Åttonde generationenDenna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida
Återgå till ansedeltabell

128 Per Persson, VIII:1. Född den 2 sep 1701 i Hökhuvud (?). Per dog i Vattensta, Hökhuvud den 10 feb 1767, han var då 65 år. Begravd den 22 feb 1767 i Hökhuvud. Yrke: Bonde. Bostad: Vattensta, Hökhuvud.

Son 64.
Gå till anträdet

Död: 10 febr 1767 i Vattensta, Hökhuvud. Bonden Per Persson i Wattensta, sjukdom Frossa, 66 år. Begravd 22 febr 1767 i Hökhuvud.
(Hökhuvud C:I 1767 [SOR]).

Notiser:
>1728 ­ 16 febr 1767 Bonde i Vattensta, Hökhuvud.

Dödsorsak: Frossa
66 år

Källor: (Hökhuvud AI:1 1745-1752 sid 29; AI:2 1753-1766 sid 154; Hökhuvuds födelse- och dopböcker resp lysnings- och vigselböcker börjar 1740 [SOR]).

1728/1729 gifte sig Per med Karin Persdotter, VIII:2.

De fick följande barn:
i. Per (1730-)
ii. Anna (1733-)
iii. Bengt (1736-)
64 iv. Olof, VII:1 (1738-1785)
v. Karin, Caisa (1742-)
vi. Jan (1746-)

129 Karin Persdotter, VIII:2. Född 1707. Karin dog den 7 dec 1773 i Vattensta, Hökhuvud. Begravd den 19 dec 1773 i Hökhuvud. Yrke: Bondehustru. Bostad: Vattensta, Hökhuvud.

Son 64.
Gå till anträdet

Död: 7 dec 1773 i Vattensta, Hökhuvud. Enkan Caisa Pärsdotter, sjukdom Frossa och Bröstverk, 66 år. Begravd 19 dec 1773 i Hökhuvud.
(Hökhuvud C:I 1773 [SOR]).

Notiser:
<1728 - 16 febr 1767 Bondehustru i Vattensta, Hökhuvud.
16 febr 1767 ­ 7 dec 1773 Bondeänka boende på hemmagården hos äldste sonen Per Persson och hans maka Brita Andersdotter född 1747 i Skäfthammar.

Dödsorsak: Frossa och bröstverk
66 år

Källor: (Hökhuvud AI:1 1745-1752 sid 29; AI:2 1753-1766 sid 154; AI:3 1767-1773 sid 167 [SOR]).

130 Lars Mattsson, VIII:3.  Född den 12 nov 1721 i Källberga, Alunda. Döpt den 12 nov 1721 i Alunda. Lars dog i Knivsta? Yrke: Bonde. Bostad: Furuby och Sydinge, Alunda.

Far 260, mor 261, dotter 65.
Gå till anträdet

Döpt: 12 nov 1721. Föräldrar Matts Larsson och Marg. Johansdotter i Källberga, Alunda.
(Alunda C:1 1721 [SOR]).

Notiser:
­ 1755 Bonde i Furby, Alunda.
1755 - 1773 Bonde i Sydinge, Alunda.
1773 ­ 1779 Bonde i Skäfthammars by, Skäfthammar.
1779 - Bosatt i Knivsta.

Källor: (Alunda AI:1 1752-1764 sid 25, sid 195 sid 276; (åren 1765-72 saknas); AI:2 1772-1778 sid 219; Alunda vigselbok saknas 1732-1765 [SOR]).

1747/1748 gifte sig Lars med Brita Persdotter, VIII:4.

De fick följande barn:
i. Mats (1749-)
65 ii. Margareta (Marita, Margeta, Margta), VII:2 (1751-1803)
iii. Per (1753-)
iv. Lars (1755-)
v. Erik (1757-)
vi. Brita (1760-)
vii. Johan (1762-)
viii. Anders (1763-)

131 Brita Persdotter, VIII:4.  Född den 27 okt 1726 i Sydinge, Alunda. Döpt den 27 okt 1726 i Alunda. Brita dog i Knivsta ? Yrke: Bondehustru. Bostad: Furuby och Sydinge, Alunda.

Far 146, mor 147, dotter 65.
Gå till anträdet

Döpt: 27 okt 1726. Faddrar: Dominus Andreas Falck; Matts Andersson; Prostinnan Elisabeth Schultz; pigan Margreta Andersdotter.
(Alunda C:2 1726 [SOR]).

Notiser:
­ 1755 Bondehustru i Furby, Alunda.
1755-1773 Bondehustru i Sydinge, Alunda.
1773 ­ 1779 Bondehustru i Skäfthammars by, Skäfthammar.
1779 - Bosatt i Knivsta.
Syster med Karin Persdotter (VII:10) f 1733, d 1813 gift med Anders Andersson (VII:9) 1724-1793.

Källor: (Alunda AI:1 1752-1764 sid 25, sid 195 sid 276; (åren 1765-72 saknas); AI:2 1772-1778 sid 219; Alunda vigselbok saknas 1732-1765 [SOR]).

132 Erik Ersson, VIII:5.  Född dec 1701 i Väsby, Alunda. Döpt dec 1701 i Alunda. Erik dog den 10 mar 1792 i Väsby, Alunda. Begravd den 18 mar 1792 i Alunda. Yrke: Bonde. Bostad: Väsby, Alunda.

Far 264, mor 265, son 66.
Gå till anträdet

Döpt: 1 dec 1701. Faddrar: Olof Jöransson i Väsby; Johan Mattsson i Fresta; Mats Ersson i Lödby; Quinsf. förarens hustru i Wäsby (förare var en underofficersgrad närmast över furir); hustru Brita Persdotter ibm.
(Alunda C:I 1701 [SOR]).

Vigd: 13 okt 1728. 31 sept afkunnades (lysning för) Erick Ersson i Wäsby och pigan Kirstin Johansdotter i Hapsta. Sponsores Johan Michelsson (IX-11) ibid och Erick Persson (IX-09) i Wäsby; d 13 Oct copulerades dhe; i Mårgongåfva lofvades 20 lod silffer och en hedersklädning.
(Alunda C:2 1728 [SOR]).

Död: 10 mars 1792. Gamle man Eric Ersson i Wäsby, död av ålderdom, 91 år. Begravd 18 mars 1792 i Alunda.
(Alunda F:I 1792 [SOR]).

Notiser:
Dec 1701 - 1728 Hemmason i Väsby, Alunda.
1728 - 1775 Bonde i Väsby, Alunda.
1775 - mars 1792 Fördelsman i Väsby, Alunda hos sonen Mats Eriksson och sonhustrun Birgitta Persdotter på hemmagården.

Dödsorsak: Ålderdom
91 år

Källor: (Alunda AI:1 1752-1764 sid 237; 1765-1772 saknas; AI:2 1772-1778, sid 108; AI:3 1779-1785 sid 110; AI:4 1786-1792 sid 109 [SOR]).

Den 13 okt 1728 gifte sig Erik med Kerstin, Kierstin, Kirstin, Christina Jansdotter, Johansdotter, VIII:6, i Alunda.

De fick följande barn:
i. Eric (1730-)
ii. Petter (1732-)
iii. Carin (1733-)
iv. Kerstin (1736-1801)
v. Anna (1738-1757)
vi. Brita (1740-)
vii. Margreta (1742-)
viii. Karin (1744-)
ix. Malin (1745-)
x. Brita (1748-)
66 xi. Matts (Mathias), VII:3 (1750-1802)

133 Kerstin, Kierstin, Kirstin, Christina Jansdotter, Johansdotter, VIII:6.  Född den 12 mar 1705 i Happsta, Alunda. Döpt den 12 mar 1705 i Alunda. Kerstin, Kierstin, Kirstin, Christina dog i Väsby, Alunda den 18 jul 1779, hon var då 74 år. Begravd den 25 jul 1779 i Alunda. Yrke: Bondehustru. Bostad: Väsby, Alunda.

Far 266, mor 267, son 66.
Gå till anträdet

Döpt: 12 mars 1705. Johan Michelssons i Happsta lilla dotter Kirstin christnades d 12 martij. Faddrar: Per Matsson i Hagbyn; Johan Tomsson i Sund; Per Mattsson; Qvinf. hustr. Karin i Torssen; pig. Anna i Norrlöfsta.
(Alunda C:I 1705 [SOR]).

Vigd: 13 okt 1728. 31 sept afkunnades (lysning för) Erick Ersson i Wäsby och pigan Kirstin Johansdotter i Hapsta. Sponsores Johan Michelsson (IX-11) ibid och Erick Persson (IX-09) i Wäsby; d 13 Oct copulerades dhe; i Mårgongåfva lofvades 20 lod silffer och en hedersklädning.
(Alunda C:2 1728 [SOR]).

Död: 18 juli 1779. Hust. Christina Johansdotter i Veesby, död af rödsot, 74 år. Begravd 25 juli 1779 i Alunda.

Notiser:
12 mars 1705 - 13 okt 1728 Hemmadotter i Happsta, Alunda.
13 okt 1728 - < 1775 Bondhustru i Väsby, Alunda.
< 1775 - 18 juli 1779 Födorådstagare i Väsby Alunda hos sonen Mats Eriksson och svärdottern Birgitta Ersson på hemmagården.

Dödsorsak: Rödsot
74 år

Källor: (Alunda AI:1 1752-1764 sid 237; 1765-1772 saknas; AI:2 1772-78, sid 108 ; AI:3 1779-1785 sid 110 [SOR]).

134 Erik Ersson, VIII:7.  Född den 9 feb 1725 i Drällsbacken, Alunda. Döpt den 9 feb 1725 i Alunda. Erik dog i Väsby, Alunda den 17 dec 1797, han var då 72 år. Begravd den 26 dec 1747 i Alunda. Yrke: Bonde. Bostad: Väsby, Alunda.

Far 268, mor 269, dotter 67.
Gå till anträdet

Döpt: 9 febr 1725. Faddrar: Erik Persson (X-09) i Wäsby; Johan Larsson; hustru Karin Ersdotter i Spångby; pig. Anna Larsdotter i Spångby.
(Alunda C:3 1725 [SOR]).

Vigsel: (1sta giftet). Alunda lysnings- och vigselbok saknas 1732-1765 [SOR].

(2dra giftet) Vigsel i Bladåker 9 sept 1783
(Bladåker C:1 1783 nr 8 [SOR]).

Död: 17 dec 1797 i Väsby, Alunda. Gamle Bonden Eric Ersson i Väsby, död af ålderdom och magplågor, 73 år. Begravd 26 dec 1797 i Alunda.
(Alunda F:I 1797 [SOR]).

Notiser:
1748> ­ 17 dec 1797 ­ Bonde i Väsby nr 11, Alunda.

Dödsorsak: Ålderdom och magplågor.
73 år

Källor: (Alunda AI:1 1752-1764 sid 236; 1765-1772 saknas; AI:2 1772-78 sid 111; AI:3 1779-1785 sid 114; AI:4 1786-1792 sid 113; AI:5A 1793-1799 sid 115 [SOR]).

Erik gifte sig med Kerstin Kristina, Chirstin, Kierstin Andersdotter, VIII:8.

De fick följande barn:
i. Malin (1750-)
67 ii. Brita (Brigitta), VII:4 (1752-1802)
iii. Kerstin (1755-)
iv. Eric (1758-)
v. Margeta (1762-)

135 Kerstin Kristina, Chirstin, Kierstin Andersdotter, VIII:8.  Född den 21 sep 1717 i Väsby, Alunda. Döpt den 21 sep 1717 i Alunda. Kerstin Kristina, Chirstin, Kierstin dog i Väsby, Alunda den 9 dec 1779, hon var då 62 år. Begravd den 19 dec 1779 i Alunda. Yrke: Bondehustru. Bostad: Väsby, Alunda.

Far 270, mor 271, dotter 67.
Gå till anträdet

Döpt: 21 sept 1717. Faddrar: Lars Andersson i Lödby; Per Ersson i Sydinge; Per Mattsson dräng i Hapsta; hustru Kierstin Persdotter i Kielberga; pigan Maria Larsdotter.
(Alunda C:2 1717 [SOR]).

Vigsel: Alunda lysnings- och vigselbok saknas 1732-1765 [SOR].

Död: 9 dec 1779 i Väsby, Alunda. Gustrun Chirstin Andersdotter i Vaesby, död af vatusot, 62 år. Begravd 19 dec 1779 i Alunda.
(Alunda F:I 1779 [SOR]).

Notiser:
1748> - 9 dec 1779 Bondehustru i Väsby nr 11, Alunda. Antecknad som ofärdig 1772-1778.

Dödsorsak: Vattusot
62 år

Källor: (Alunda AI:1 1752-1764 sid 236; 1765-1772 saknas; AI:2 1772-1778 sid 111; AI:3 1779-1785 sid 114 [SOR]).

136 Erik (Erick) Persson, VIII:9.  Född den 2 dec 1691 i Haberga, Alunda. Döpt den 6 dec 1691 i Alunda. Erik (Erick) dog för 1752 i Haberga, Alunda. Yrke: Gästgivare och bonde. Bostad: Haberga, Alunda.

Far 272, mor 273, son 68.
Gå till anträdet

Döpt: Haberga. Per Erickssons son född d. 2 dec (1691) döpt d. 6. Mod. hustru Brijta Mattsdotter. Wittnen: Anders Persson i Sydings Ösby, Jan Johansson i Swijsta, Erick Platzen (?) i Prästgården; hustru Margta Ersdotter i Habberga.
(Alunda C:1 1691 [SOR]).

Vigd: 20 okt 1717. 15 sept lystes för unge personen Erick Persson i Haberga och för unga pigan Annika Mattzdotter i Spångbyn. Sponsor Mattz Mattson i Spångbyn; den 20 October copulerades dhe;. Till mårgongåfva låfvades 30 lod sölfer 50 Dr penningar och en ähreklädning.
(Alunda C:2 1717 [SOR]).

Död: Före 1752

Notiser:
20 okt 1717 ­ > 1752 Bonde i Haberga, Alunda; anges som gästgivare 1725.

Anmärkning: I födelseboken har antecknats ett barn Brita f. 23 maj 1727 med föräldrar Erik Persson i Haberga och Karin Ersdotter. Skulle kunna vara en hustru i ett andra gifte, men Anna Mattsdotter och ej heller dottern Brita f. 1725 finns upptagna i döds- och begravningsboken. Antagligen en ovidkommande Erik Persson som dock inte omnämnts varken före eller efter denna notis.

Dödsorsak: ?
ca 60 år

Källor: (Lucka i Alunda döds- och begravningsbok 1733-1766 [SOR]).

Den 20 okt 1717 gifte sig Erik (Erick) med Anna Annika Mattsdotter, VIII:10 ,i Alunda.

De fick följande barn:
68 i. Per, VII:5 (1719-1786)
ii. Mattias (1721-)
iii. Brita (1725-)

137 Anna Annika Mattsdotter, VIII:10.  Född den 1 apr 1697 i Spångbyn, Alunda. Döpt den 1 apr 1697 i Alunda. Anna Annika dog 1758/1766 i Haberga, Alunda. Yrke: Bonde- och gästgivarehustru. Bostad: Haberga, Alunda.

Far 274, mor 275, son 68.
Gå till anträdet

Döpt: 1 april 1697. Faddrar: Per Ersson i Klef; Johan Eriksson i Spångbyn, hustru Margreta i Hammarby; pigan Karin Johansdotter.
(Alunda C:1 1697 [SOR]).

Vigd: 20 okt 1717. 15 sept lystes för unge personen Erick Persson i Haberga och för unga pigan Annika Mattzdotter i Spångbyn. Sponsor Mattz Mattson i Spångbyn; den 20 October copulerades dhe;. Till mårgongåfva låfvades 30 lod sölfer 50 Dr penningar och en ähreklädning.
(Alunda C:2 1717 [SOR]).

Död: Efter 1758 men före 1766 (Fick nattvard 1758).

Notiser:
1 april 1697 ­ 20 okt 1717 Hemmadotter i Spångby, Alunda.
20 okt 1717 ­ <1745 Bonde- och gästgivarehustru i Haberga, Alunda.
<1745 ­ <1758 Fördelstagare hos äldste sonen Per Ersson i Haberga och svärdottern Malin Persdotter f. 1724.

Dödsorsak: ?
ca 60 år

Källor: (Alunda AI:1 1752-1764 sid 70; lucka i Alunda döds- och begravningsbok 1733-1766 [SOR]).

138 Per Johansson, VIII:11.  Född 1700. Per dog 1756-57 i Foghammar, Alunda. Yrke: Bonde. Bostad: Foghammar, Alunda.

Far 276, dotter 69.
Gå till anträdet

Död 1756-57 (Lucka i Alunda död- och begravningsbok 1732-1765 [SOR]].

Notiser:
1724> ­ 1756/57 Bonde i Foghammar, Alunda.

Anmärkningar
1. Ej återfunnen i Alunda lysnings- och vigselbok maj 1716-1725 Alunda C:2.
2. Födelsenotis Hapstad Johan Mattssons son Petrus christnades d 16 aug 1696 sid 86.
Samband med VIII:11 ej verfierat [SOR]).

Dödsorsak: ?
ca 56 år

Källor: (Alunda AI:1 1752-1762 sid 33 [SOR]).

Per gifte sig med Brita Persdotter, VIII:12.

De fick följande barn:
69 i. Malin, Magdalena, VII:6 (1724-1798)
ii. Johan (1726-1774)
iii. Margta (1730-)
iv. Brita (1733-)
v. Per (1740-)

139 Brita Persdotter, VIII:12.  Född 1698. Brita dog omk 1760 i Foghammar, Alunda. Yrke: Bondehustru. Bostad: Foghammar, Alunda.

Far 278, mor 279, dotter 69.
Gå till anträdet

Död: 1765-1766 (Lucka i Alunda död- och begravningsbok 1733-1766 [SOR]).

Notiser:
>1724 ­ 1756/57 Bondehustru i Foghammar, Alunda.
1756/57 ­ <1765 Bondeänka, förmånstagare hos sonen Johan Persson och svärdottern Kerstin Larsdotter på hemmagården i Foghammar, Alunda.

Anmärkningar
1. Ej återfunnen i Alunda lysnings- och vigselbok maj 1716 ­ 1725 Alunda C:2.
2. Födelsenotis Öster Voxme Peder Mattsons dotter Brita christnades d. 21 maj 1696 Alunda C:1 1696 sid 85. Samband med VIII:12 ej verifierat [(SOR]).

Dödsorsak: ?
ca 67 år

Källor: (Alunda AI:1 1752-1765 sid 33; 1765-1772 saknas; AI:2 1772-1778 sid 88 [SOR]).

140 Anders Månsson, VIII:13.  Född omk 1702. Anders dog den 26 feb 1749 i Skedika, Hökhuvud. Begravd i Hökhuvud. Yrke: Bonde. Bostad: Skedika, Hökhuvud.

Far 280, son 70.
Gå till anträdet

Född: Hökhuvuds födelse- och dopbok börjar 1740.

Vigd: Hökhuvuds lysnings- och vigselbok börjar 1740.

Död: 26 febr 1749 i Skedika, Hökhuvud. Anders Månsson i Skedika 44 år. (?)
(Hökhuvud C:1 1749 [SOR]).

Notiser:
1720 ­ 24 febr 1749 Bonde i Skedika, Hökhuvud.

Dödsorsak: ?
44 år

Källor: (Hökhuvud AI:1 1745-1752 sid 6, sid 68; AI:2 1753-1766 sid 28 [SOR]).

Anders gifte sig med Brita Ersdotter, VIII:14.

De fick följande barn:
i. Annika (1722-)
ii. Måns (1725-)
70 iii. Erik, VII:7 (1727-1800)
iv. Anders (1733-)
v. Karin (1738-)
vi. Brita (1740-)

141 Brita Ersdotter, VIII:14.  Född den 29 apr 1702. Brita dog i Skedika, Hökhuvud den 31 mar 1772, hon var då 69 år. Begravd den 5 apr 1772 i Hökhuvud. Yrke: Bondehustru. Bostad: Skedika, Hökhuvud.

Far 282; mor 283; son 70.
Gå till anträdet

Född: Hökhuvuds födelse- och dopbok börjar 1740.

Vigd: Hökhuvuds lysnings- och vigselbok börjar 1740.

Död: 31 mars 1772 i Skedika, Hökhuvud, Enkan Hustrun Brita Ersdotter i Skedika, sjukdom Wattusot, 70 år. Begravd 5 april 1772 i Hökhuvud.
(Hökhuvud 1772 [SOR]).

Notiser:
>1724 - 26 febr 1749 Bondehustru i Skedika, Hökhuvud.
26 febr 1749 ­ 22 mars 1772 Boende inhyses hos äldste sonen Måns Andersson och hans hustru Karin Jonsdotter f. 1727 i Skedika, Hökhuvud (i granngården till sonen Erik Andersson (VII:7)).

Dödsorsak: Wattusot
70 år

Källor: (Hökhuvud AI:1 1745-1752 sid 6, sid 68; AI:3 1767-1773 sid 26 [SOR]).

142 Hans Andersson, VIII:15. Född omk 1690. Hans dog den 29 sep 1740 i Hökhuvud. Yrke: Bonde. Bostad: Hanunda, Hökhuvud.

Dotter 71.
Gå till anträdet

Född: Hökhuvuds födelse- och dödsbok börjar i maj 1740

Vigd: Hökhuvuds lysnings- och vigselbok börjar i mars 1740

Död: 29 sept 1740, Hans Andersson, Hanunda 50 åhr.
(Hökhuvud C:1 1740 sid 3 [SOR]).

Notiser:
<1720 ­ 29 sept 1740 Bonde i Hanunda, Hökhuvud

Dödsorsak: ?
50 år

Hans gifte sig med Margeta Jönsdotter, VIII:16.

De fick följande barn:
71 i. Brita, VII:8 (1720-1772)
ii. Anders (1723-)
iii. Margta (1727-)
iv. Jan (1731-)
v. Hans (1740-)

143 Margeta Jönsdotter, VIII:16. Född omk 1705. Margeta dog den 19 feb 1745 i Hanunda, Hökhuvud. Yrke: Bondehustru. Bostad: Hanunda, Hökhuvud.

Dotter 71.
Gå till anträdet

Född: Hökhuvuds födelse- och dopbok börjar 1740.

Vigd: Hökhuvuds lysnings- och vigselbok börjar 1740.

Död: Hanunda 19 februari 1745, hustru Margeta Jönsdotter, 40 åhr.
(Hökhuvud C:1 1745 nr 8 [SOR]).

Notiser:
<1720 ­ 29 sept 1740 Bondehustru i Hanunda, Hökhuvud.
29 sept 1740 ­ 19 febr 1745 Boende (som ägare) på hemmagården i Hanunda, Hökhuvud.
I förhörsboken är Margeta Jönsdotter endast uppgiven som Hans Anderssons änka.

Dödsorsak: ?
40 år

Källor: (Hökhuvud AI:1 1745-1752 sid 56, sid 154 [SOR]).

144 Anders Andersson, VIII:17. Född omk 1695. Anders dog ca 1733/1735 i Bärby, Alunda. Begravd omk 1732. Yrke: Bonde. Bostad: Bärby, Alunda.

Son 72
Gå till anträdet

Född: Ej identifierad i Alunda födelse- och dopbok 1690-1700 [SOR].

Vigd: 11 nov 1716 aflämnades Anders Andersson i Bärby och unga pigan Karin Bengtsdotter (16 år!), d 28 December copulerades de. Morgongåfva utlofvades 30 lod Sölfer och en Ähreklädning
(Alunda C:2 1716 sid 57 [SOR]).

Död: 1733/1735 Ej återfunnen i Alunda död- och begravningsbok 1729-1732. Lucka i död- och begravningsboken 1732-1766 [SOR]).

Notiser:
<1716 ­ <1732 Bonde i Bärby, Alunda

Dödsorsak: Dödsorsak: ?
39 år

Den 28 dec 1716 gifte sig Anders med Karin Bengtsdotter, VIII:18, i Alunda.

De fick följande barn:
i. Johannes (1718-)
ii. Matthäus (1720-)
iii. Margeta (1722-)
72 iv. Anders, Andreas, VII:9 (1724-1793)
v. Karin (1727-)
vi. Elisabeth (1729-)
vii. Annika (1731-)

145 Karin Bengtsdotter, VIII:18.  Född den 16 sep 1700 i Glottsta, Alunda. Döpt den 16 sep 1700 i Alunda. Karin dog 1765/1772 i Bärby, Alunda. Yrke: Bondehustru. Bostad: Bärby, Alunda.

Far 290, son 72.
Gå till anträdet

Döpt: 16 sept 1700. Mansfaddrar:Erik Andersson i Glotstad; Mats Matsson i Skarpösby; Qvinfaddrar: hustrun Kierstin Andersdotter; pigan Margreta Matsdotter.
(Alunda C:1 1700 sid 106 [SOR]).

Vigd: (1:sta giftet).11 nov 1716 aflämnades Anders Andersson i Bärby och unga pigan Karin Bengtsdotter (16 år!) ibidem, d. 28 December copulerades de. Morgongåfva utlofvades 30 lod Sölfer och en ähreklädning.
(Alunda C:2 1716 sid 57 [SOR]).

(2dra giftet) Cirka 1735 med änkemannen Johan Johansson i Bärby. Johan Johansson fick tillsammans med första hustrun Carin Johansdotter sonen Johan, född den 19 okt 1733. Johan växte upp på hemmagården som styvson åt Karin Bengtsdotter. (Således ett resonemangsparti för två ensamstående föräldrar med små barn). Inga gemensamma barn i 2:dra giftet har återfunnits.

Död: 1765-1772
(Lucka i Alunda död- och begravningsbok 1732-1766 [SOR]).

Notiser:
16 sept 1700 ­ 28 dec 1716 Hemmadotter i Glottsta, Alunda.
28 dec 1716 ­ <1732 Bondehustru i Bärby, Alunda.
<1732 ­ <1735 Bondeänka i Bärby, Alunda.
1735> ­ <1764 Bondehustru i Bärby, Alunda; gift med Johan Johansson f. 1706 d. 31 mars 1775 av bröstvärk, 69 år.

Källor: (Alunda AI:1 1752-1764 sid 10; 1765-1772 saknas; AI:2 1772-1778 sid 209 [SOR]).

146 Per Petrus Ersson, VIII:19, IX:7.  Född den 25 mar 1707 i Sund, Alunda. Döpt den 25 mar 1707 i Alunda. Per Petrus dog i Sydinge, Alunda den 18 feb 1774, han var då 66 år. Begravd den 27 feb 1774 i Alunda. Yrke: Bonde (och fjärdingsman?). Bostad: Sydinge, Alunda.

Far 292; mor 293, döttrar 73 och 131.
Gå till anträdet

Döpt: 25 mars1707. Erick Erickssons lilla son i Sund, Petrus, christnades den 25 Martij.
(Alunda c:1 1707 sid 149 [SOR]).

Död: 18 febr 1774 i Sydinge, Alunda. Bonden Pehr Ersson ifrån Sydinge, död av rötfeber; 67 år. Begravd 27 feb ri Alunda.
(Alunda F:1 1774 [SOR]).

Notiser:
25 mars 1707 ­ (1725) Hemmason i Sund, Alunda.
(1725) ­ 18 febr 1774 Bonde i Sydinge nr 5, Alunda. Gården övertogs av äldste sonen i andra giftet Erik Persson f. 1742 och hans hustru Katarina Eriksdotter f. 1752.

Kommentar: Karin 1. f. 1733 är noterad som vår anmoder (vilket stämmer bra med dödsnotisen). Det är emellertid overdersägligt att en Karin 2. f. 1736 också är noterad med samma föräldrar. Antingen har Karin 1 dött före 1736 (vilket inte har kunnat verifieras) och Karin 2 är i så fall vår verkliga anmoder eller också har prästen helt enkelt skrivit fel förnamn på barnet Karin 2. Saken är utan betydelse för vår släktföljd.

Dödsorsak: Rötfeber
67 år

Källor: (Alunda AI:1 1752-1764 sid 195; 1765-1772 saknas; AI:2 1772-1778 sid 218; Födelsebok Alunda C:2 1713-1732; C:3 1732-1778. Ej lokaliserad i vigselboken Alunda C:2 1716-1739 för perioden 1723-1727, vilket kan tyda på att Maria Ersdotter (VIII:20) kom från en annan socken [SOR]).

Per Petrus gifte sig med Maria Ersdotter, VIII:20,IX:8.

De fick följande barn:
131 i. Brita, VIII:4 (1726-)
ii. Katarina (1729-)
iii. Anna (1730-)
iv. Erik (1731-)
73 v. Karin, Catharina, Catrin, VII:10 (1733-1813)
vi. Carn (1736-)

147 Maria Ersdotter, VIII:20,IX:8. Maria dog 1738/1740 i Sydinge, Alunda. Yrke: Bondehustru. Bostad: Sydinge, Alunda.

Döttrar 73 och 131.
Gå till anträdet

Notiser:
Ca 1725 ­ ca 1738/1740 Bondehustru i Sydinge, Alunda.

Kommentar: Barn; Karin 1. f. 1733 är noterad som vår anmoder. Det är emellertid ovedersägligt att en Karin 2. f. 1736 är noterad med samma föräldrar. Antingen har Karin 1 dött före 1736 (vilket inte har kunnat verifieras) och Karin 2 är i så fall vår verkliga anmoder, eller också har prästen skrivit fel förnamn på barnet Karin 2. Saken är utan betydelse för vår släktföljd.

Källor: (Födelsebok Alunda C:1 1713-1732; C:2 1732-1775; ej lokaliserad i vigselboken Alunda C:2 1716-1739 för perioden 1723-1727, vilket kan tyda på att Maria Ersdotter kom från annan socken. Dödsbok saknas för Alunda 1732-1765 [SOR]).

148 Anders Ersson, VIII:21. Anders dog i Västra Ovanby, Ekeby. Yrke: Bonde. Bostad: Västra Ovanby, Ekeby.

Son 74.
Gå till anträdet

Notiser:
<1748 ­ <1753 Bonde i Västra Ovanby, Ekeby

Källor: (Ekeby lysnings- och vigselböcker börjar 1770; Ekeby död- och begravningsböcker börjar 1770 och Ekeby förhörsböcker börjar 1783 [SOR]).

Anders gifte sig med Brita Bengtsdotter, VIII:22.

De fick följande barn:
74 i. Anders, VII:11 (1748-1803)
ii. Hans (1751-)
iii. Karin (1753-)


Föregående * Nästa

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt