en Karin 2. f. 1736 också är noterad med samma föräldrar. Antingen har Karin 1 dött före 1736 (vilket inte har kunnat verifieras) och Karin 2 är i så fall vår verkliga anmoder eller också har prästen helt enkelt skrivit fel förnamn på barnet Karin 2. Saken är utan betydelse för vår släktföljd.

Dödsorsak: Rötfeber
67 år

Källor: (Alunda AI:1 1752-1764 sid 195; 1765-1772 saknas; AI:2 1772-1778 sid 218; Födelsebok Alunda C:2 1713-1732; C:3 1732-1778. Ej lokaliserad i vigselboken Alunda C:2 1716-1739 för perioden 1723-1727, vilket kan tyda på att Maria Ersdotter (VIII:20) kom från en annan socken [SOR]).

Per Petrus gifte sig med Maria Ersdotter, VIII:20,IX:8.

De fick följande barn:
131 i. Brita, VIII:4 (1726-)
ii. Katarina (1729-)
iii. Anna (1730-)
iv. Erik (1731-)
73 v. Karin, Catharina, Catrin, VII:10 (1733-1813)
vi. Carn (1736-)

263 Maria Ersdotter, VIII:20,IX:8. Maria dog 1738/1740 i Sydinge, Alunda. Yrke: Bondehustru. Bostad: Sydinge, Alunda.

Döttrar 73 och 131.
Gå till anträdet

Notiser:
Ca 1725 ­ ca 1738/1740 Bondehustru i Sydinge, Alunda.

Kommentar: Barn; Karin 1. f. 1733 är noterad som vår anmoder. Det är emellertid ovedersägligt att en Karin 2. f. 1736 är noterad med samma föräldrar. Antingen har Karin 1 dött före 1736 (vilket inte har kunnat verifieras) och Karin 2 är i så fall vår verkliga anmoder, eller också har prästen skrivit fel förnamn på barnet Karin 2. Saken är utan betydelse för vår släktföljd.

Källor: (Födelsebok Alunda C:1 1713-1732; C:2 1732-1775; ej lokaliserad i vigselboken Alunda C:2 1716-1739 för perioden 1723-1727, vilket kan tyda på att Maria Ersdotter kom från annan socken. Dödsbok saknas för Alunda 1732-1765 [SOR]).

264 Erik Persson, IX:9. Erik dog i Väsby, Alunda. Yrke: Bonde. Bostad: Väsby, Alunda.

Son 132.
Gå till anträdet

Notiser:
>1695 ­ Bonde i Väsby, Alunda.

Källor: (Födelsebok Alunda C:1 1679-1712, granskad 1695-1710; döds- och begravningsbok Alunda C:2 1720-1732 ej återfunnen [SOR]).

Erik gifte sig med Karin Danielsdotter, IX:10.

De fick följande barn:
i. Petrus (1697-)
132 ii. Erik, VIII:5 (1701-1792)
iii. Margreta (1703-)
iv. Matts (1704-)
v. Pälle (1706-)

265 Karin Danielsdotter, IX:10. Född 1674. Karin dog 1765/1772 i Väsby, Alunda. Yrke: Bondehustru. Bostad: Väsby, Alunda.

Son 132.
Gå till anträdet

266 Johan Mickelsson, IX:11. Johan dog för 1752 i Happsta, Alunda. Yrke: Bonde. Bostad: Happsta, Alunda.

Dotter 133.
Gå till anträdet

Notiser:
Ca 1700 ­ Bonde i Västby, Alunda.
Nämnd som fadder 18 april 1701.

Källor: (Födelsebok Alunda C:1 1679-1712, granskad 1695-1710; död- och begravningsbok Alunda C:2 1720-1732 ej identifierad [SOR]).

Johan gifte sig med Kerstin Persdotter, IX:12.

De fick följande barn:
i. Johan (1702-)
133 ii. Kerstin, Kierstin, Kirstin, Christina, VIII:6 (1705-1779)

267 Kerstin Persdotter, IX:12.  Född 1676. Kerstin dog i Happsta, Alunda. Yrke: Bondehustru. Bostad: Happsta, Alunda.

Far 534, mor 535, dotter 133.
Gå till anträdet

Notiser:
Ca 1700 ­ Bondehustru i Väsby, Alunda.

Oland HD 1749 okt: Johan Johansson i Happsta får fasta efter att ha överenskommit med brodern Per Johansson om deras avlidna föräldrar Johan Mickelssons och h Kerstin Persdotters hemman. Löst de 4 systrarna, h Margareta Johansdotter och dess man Per Ersson i Sund, h Karin Johansdotter och dess man Mats Mattsson i Spångby, h Anna Johansdotter och dess man Mats Olsson i Vettsta samt h Brita Johansdotter och dess man Erik Johansson i Sprötslinge
Oland HD 1697 juni: Mats Perssons hustru i Happsta och hennes dotter Kerstin och dess man Johan Mickelsson gör upp om arvsskiftet efter hustruns förra man Per Hansson.

Källor: (Födelsebok Alunda C:1 börjar 1679; granskad 1695-1712; död- och begravningsbok Alunda C:2 1720-1732 ej återfunnen [SOR]).
Rötter Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 6/2 2002

268 Erik Larsson, IX:13.  Född den 28 okt 1681 i Kilby, Alunda. Erik dog i Drällsbacken, Alunda. Yrke: Bonde. Bostad: Drällsbacken, Alunda.

Far 536, mor 537, son 134.
Gå till anträdet

Döpt: Lars Erickssons son Erick Larsson i Kilby döpt 28 okt 1681.
(Alunda C:1 1681 [SOR]).

Vigd: 1 sept 1717. Den 1 sept afkunnades lysning för Erick Larsson i Kihlby och Pigan Malin Ersdotter i Lödbyn. Sponsor Tolfmannen Lars Ersson i Kihlby. Den 29 sept copulerades de av Pastore; till mårgongåfva lofvades 50 lod Sölf och en ähreklädning.
(Alunda C:2 1717 [SOR]).

Död: (Lucka i Alunda död- och begravningsbok 1733-1766 [SOR]).

Notiser:
Ca 1720 ­ <1740 Bonde i Drällsbacken (Drägelbacken), Alunda.

Källor: (Alunda födelsebok C:2 1713-1732; C:3 1732-1778 [SOR]).

Den 1 sep 1717 gifte sig Erik med Malin (Malena, Helena) Ersdotter, IX:14 ,i Alunda.

De fick följande barn:
i. Lars (1720-1792)
ii. Catharina (1722-)
134 iii. Erik, VIII:7 (1725-1797)
iv. Annika (1727-)
v. Margta (1730-)
vi. Maja (1735-)
vii. Kierstin (1737-1786)

269 Malin (Malena, Helena) Ersdotter, IX:14.  Född den 23 jan 1698 i Löddby, Alunda. Döpt den 23 jan 1698 i Alunda. Malin (Malena, Helena) dog i Drällsbacken, Alunda den 11 nov 1792, hon var då 94 år. Begravd den 18 nov 1792 i Alunda. Yrke: Bondehustru. Bostad: Drällsbacken, Alunda.

Far 538, mor 539, son 134.
Gå till anträdet

Döpt: Erik Perssons barn i Löddby, Malin, kristnad 23 jan 1698.
(Alunda C:1 1698 [SOR]).

Vigd: 1 sept 1717. Den 1 sept afkunnades lysning för Erick Larsson i Kihlby och Pigan Malin Ersdotter i Lödbyn. Sponsor Tolfmannen Lars Ersson i Kihlby. Den 29 sept copulerades de av Pastore; till mårgongåfva lofvades 50 lod Sölf och en ähreklädning.
(Alunda C:2 1717 [SOR]).

Död: 11 nov 1792. Enkan Malin Ersdotter i Drägelbacken 94 år, död av okänd sjukdom. Begravd 18 nov 1792.
(Alunda F:1 1792 [SOR]).

Notiser:
23 jan 1698 ­ 1 sept 1717 Hemmadotter och piga i Löddby, Alunda.
ca 1720 ­ ca 1748 Bondehustru i Drällsbacken (Drägelbacken), Alunda.
ca 1748 ­ 1783 Boende på hemmagården hos sonen Lars Eriksson och svärdottern Margta Mattsdotter f. 1724.
1783 ­ 1792 Boende på hemmagården hos sonsonen Lars Larsson f. 1754 och hans hustru Birgitta Persdotter f. 1759.

Dödsorsak: Okänd sjukdom
94 år

Källor: (Alunda födelsebok C:2 1713-1732; C:3 1732-1778; Alunda: AI:1 1752-1764 sid 11; 1765-1772 saknas; AI:2 1772-1778 sid 130; AI:3 1779-1785 sid 131; AI:4 1786-1792 sid 131; AI:5A 1793-1799 sid 132 [SOR]).

270 Anders Persson, IX:15. Född 1682. Anders dog för 1764 i Väsby, Alunda. Yrke: Bonde. Bostad: Väsby, Alunda.

Dotter 135.
Gå till anträdet

Vigd: (1sta giftet) 11 nov 1716 lystes för Anders Persson i Kellberga och för unga änkan hustru Brita Ersdotter; d. 2 december copulerades de. Till morgongåfva lofvades 30 lod sölver och en hedersklädning.
(Alunda C:2 1716 [SOR]).

(2dra giftet). Blef lyst för Bonden Anders Persson i Wäsby och pigan Karin Mattsdotter i Löddby. Sp Brudens fader Matts Ersson; d. 8 november copulerades dhe. Till morgongåfva lofvades 30 lod sölver och en ähreklädning.
(Alunda C:2 1730 [SOR]).

Notiser:
1716 - <1764 Bonde i Väsby nr 11, Alunda. Boende på gården hos svärsonen unge Erik Eriksson och dottern Kerstin Andersdotter.

Källor: (Alunda AI:1 1752-64 sid 256; 1765-1772 saknas [SOR]).

Den 2 dec 1716 gifte sig Anders med Brita Ersdotter, IX:16, i Alunda.

De fick följande barn:
135 i. Kerstin Kristina, Chirstin, Kierstin, VIII:8 (1717-1779)
ii. Margareta (1723-)
iii. Ingrid (1726-)

271 Brita Ersdotter, IX:16.  Född den 30 aug 1693 i Sydinge, Alunda. Döpt den 3 sep 1693 i Alunda. Brita dog i Väsby, Alunda den 26 apr 1730, hon var då 36 år. Yrke: Bondehustru. Bostad: Väsby, Alunda.

Far 542, mor 543, dotter 135.
Gå till anträdet

Döpt: Sydinge Erick Janssons dotter Brigita född d. 30 aug 1693, döpt den 3 september. Moder hustru Ingrid Persdotter Wittnena Erick Erickssom ibm, Johan Pährsson ibm, Hustru Kierstin Andersdotter ibm, Pig Anna Andersdotter ibm.

Vigd: (1sta giftet). Make ej identifierad.

(2dra giftet). 11 nov 1716 lystes för Anders Persson i Kellberga och för unga Enkan hustru Brita Ersdotter; d. 2 december copulerades de. Till morgongåfva lofwades 30 lod sölver och en hedersklädning.
(Alunda C:2 1716 [SOR]).

Död: 26 april 1730 Wart begrafwen Hustr Brita Ersdotter i Wäsby, 36 åhr, 7 månad och 3 veckor gl. Text Gen 3:16.
(Alunda C:2 1730 [SOR]).

Notiser:
8 nov 1716 ­ 26 april 1730 Bondehustru i Väsby, Alunda.

Dödsorsak: ?
37 år

272 Per Ersson (Ericksson), IX:17.  Född 1658 i Haberga, Alunda. Per dog den 11 jun 1721 i Haberga, Alunda. Yrke: Bonde och gästgivare. Bostad: Haberga, Alunda.

Far 544, mor 545, son 136.
Gå till anträdet

Vigd: Habberga. Per Ersson och Brijta Mattsdotter, 5 okt 1690.
(Alunda: C:1 1690 [SOR]).

Död: 11 juni 1721. Begrafs gästgivaren i Haberga Per Ersson, 63 åhr.
(Alunda C:2 1721 [SOR]).

Notiser:
1658 _ 5 okt 1690 Hemmason på gästgiveriet i Haberga, Alunda.
5 okt 1690 ­ 11 juni 1721 Bonde och gästgivare i Haberga, Alunda.

Dödsorsak: ?
63 år

Den 5 okt 1690 gifte sig Per med Brijta Mattsdotter, IX:18, i Habberga.

De fick följande barn:
136 i. Erik (Erick), VIII:9 (1691-<1752)
ii. Margreta (1696-)
iii. Mattias (1698-)

273 Brijta Mattsdotter, IX:18.  Brijta dog eft 1728 i Haberga, Alunda. Yrke: Bonde- och gästgivarehustru. Bostad: Haberga, Alunda.

Far 546, mor 547, son 136.
Gå till anträdet

Vigd: Habberga. Per Ersson och Brijta Mattsdotter, 5 okt 1690.
(Alunda C:1 1690 [SOR]).

Död: Före 1720 eller efter 1732. Ej återfunnen i Alunda död- och begravningsbok 1720-1732 [SOR].

Notiser:
5 okt 1690 ­ Bonde- och gästgivarehustru i Haberga, Alunda.

274 Matts Mattsson, IX:19. Matts dog i Spångby, Alunda. Yrke: Bonde. Bostad: Spångby, Alunda.

Dotter 137.
Gå till anträdet

Vigd: 29 juni 1688. Mats Matsson och Margreta Mattsdotter i Hammarby.
(Alunda C:1 1688 [SOR]).

Notiser:
29 juni 1688 ­ <1700 Bonde i Spångby, Alunda.

Källor: (Ej återfunnen i Alunda död- och begravningsbok 1720-1732. Alunda förhörsböcker börjar 1752 [SOR]).

Den 29 jun 1688 gifte sig Matts med Margta Mattsdotter, IX:20, i Alunda.

De fick följande barn:
i. Bengt (1689-)
ii. Sigrid (1691-)
iii. Matts (1693-)
137 iv. Anna Annika, VIII:10 (1697-1758)
v. Johan (1700-)

275 Margta Mattsdotter, IX:20. Margta dog i Spångby, Alunda. Yrke: Bondehustru. Bostad: Spångby, Alunda.

Dotter 137.
Gå till anträdet

Vigd: 29 juni 1688. Mats Matsson och Margreta Mattsdotter i Hammarby.
(Alunda C:1 1688 [SOR]).

Notiser:
29 juni 1688 ­ <1700 Bondehustru i Spångby, Alunda.

Källor: (Ej återfunnen i Alunda död- och begravningsbok 1720-1732. Alunda förhörsböcker börjar 1752 [SOR]).

276 Johan Persson, IX:21. Johan dog 1740. Bostad: Foghammar, Alunda.

Son 138
Gå till anträdet

Död 1740 (ges 6/8 i KR)

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 31/10 2000

Barn:
138 i. Per, VIII:11 (1700-1756)
ii. Mats
iii. Anna

278 Per Bengtsson, IX:23. Bostad: Hånsta, Ekeby.

Far 556, mor 557, dotter 139
Gå till anträdet

Testamentspengar ges 1735 efter Per Bengtsson i Ekeby KR.
Olands dombok 1749 feb: Erik Persson i Hånsta får fasta på 1¦2 skattehemman om 3 öresland. Bytt 1741 med hh avl. Anna Jansdotters bror Per Jansson i Foghammar. Per Jansson däremot avstått sin h Brita Persdotters del som hon ärvt efter föräldrarna Per Bengtsson och Marita Larsdotter i Hånsta. Erik har även löst svågern Anders Persson och hh Margareta Persdotter i Hamra?.

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 22/11 2001

Per gifte sig med Margareta Larsdotter, IX:24.

De fick följande barn:
139 i. Brita, VIII:12 (1698-~1760)
ii. Erik
iii. Margareta

279 Margareta Larsdotter, IX:24. Bostad: Hånsta, Ekeby.

Dotter 139
Gå till anträdet

Olands dombok 1710: Per Bengtssons h i Hånsta, Margareta Larsdotter vittnar i ett mål om några stölder.

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 22/11 2001

280 Måns Andersson (trolig), IX:25. Född omk 1674. Måns dog den 23 mar 1741 i Skedika, Hökhuvud. Yrke: Bonde. Bostad: Skedika, Hökhuvud.

Son 140.
Gå till anträdet

Död: 23 mars 1741 i Skedika, Hökhuvud. 23 mars afled Måns Andersson i Skjedika, 67 år
(Hökhuvud C:1 1741 [SOR]).

Dödsorsak: ?
67 år

Barn:
140 i. Anders, VIII:13 (~1702-1749)

282 Erik Hansson, IX:27. Bostad: Uppskedika, Hökhuvud.

Dotter 141
Gå till anträdet

Frösåkers småprotokoll 1727: Jonas Månsson Bergbom har 1706 sålt till avl. Erik Hanssons änka Anna Ersdotter. Sonen Hans Ersson får fasta.
Frösåkers dombok 1706: Uppskedika, som borgaren i Östhammar sålt till änkan h Anna Ersdotter uppbjuds.

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 31/10 2000

Erik gifte sig med Anna Ersdotter, IX:28.

De fick följande barn:
i. Hans
141 ii. Brita, VIII:14 (1702-1772)
iii. Anna


Föregående * Nästa

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt