Tionde generationenDenna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida
Återgå till ansedeltabell

520 Lars Johansson, X:9.  Lars dog 1716-20. Yrke: Bonde. Bostad: Furby, Alunda.

Far 1040, son 260
Gå till anträdet

Bonde i Furby, Alunda. Död mellan 1716 och 1720. Gift efter 1677 med Margareta Mattsdotter.

Notiser:
1734 jan: Lars Johansson i Furby ger hemmanet till sonen Matts före syskonen, då Matts återuppbyggt gården efter en eldsvåda.
1736: Matts Larsson i Furby död 22/2 1735. Träta om arvet efter Matts far. Till förmyndare för barnen utses Jan Jansson i Söderby (utom släkt).
1737 jan: Matts Larsson i Furbys omyndiga barns styvfar heter Matts Mattsson. Barnens förmyndare är Jan Jansson i Söderby och Per Persson i Hammarby.

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 5/6 1999

Lars gifte sig med Margareta Mattsdotter, X:10.

De fick följande barn:
i. Lars (1683-)
ii. Kerstin (1685-)
iii. Johan (1687-1722)
iv. Karin (1690-)
260 v. Matts, IX:5 (1692-1735)
vi. Margareta (ca1695-)
vii. Dotter (1697-)

521 Margareta Mattsdotter, X:10. Bostad: Furby, Alunda.

Far 1042, mor 1043, son 260
Gå till anträdet

Margareta Mattsdotter är troligen från Mångsta, Alunda (enl. faddrar)

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 5/6 1999

524 Erik Eriksson, IX:37, X:13. Född omk 1680. Erik dog den 21 jun 1747 i Sund, Alunda. Yrke: Bonde. Bostad: Sund, Alunda.

Son 262 och 146.
Gå till anträdet

Notiser:
I födelse- och dopboken noteras Erik Mattssons i Sund son Anders f. 19 okt 1684. Skulle kunna vara Erik Erssons (IX:37, X:13) fader resp broder. Under perioden 1700-1716 förekommer ett antal barn i Sund med fäderna Per Ersson, Johan Ersson och Matts Ersson, vilka kan vara bröder till Erik Ersson eller också troligtvis endast ett sammanträffande namnvis.
ca 1700 ­ ca 1720 Bonde i Sund, Alunda.

Källor: (Alunda födelse- och dopbok C:1 1679-1712; C:2 1713-1732; Ej lokaliserad i dödsboken Alunda C:1 1694-1695; C:2 1720-1727, 1729-1732; ej heller i vigselboken Alunda C:1 1685-1693 eller förhörsboken Alunda AI:1 sid 218-222 (Sund) [SOR]).
Rötter, Anbytarforum, Karl-Evert Gustafsson Alunda 17okt. 1999 och 26 nov 2003.

Erik gifte sig med Brita Ersdotter, IX:38, X:14.

De fick följande barn:
i. Johan (1699-)
ii. son (1701-)
iii. Olof (1702-)
iv. Margareta (1705-)
262 v. Per Petrus, VIII:19, IX:7 (1707-1774)
vi. Per
vii. Dotter (1715-)

525 Brita Ersdotter, IX:38, X:14. Bostad: Sund, Alunda.

Far 586 och 1050, son 146 och 262
Gå till anträdet

Notis:
Oland HD 1727 okt.: Erik Erssons hustru i Sund , h Brita Ersdotter, är över 60 år och svårt sjuk. Vill bli mantalsbefriad.

Källor: Rötter, Anbytarforum, Karl-Evert Gustafsson Alunda 17okt. 1999

534 Per Hansson, X:23. Bostad: Happsta, Alunda.

Far 1068, mor1069, dotter 267
Gå till anträdet

Notiser:
HD 1676: En släkttavla om Happsta: Per Hansson och h Karin har en omyndig dotter Kerstin. Per har en syster Margareta gm Matts Persson i Haberga och en bror Olof, som vill ha hela hemmanet. Modern heter Maria och lever.

Barn:
267 i. Kerstin

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 17/10 1999 och 6/2 2002

Per gifte sig med Karin Andersdotter, X:24.

De fick ett barn:
267 i. Kerstin, IX:12 (1676-)

535 Karin Andersdotter, X:24. Bostad: Happsta, Alunda.

Far 1070, dotter 267
Gå till anträdet

Karin gifter om sig med Mats Persson, troligen utan barn.

Notiser:
Oland HD 1676 juni: En liten släkttavla visar att det är tre syskon om Happsta-hemmanet på 9 öres land, Bröderna Per och Olof samt systern Margareta. Per är död men hans hustru Karin tilldöms 3 3/5 öre på sin omyndiga dotter Kerstins vägnar. Margareta är gift med Mats Persson i Haberga. Syskonens mor h Maria vill att Olof får hela hemmanet

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 6/2 2002

536 Lars Ersson, X:25.  Född 1652. Lars dog den 1 maj 1726 i Kilby, Alunda. Yrke: Bonde och Nämndeman. Bostad: Kilby, Alunda.

Far 1072, son 268.
Gå till anträdet

Död: 1 maj 1726. Blef begrafven Tolfmannen Lars Ersson i Kilby, 74 år gl. Text Job 19:23-27.
(Alunda C:2 1726 [SOR]).

Notiser:  
Ca 1680 ­ 1 maj 1726 Bonde och tolvman i Kilby, Alunda.

Dödsorsak: ?
74 år

Källor: (Alunda födelsebok C:1 1679-1712; Alunda vigselbok börjar 1685 [SOR]).

Lars gifte sig med Anna Johansdotter, X:26.

De fick följande barn:
i. Johan (1679-)
268 ii. Erik, IX:13 (1681-)
iii. Bengt (1685-)
iv. son (1689-)
v. Anna (1691-)
vi. son (1692-)
vii. Bengt (1694-)
viii. Anders (1697-)
ix. Anna (1701-)

537 Anna Johansdotter, X:26. Anna dog i Kilby, Alunda. Yrke: Bondehustru. Bostad: Kilby, Alunda.

Son 268.
Gå till anträdet

Notiser:
>1680 ­ < 1720 Bonde- och tolvmanshustru i Kilby, Alunda. Identifierad genom dottern Annas Födelsenotis 27 aug 1691.

Källor: (Alunda födelsebok C:1 1679-1712; ej återfunnen i Alunda döds- och begravningsbok C:2, C:3 1720-1732; Alunda vigselbok börjar 1685 [SOR]).

538 Erik Jansson, X:27.  Erik dog ca 1699 i Löddby, Alunda. Yrke: Bonde. Bostad: Löddby, Alunda.

Far 1076, dotter 269.
Gå till anträdet

Död cirka 1699. Bonde i Lödby, Alunda. Gift 1689 i Alunda en andra gång med Anna Persdotter.

Notiser:
Erik Jansson gifte sig första gången med Karin Ersdotter (dotter till Erik Jonsson i Söderby Morkarla enl dombok 1702). Barn: Matts, Johan, Karin, Margareta 1680 dör ung, Per 1681 5/6 och tvillingsystern Annika 1681 5/6, bägge döda unga.
Dombok 1731: Erik Ersson i Lödby uppbuder delar ibm köpta av svåger Erik Larsson i Drägelbacken och modern Anna Persdotter och hennes man Lars Jansson i Lödby.
Dombok 1716: Erik Johanssons 2 barnkullar i Lödby tvistar. 1689 6/10 stod Erik Jansson och hh Anna Persdotter brudfolk i hans andra gifte. Eriks bror Anders Johansson i Pinga har en dotter h Kerstin Andersdotter i Pinga. Kerstins mor Anna Persdotter är sjuk och bräcklig och kan inte komma till tinget.
Dombok 1713: Lars Johansson i Lödby å hustrun och styvbarnens vägnar stämt samtl. Erik Janssons arvingar av förra kullen. Matts Ersson i Lödby v.v. stämt senare kullen angående en brorsdel löst av farbrodern Anders Johansson i Pinga medan Matts mor h Karin levde. Erik Jansson var 2 ggr gift. Första giftet med h Karin hade han barnen Matts, Jan och Karin (förmyndare morbrodern Erik Ersson i Söderby, Morkarla). Andra giftet med h Anna barnen Malin, Margareta och Erik (förmyndare morbrodern Erik Persson i Väsby). Margareta dog ogift 21¦2 år efter fadern.

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 19/3 2000

Erik gifte sig med Anna Persdotter, X:28.

De fick följande barn:
269 i. Malin (Malena, Helena), IX:14 (1698-1792)
ii. Margareta
iii. Erik
iv. Magdalena

539 Anna Persdotter, X:28. Bostad: Lödby, Alunda.

Dotter 269
Gå till anträdet

Anna Persdotter var gift en andra gång med Lars Jonsson.

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 19/3 2000

542 Erik Jansson, X:31. Erik dog i Sydinge, Alunda. Yrke: Bonde. Bostad: Sydinge, Alunda.

Dotter 271.
Gå till anträdet

Notiser:
­ 1693 ­ Bonde i Sydinge, Alunda
(Identifierad via dottern Britas födelsenotis i Alunda C:1 1693 [SOR]).

Erik gifte sig med Ingrid Persdotter, X:32.

De fick ett barn:
271 i. Brita, IX:16 (1693-1730)

543 Ingrid Persdotter, X:32. Ingrid dog i Sydinge, Alunda. Yrke: Bondehustru. Bostad: Sydinge, Alunda.

Dotter 271.
Gå till anträdet

Notiser:
­ 1693 ­ Bondehustru i Sydinge, Alunda.
(Identifierad via dottern Britas födelsenotis i Alunda C:1 1693 [SOR[).

544 Erik Persson, X:33. Yrke: Gästgivare. Bostad: Haberga, Alunda.

Son 272
Gå till anträdet

Erik Persson var gift första gången med Margareta Ersdotter , X:34, ID 545
Han var gift en andra gång med Ingeborg Persdotter. De hade följande barn: dotter 1679, Anders 1681 /6, Matts 1687, Margareta 1690 7/5.

Dombok 1705: Gästgivaren Erik Persson i Haberga lämnades vid dess sal. h Margareta Ersdotters död med mycket skulder. Barnen fick det som fanns innan han gifte sig med nuvarande hustrun Ingeborg Persdotter och löste sin skuld.

Dombok 1689: Per Ersson i Ö Ofvanby fasta. Löst 3 systrar, h Maria Ersdotter i Stockholm, Elisabet Ersdotter och Margareta Ersdotter gm Erik Persson i Haberga, vilken han givit sitt möderne i Haberga.

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 31/10 2000

Erik gifte sig med Margareta Ersdotter, X:34.

De fick följande barn:
272 i. Per, IX:17 (1658-1721)
ii. Jan
iii. Anna

545 Margareta Ersdotter, X:34.  Margareta dog för 1679. Bostad: Haberga, Alunda.

Far 1090, mor 1091, son 272
Gå till anträdet

Dombok 1683: Erik Persson i Haberga får fasta på jord ibm som Hans Persson åbodde. Eriks hustru Margareta Ersdotter ägde en del efter sin mor h Karin Persdotter. Resten fick Erik då hans far Per Ersson i Haberga betalat sonhustruns morbror Hans Perssons skulder.

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 31/10 2000

546 Mats Olsson, X:35. Bostad: Skoby, Alunda.

Far 1092, mor 1093, dotter 273
Gå till anträdet

Olands dombok 1720:3: Erik Mattsson i Skoby visar ett gammalt fastebrev fr 1650. Olof Mattsson ägde Skoby, 7 öre i Bohlbyn och 3 öre utjord, vilka Erik Mattssons farbroder Jan Olsson och dess son Olof Jansson samt Anders Olsson och dess h senare man Olof Mickelsson 1¦2 vardera besuttit. Ett kontrakt 1692 visar att Erik Mattsson fått överta de 5 öre som Anders besuttit eftersom Olof Mickelsson ej mäktat bruka det. Olofs styvbarn har dock kravrätt, men de har nu tagit lösen (Per Andersson, Margareta och Annika Andersdöttrar). Erik har även löst sin faster Anna Olsdotters son Matts Andersson i Marma, systern Brita Mattsdotter gm Per Ersson i Haberga och Kerstin och Anna. Erik får fasta.
Olands dombok 1692: h Brita och h Kerstin Olsdöttrar och deras systerson Matts Andersson i Marma uppbuder varsin systerdel i skattehemmanet Skoby, som Johan Olsson och Olof Mickelsson åbor, 1 öre vardera.
Olands dombok 1682: Anders Johansson i Lödby å sin h Kerstin Olsdotter och hustrusystrarna Brita, Karin, Malins barn, samt sal. Matts Olssons barn i Väsby säljer samtliga deras lotter i södergården, Skoby till bröderna Johan och Anders Olssöner.
Olands dombok 1682: Anders Olsson i Skoby ska betala till h Maria Ersdotter, Per Anderssons h i Väsby för hennes barns jord i Skoby.

Källor: Rötter Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 31/10 2000

Mats gifte sig med Maria Ersdotter, X:36.

De fick följande barn:
i. Erik
273 ii. Brijta, IX:18 (->1728)
iii. Anna
iv. Kerstin

547 Maria Ersdotter, X:36. Bostad: Skoby, Alunda.

Dotter 273
Gå till anträdet

Maria var gift en andra gång med Per Andersson i Väsby.

Källor: Rötter, Annytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 31/10 2000

556 Bengt Ersson, X:45. Bostad: Hånsta, Ekeby.

Far 1112, mor 1113, son 278
Gå till anträdet

Olands dombok 1685: Bengt Erssons son i Hånsta, Per Bengtsson häver det köp fadern gjort med Erik Larsson i Golfsta på sin andel.
Olands dombok 1672: Bengt Ersson i Hånsta och sonen Erik har använt skällsord not grannen Per Knutsson.
Olands dombok 1674: Tvistar Bengt Erssons h i Hånsta, Brita Jönsdotter, samt hennes mans halvbröder, Lars, Anders och Jöns Erssöner i Golfsta jämte deras systrar med brodern sal. Johan Erssons i Tunbyn änka h Dordi om lösöresarv efter Johan. Johan skrev testamente till hustrun, men gav sin andel i Golfsta till brodern Lars.

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 22/11 2001

Bengt gifte sig med Brita Jönsdotter, X:46.

De fick ett barn:
278 i. Per, IX:23

557 Brita Jönsdotter, X:46. Bostad: Hånsta, Ekeby.

Son 278
Gå till anträdet

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 22/11 2001

586 Erik Mattsson, X:75, XI:27.

Dotter 293 och 525
Gå till anträdet

Notiser:
Oland HD 1711 juni: Jan Ersson Voxome, Olof Jansson i Sprötslinge och Erik Ersson i Sund tilltalar Hans Jansson i Sprötslinge om ett lån han tagit av deras bror och svåger Mickel Ersson som utgått till soldat och blivit död. Lånet borde betalats till deras far och svärfar Erik Mattsson..(Enl. ordningsföljden på namnen bör Erik vara måg och inte son till Erik Mattsson)

Källor: Rötter, Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Alunda 6 febr. 2002

Barn:
i. Jan
ii. Mickel
iii. Margareta
293 iv. Brita, IX:38, X:14

600 Erik Ersson, X:89. Bostad: Sydinge-Ösby, Alunda.

Son 300
Gå till anträdet

Notiser:

Erik Ersson. Boende i Sydinge-Ösby, Alunda. Barn: Anders i Sydinge-Ösby gm Maria Mattsdotter (enl bl.a dombok 1732), Per i Sydinge-Ösby gm Karin Hansdotter (enl bl.a dombok 1714)och Brita f ca 1669 (13).
Olands dombok 1697: Erik Ersson i Sydinge-Ösby har bröderna Anders och Per, samt mågen Per Persson.
I JB och ML har Erik Ersson hemmanet (1 mtl skatte) till 1696, 1700 delas det av Per Persson och Per Ersson och från 1702 av Per Ersson och Anders Ersson.
Olands dombok 1737 jan: Anders Ersson i Sydinge-Ösby mot Matts Ersson i Haberga. Matts svärmor lånat något av Anders Erssons svärmor h Sara Jansdotter. Anders Erssons son Matts Andersson.
Olands dombok 1733: Änkan h Sara Jansdotter i Sydinge-Ösby mot mågen Per Mattsson och hh Malin Mattsdotter.
Olands dombok 1733: Per Mattsson i Mysslinge och hh Malin Mattsdotter har skuld till Anders Ersson och hh Maria Mattsdotter i Sydinge-Ösby.

Källor: Källor: Rötter, Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Alunda 11 och 12 mars 2000

Barn:
300 i. Anders, IX:45 (1678-~1755)
ii. Per
iii. Britta

602 Matts Persson, X:91. Bostad: Skrikboda, Alunda.

Far 1204, mor 1205, dotter 301
Gå till anträdet

Notiser:
Matts Persson. Boende i Skrikboda/Boda, Alunda. Gift med efterföljande ana. Barn: Malin 1671, Maria gm Anders Ersson i Sydinge-Ösby, son 1692 8/7.

Källor: Rötter: Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Alunda 9 juli 2000.

Matts gifte sig med Sara Jansdotter, X:92.

De fick följande barn:
i. Malin (1671-)
301 ii. Maria, IX:46 (-1752)
iii. Son (1692-)


Föregående * Nästa

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt