Sjunde generationenDenna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida
Återgå till ansedeltabell

64 Olof Persson, VII:1.  Född den 20 dec 1738 i Vattensta , Hökhuvud. Döpt den 27 jan 1751 i Alunda. Olof dog i Furuby, Alunda den 21 nov 1785, han var då 46 år. Begravd den 27 nov 1785 i Alunda. Yrke: Bonde. Bostad: Furuby, Alunda.

Far 128, mor 129, son 32.
Gå till anträdet

Vigd: 29 dec 1771 vigdes drängen Olof Pehrsson ifrå Vattensta i Hökhufvud och bondedott. Margeta Larsdotter i Sydinge.
(Alunda E:I 1771 [SOR]).

Död: 21 nov 1785. Bonden Olof Pehrsson i Furuby, död af vatusot 47 år. Begravd 27 nov i Alunda.
(Alunda F:I 1785 [SOR]).

Notiser:
20 dec 1738 ­ 1767 Hemmason i Vattensta, Hökhuvud.
1767 ­ 1773 Skomakare, upptagen bland inhyses boende i Vattensta, Hökhuvud.
Våren 1774 ­ 21 nov 1785 Skattebonde i Furuby nr 1, 1/4 mantal, Alunda.

Dödsorsak: Vattusot
47 år

Källor: (Hökhuvud AI:1 1745-1752 sid 29; AI:2 1753-1766 sid 154; AI:3 1767-1773 sid 113; Alunda A:I nr 2 1772-78, sid 211, A:I nr 3 1779-1785 sid 219 [SOR])

Den 29 dec 1771 gifte sig Olof med Margareta (Marita, Margeta, Margta) Larsdotter, VII:2 ,i Alunda.

De fick följande barn:
32 i. Per, VI:1 (1774-1847)
ii. Catharina (1776-)
iii. Brigitte (1778-)
iv. Lars (1780-)
v. Margareta (1783-1810)

65 Margareta (Marita, Margeta, Margta) Larsdotter, VII:2.  Född den 27 jan 1751 i Furuby, Alunda. Döpt den 27 jan 1751 i Alunda. Margareta (Marita, Margeta, Margta) dog i Furuby, Alunda den 26 mar 1803, hon var då 52 år. Begravd den 3 apr 1803 i Alunda. Yrke: Bondehustru. Bostad: Furuby, Alunda.

Far 130, mor 131, son 32.
Gå till anträdet

Döpt: 27 jan 1751. Faddrar: Gamle Erik Jansson i Hammarby; Nats Andersson i Gålvesta; unga Mats Matsson i Furby; hustrun Ingrid Pärsdotter i Malma; pig Carin Jansdotter i Kiälberga Torp.
(Alunda C:3 1751 [SOR]).

Vigd: 29 dec 1771 vigdes drängen Olof Pehrsson ifrå Vattensta i Hökhufvud och bondedott. Margeta Larsdotter i Sydinge.
(Alunda E:I 1771 [SOR]).

Död: 26 mars 1803. Enkan Margta Larsdotter i Furby, död af lungsot 52 år. Begravd 3 april 1803.
(Alunda F:I 1803 [SOR]).

Notiser:
27 jan 1751-29 dec 1771 Hemmadotter i Furuby och Sydinge, Alunda
29 dec 1771-1773 Skomakarehustru troligen boende tillsammans med maken upptagen bland inhyses i Vattensta Hökhuvud.
Våren 1774-21 nov 1785 Skattebondehustru i Furuby nr 1 1/4 mantal, Alunda.
21 nov 1785-26 mars 1803 Skattebondeänka i Furuby, Alunda. Kvarstår som innehavare av hemmanet. Gården övertages av äldste sonen Per Olsson och svärdottern Kristina Matsdotter.

Dödsorsak: Lungsot
52 år

Källor: (Alunda AI:1 1752-1764 sid 195; 1765-1772 saknas; AI:2 1772-78, sid 211; AI:3 1779-1785 sid 219; AI:4 1786-1792 sid 222; AI:5B 1793-1799 sid 43; AI:6B 1800-1806 sid 46 [SOR]).

66 Matts (Mathias) Ersson, VII:3.  Född den 29 aug 1750 i Väsby, Alunda. Döpt den 31 aug i Alunda. Matts (Mathias) dog i Väsby, Alunda den 6 mar 1802, han var då 51 år. Begravd den 11 mar 1802 i Alunda. Yrke: Bonde. Bostad: Väsby, Alunda.

Far 132, mor 133, dotter 33.
Gå till anträdet

Döpt: 31 aug 1750. Faddrar: Johan Ersson i Lunda; Mats Jansson i Wäsby; dr Johan Mattsson i Spångby; hustr. Mareta Larsdotter i Väsby soldattorp; pig Anna Andersdotter i Wäsby.
(Alunda C:3 1750 [SOR]).

Vigd: 24 sept 1775 vigdes Bondesonen Mattias Ersson i Vaesby och Bondedottern Brigitta Eriksdotter i Vaesby.
(Alunda E:I 1775 [SOR]).

Död: 6 mars 1802. Bonden Matts Ersson i Väsby, död av slag, 52 år. Begravd 11 mars 1802 i Alunda (en dag före sin hustru).
(Alunda F:I 1802 [SOR]).

Notiser:
29 aug 1750-1775 Hemmason i Väsby, Alunda.
1775 - 6 mars 1802 Bonde i Väsby, Alunda.

Dödsorsak: Slag
52 år

Källor: (Alunda AI:1 1752-1764 sid 237; 1765-1772 saknas; AI:2 1772-78, sid 108 AI:3 1779-1785 sid 110; AI:4 1786-1792 sid 109; AI:5A 1793-1799 sid 111; AI:6A 1800-1806 sid 125 [SOR]).

Den 24 sep 1775 gifte sig Matts (Mathias) med Brita (Brigitta) Ersdotter, VII:4 ,i Alunda.

De fick följande barn:
i. Erik (1776-1779)
ii. Pehr (1778-1779)
33 iii. Christina (Stina), VI:2 (1780-1846)
iv. Mattias, Mats (1783-1785)
v. Margareta (1784-)
vi. Magdalena (1788-)
vii. Johan (1791-)
viii. Brita (1796-)

67 Brita (Brigitta) Ersdotter, VII:4.  Född den 19 sep 1752 i Väsby, Alunda. Döpt den 19 sep 1752 i Alunda. Brita (Brigitta) dog i Väsby, Alunda den 10 mar 1802, hon var då 49 år. Begravd den 12 mar 1802 i Alunda. Yrke: Bondehustru. Bostad: Väsby, Alunda.

Far 134, mor 135, dotter 33.
Gå till anträdet

Döpt: 19 sept 1752. Faddrar: Gamle Erik Ersson i Wäsby (VIII:5); Johan Matsson ibm; soldat Olof Wässman ibm; hust. Mareta Pärsdotter i Wäsby; pig Anna Andersdotter i Sydinge.
(Alunda C:3 1752 [SOR]).

Vigd: 24 sept 1775 vigdes Bondesonen Mattias Ersson i Vaesby och Bondedottern Brigitta Eriksdotter i Vaesby.
(Alunda E:I 1775 [SOR]).

Död: 10 mars 1802. Bonde Enkan Brita Ersdotter i Väsby, död av häftig feber, 50 år. Begravd 12 mars 1802 i Alunda (en dag efter sin make).
(Alunda F:I 1802 [SOR]).

Notiser:
19 sept 1752-24 sept 1775 Hemmadotter i Väsby, Alunda.
24 sept 1775-10 mars 1802 Bondehustru i Väsby, Alunda.

Dödsorsak: Häftig feber
49 år

Källor: (Alunda AI:1 1752-1764 sid 237; 1765-1772 saknas; AI:2 1772-78, sid 108; AI:4 1786-1792 sid 109; AI:5A 1793-1799 sid 111; AI:6A 1800-1806 sid 125 [SOR]).

68 Per Ersson, VII:5.  Född 1719 i Haberga, Alunda. Per dog den 15 mar 1786 i Haberga, Alunda. Begravd den 26 mar 1786 i Alunda. Yrke: Gästgivare. Bostad: Haberga, Alunda.

Far 136, mor 137, son 34.
Gå till anträdet

Död: 15 mars 1786. Gästgifvaren gamle Pehr Ersson i Haberga, död av rödsot, 67 år. Begravd 26 mars 1786 i Alunda.
(Alunda F:I 1786 [SOR]).

Notiser:
1745> - 15 mars 1786 Bonde och gästgivare i Haberga, Alunda.

Anmärkning: Per Ersson ej återfunnen i Alunda födelse- och dopbok C:1 och C:2 1718-1721. Tyder på att föräldrarna var bosatta i annan socken vid den tiden [SOR.

Dödsorsak: Rödsot
67 år

Källor: (Alunda AI:1 1752-1764 sid 70; AI:2 1772-78, sid 230 1765-1772 saknas; AI:3 1779-1785 sid 242; AI:4 1786-1792 sid 250 [SOR]).

Per gifte sig med Malin, Magdalena Persdotter, VII:6.

De fick följande barn:
i. Anna (1745-)
ii. Erik (1746-)
iii. Per (1749-)
iv. Johan (1752-)
v. Brita (1754-)
34 vi. Mats, (Mattes, Mattias), VI:3 (1756-1809)
vii. Marita, Margta (1759-)
viii. Petter, Pehr (1760-)
ix. Anna (1763-)
x. Catharina (1767-)

69 Malin, Magdalena Persdotter, VII:6.  Född den 2 jul 1724 i Foghammar, Alunda. Döpt den 2 jul 1724 i Alunda. Malin, Magdalena dog i Haberga, Alunda den 26 okt 1798, hon var då 74 år. Begravd den 30 okt 1798 i Alunda. Yrke: Gästgivarehustru. Bostad: Haberga, Alunda.

Far 138, mor 139, son 34.
Gå till anträdet

Döpt: 2 juli 1724. Faddrar: Per Persson i Foghammar; Erick Persson i Gela; hustr Karin Pärsdotter; hustr. Karin Johansdotter.
(Alunda C:2 1724 [SOR]).

Död: 26 oktober 1798 i Haberga, Alunda. Enkan Magdalena Pehrsdotter i Haberga, död af ålderdomsbräcklighet, 74 år. Begravd 30 okt 1798 i Alunda.
(Alunda F:I 1798 [SOR]).

Notiser:
1745> - 15 mars 1786 Gästgivarehustru i Haberga, Alunda.
15 mars 1786 - 26 okt 1798 Änka och fördelstagare på hemmagården hos sonen Mats Persson och svärdottern Stina Ersdotter f. 1763.

Dödsorsak: Ålderdomsbräcklighet
74 år

Källor: (Alunda AI:1 1752-1764; 1765-1772 saknas; AI:2, 1772-78, sid 230; AI:3 1779-1785 sid 242; AI:4 1786-1792 sid 250; AI:5B 1793-1799 sid 71 [SOR]).

70 Erik Andersson, VII:7.  Född den 22 apr 1727 i Skedika, Hökhuvud. Erik dog i Skedika, Hökhuvud den 14 nov 1800, han var då 73 år. Begravd den 23 nov 1800 i Hökhuvud. Yrke: Bonde. Bostad: Skedika, Hökhuvud.

Far 140, mor 141, dotter 35.
Gå till anträdet

Född: (Hökhuvuds födelse- och dopbok börjar 1740).

Vigd: 21 aug 1748 vigdes Erik Andersson i Skieddika med pigan Britt Hansdotter i Hanunda.
(Hökhuvud C:I 1748 [SOR]).

Död: 14 nov 1800. Sockenmannen Erik Andersson i Schedicka, 73 åhr och några månader gammal. Begravd den 23 november.
(Hökhuvud C:2 1800 sid 478 [SOR]).

Dödsorsak: ?
73 år

Källor: (Hökhuvud AI:1 1745-1752 sid 6; AI:2 1753-1766 sid 28; AI:3 1763-1773 sid 25; AI:4 1786-1793 sid 30; AI:5 1794-1800 sid 31 [SOR]).

Den 21 aug 1748 gifte sig Erik med Brita Hansdotter, VII:8 ,i Hökhuvud.

De fick följande barn:
i. Anders (1748-1812)
ii. Anna (1751-)
iii. Hans (1753-)
iv. Catrina (1757-)
v. Erik (1759-1796)
vi. Greta (1760-)
35 vii. Christina, (Stina), VI:4 (1763-1830)

71 Brita Hansdotter, VII:8.  Född den 23 feb 1720 i Hanunda, Hökhuvud. Brita dog i Skedika, Hökhuvud den 8 jan 1772, hon var då 51 år. Begravd den 19 jan 1772 i Hökhuvud. Yrke: Bondehustru. Bostad: Skedika, Hökhuvud.

Far 142, mor 143, dotter 35.
Gå till anträdet

Född: Hökhuvuds födelse- och dopbok börjar 1740 [SOR].

Vigd: 21 aug 1748 vigdes Erik Andersson i Skieddika med pigan Britt Hansdotter i Hanunda.
(Hökhuvud C:I 1748 [SOR]).

Död: 8 jan 1772. Hustrun Brita Hansdotter i Skedika, död av moderspassion, 52 år. Begravd 19 jan 1772 i Hökhuvud.
(Hökhuvud C:I 1772 [SOR]).

Notiser:
23 febr 1720 - 21 aug 1748 Hemmadotter i Hanunda, Hökhuvud.
21 aug 1748 ­ 8 jan 1772 Bondehustru i Skedika, Hökhuvud.

Dödsorsak: Moderspassion
52 år

Källor: (Hökhuvud AI:1 1745-1752 sid 56, sid 156; AI:2 1753-1766 sid 28; AI:3 1763-1778 sid 25 [SOR]).

72 Anders, Andreas Andersson, VII:9.  Född den 29 mar 1724 i Bärby, Alunda. Döpt den 29 mar 1724 i Alunda. Anders, Andreas dog i Furuby, Alunda den 27 aug 1793, han var då 69 år. Begravd den 6 sep 1793 i Alunda. Yrke: Bonde. Bostad: Furuby, Alunda.

Far 144, mor 145, son 36.
Gå till anträdet

Döpt: 29 mars 1724. Faddrar: Johan Johansson; Mattz Larsson; hust. Karin Andersdotter; pig Kirstin Olsdotter.
(Alunda C:2 1724 [SOR]).

Död: 27 aug 1795. Bond. Anders Andersson ifr. Furuby, död af bröstfeber, 69 år. Begravd 6 sept 1795 i Alunda.
(Alunda F:I 1795 [SOR]).

Notiser:
29 mars 1724 ­ 1754 Hemmason i Bärby, Alunda.
1754 ­ omkr. 1764 Gift dräng hos bonden Mats Ersson i Furuby, Alunda.
Omkr. 1764 ­ 27 aug 1795 Bonde i Furuby, Alunda.

Dödsorsak: Bröstfeber
69 år

Källor: (Alunda AI:1 1752-1764 sid 10, sid 25; 1765-1772 saknas; AI:2 1772-78, sid 212; AI:3 1779-1785 sid 220; AI:4 1786-1792 sid 223; AI:5B 1793-1799 sid 44; Lucka i Alunda vigselbok 1732-1765 [SOR]).

Anders, Andreas gifte sig med Karin, Catharina, Catrin Persdotter, VII:10.

De fick följande barn:
i. Anders (1755-)
ii. Pehr (1757-)
iii. Karin (1760-)
iv. Maja (1762-)
36 v. Jan (Johan), VI:5 (1764-1833)
vi. Elizabeth (1767-)
vii. Anders (1771-)

73 Karin, Catharina, Catrin Persdotter, VII:10.  Född den 11 feb 1733 i Sydinge, Alunda. Döpt den 11 feb 1733 i Alunda. Karin, Catharina, Catrin dog i Furuby, Alunda den 1 dec 1813, hon var då 80 år. Begravd den 12 dec 1813 i Alunda. Yrke: Bondehustru. Bostad: Furuby, Alunda.

Far 146, mor 147, son 36.
Gå till anträdet

Döpt: 11 febr 1733. Faddrar: kyrkioherden Lars Runnberg; herr Halvard Orenius; Pär Persson i Sydinge; madam Anna Bondrü; Carin Jansdotter i Hammarby.
(Alunda C:3 1733 [SOR]).

Död: 1 dec 1813. Enkan Catharina Persdotter uti Furuby, död af Durchlopp, 81 år. Begravd 12 dec 1813 i Alunda.
(Alunda C:3 1813 [SOR]).

Notiser:
11 feb 1733 - 1754 Hemmadotter i Sydinge, Alunda.
1754 ­ omkr. 1764 Gift piga hos bonden Mats Ersson i Furuby, Alunda.
Omkr. 1764 - 27 aug 1795 Bondehustru i Furuby, Alunda.
27 aug 1795 ­ 1 dec 1813 Bondeänka och fördelstagare hos sonen Johan Andersson och hans hustru Brita Andersdotter f. 1776 på hemmagården i Furuby, Alunda.
Syster med Brita Persdotter (VIII:4) 1726- gift med Lars Mattson (VIII:3) 1721- bonde i Furuby och Sydinge, Alunda.

Dödsorsak: Durchlopp
81 år

Källor: (Alunda AI:1 1752-1764 sid 195; 1765-1772 saknas; AI:2 1772-78, sid 212; AI:3 1779-1785 sid 220; AI:4 1786-1792 sid 223; AI:5B 1793-1799 sid 44; AI:6B 1800-1806 sid 47; AI:7B 1807-1814 sid 49; Lucka i Alunda vigselbok 1732-1765 [SOR]).

74 Anders Andersson, VII:11.  Född den 29 jul 1748 i Ofvanby, Ekeby. Döpt den 31 jul 1748 i Ekeby. Anders dog i Sydinge-Ösby, Alunda den 13 dec 1803, han var då 55 år. Begravd den 26 dec 1803 i Alunda. Yrke: Bonde. Bostad: Sydinge-Ösby, Alunda.

Far 148, mor 149, dotter 37.
Gå till anträdet

Döpt: 31 juli 1748. Den 29 juli klockan 1 efter Midd. föddes Anders Erssons lilla son i Ofvanby, som den 31 Christnades och nämndes Anders. Faddrar: Johan Olsson ifrå Gela; dräng Per Bengtsson i Ofvanby; hustru Anna Johansdotter; pig Margreta Persdotter, bägge ifrå Ofvanby.
(Ekeby C:I 1748 [SOR]).

Vigd: (1:sta giftet). 16 febr 1776 vigdes Bondesonen Anders Andersson i Vaester-Ofvanby och Ekeby socken och Bondeenkan Margaretha Mattsdotter i Sydinge-Ösby
(Alunda E:I 1776 [SOR]).

(2:dra giftet). 10 sept 1779 . Änkemannen och bonden u(nge) Anders Andersson i Sydinge-Ösby och Bonde-Dottren Anna PersDr i Haberga.
(Alunda E:1 1779 [SOR]).
Anna Persdotter föddes 1755.
De hade tre barn
- Per född 20 juni 1781 och död 1782
- Erik, född 26 augusti 1782
- Anders, född 30 maj 1786.

Död: 13 dec 1803. Bonden Anders Andersson i Sydinge Ösby, död af förnyat slag, 56 år. Begravd 26 dec 1803 i Alunda.
(Alunda F:I 1803 [SOR]).

Notiser:
20 nov 1741 ­ 1776 Hemmason i Västra Ovanby, Ekeby
1776 ­ 13 dec 1803 Bonde i Sydinge Ösby, Alunda. Änkling 1778, omgift 1779.

Dödsorsak: Förnyat slag
56 år

Källor: (Alunda AI:2 1772-1775 sid 226; AI:3 1779-1785 sid 237; AI:4 1786-1792 sid 243; AI:5B 1793-1799 sid 60; AI 6B 1800-1806 sid 64; Ekeby förhörsböcker börjar 1783 [SOR]).

Den 16 feb 1776 gifte sig Anders med Margareta Mattsdotter, VII:12 ,i Alunda.

De fick följande barn:
37 i. Brita (Birgitta), VI:6 (1776-1815)
ii. Anders (1778-1779)

75 Margareta Mattsdotter, VII:12.  Född den 20 nov 1741 i Sydinge-Ösby, Alunda. Döpt den 20 nov 1741 i Alunda. Margareta dog i Sydinge-Ösby, Alunda den 9 aug 1778, hon var då 36 år. Begravd den 11 aug 1778 i Alunda. Yrke: Bondehustru. Bostad: Sydinge-Ösby, Alunda.

Far 150, mor 151, dotter 37.
Gå till anträdet

Döpt: 20 nov 1741 Faddrar: Pär Pärsson i Sydinge-Ösby; Johan Andersson i Norby; Johan Andersson i Sydinge; h. Brita Andersdotter i Sydinge-Ösby; pig. Brita Ersdotter ibid.
(Alunda C:3 1741 [SOR]).

Vigd: (1:sta giftet) vigd med bonden Bengt Andersson i Sydinge-Ösby, vilden dog, 47 år gammal, 3 februari 1775
(Alunda F:1 1775 [SOR])
De hade sex barn
- Karin, född 1 oktober 1762. Hon dog 1788.
- Anders, född 2 juli 1764
- Maja, född 2 mars 1767
- Mats, född 30 april 1769
- Anna, född 14 januari 1771
- Johan, född 31 maj 1773

(2:dra giftet). 16 febr 1776 vigdes Bondesonen Anders Andersson i Vaester-Ofvanby och Ekeby socken och Bondeenkan Margaretha Mattsdotter i Sydinge-Ösby.
(Alunda E:I 1776 [SOR]).

Död: 9 aug 1778. Hustrun Margta Mattsdotter i Sydinge Ösby, död i barnsbörd, 37 år. Begravd 11 aug 1778 i Alunda.

Notiser:
20 nov 1741 ­ < 1758 Hemmadotter i Sydinge-Ösby, Alunda.
1758 > ­ 1775 Gift hemmadotter i Sydinge-Ösby, Alunda.
1775 ­ 1776 Änka på hemmagården i Sydinge-Ösby, Alunda.
1776 ­ 9 aug 1778 Bondehustru (i andra giftet) på hemmagården i Sydinge-Ösby, Alunda.

Dödsorsak: Barnsbörd
37 år

Källor: (Alunda AI:1 1752-1764 sid 201; 1765-1772 saknas; AI:2 1772-1778 sid 226 [SOR]).

76 Anders Persson, VII:13.  Född 1723 i Ola, Bladåker. Anders dog den 2 jan 1784 i Ola Bladåker. Begravd den 6 jan i Bladåker. Yrke: Bonde. Bostad: Ola, Bladåker.

Far 152, mor 153, son 38.
Gå till anträdet

Vigd: 6 aug(?) 1753. Drängen Anders Persson och pigan Carin Mattsdotter från Ohla. 30 lod silver.
(Bladåker C:1 1753 [SOR]).

Död: 2 jan 1784 i Ola Bladåker. Anders Pehrsson i Ohla, död af hetsig feber, 59 år. Begravd 6 jan 1784 i Bladåker.
(Bladåker C:2 1784 [SOR]).

Notiser:
>1740 ­ 2 jan 1784 Bonde i Ola, Bladåker.

Dödsorsak: Hetsig feber
59 år

Källor: (Bladåker AI:1 1738-1752 sid 26, sid 36, sid 60; AI:2 1769-1782 sid 49, sid 125; AI:3 1783-1796 sid 135 [SOR]).

Den 6 aug 1753 gifte sig Anders med Karin, Caisa Mattsdotter, VII:14.

De fick följande barn:
38 i. Per, VI:7 (1754-1801)
ii. Anders (1758-)
iii. Karin, Kajsa (1762-)
iv. Anna (1768-)
v. Stina (1775-)

77 Karin, Caisa Mattsdotter, VII:14.  Född 1733 i Väskinge (?), Ekeby. Karin, Caisa dog den 8 apr 1809 i Ola, Bladåker. Begravd den 16 apr 1809 i Bladåker. Yrke: Bondehustru. Bostad: Ola, Bladåker.

Far 154, mor 155, son 38.
Gå till anträdet

(1:sta giftet) Vigd: 6 aug(?) 1753. Drängen Anders Persson och pigan Carin Matsdotter från Ohla, 30 lod silver.
(Bladåker C:1 1753 [SOR]).

(2:dra giftet) Jan Jansson från Bladåker och Karin Mattsdotter från Ohla vigdes 6 januari 1791. Jan Jansson var född 1733 i Bladöker. Han flyttade från Ekeby 1791 och dog 1795.

Död: 8 april 1809 i Ola, Bladåker. Anders Perssons änka Caisa Mattsdotter i Ola, död av lungsot, 76 år. Begravd 16 april 1809 i Bladåker.
(Bladåker C:2 1809 [SOR]).

Notiser:
6 aug 1753 ­ 2 jan 1784 Bondehustru i Ola, Bladåker.
2 jan 1784 ­ 6 jan 1791 Bondeänka inneboende hos sonen Per Andersson och hans hustru Brita Andersdotter i Ola Bladåker.
6 jan 1791 ­ 1795 Gift inneboende hos sonen Per Andersson i Ola Bladåker.
1795 ­ 8 april 1809 Änka för andra gången inneboende hos sonen Per Andersson i Ola, Bladåker.

Dödsorsak: Lungsot
76 år

Källor: (Bladåker AI:1 1738-1752 sid 26, sid 36, sid 60; AI:2 1769-1782 sid 49, sid 125; AI:3 1783-1796 sid 66; AI:3 1783-1796 sid 135; AI:4 1804-1817 sid 82 [SOR]).

78 Anders Jansson, Johansson, VII:15.  Född den 12 nov 1715 i Skeberga, Stavby. Döpt den 13 nov 1715 i Stavby. Anders dog i Skeberga, Stavby den 16 dec 1788, han var då 73 år. Begravd den 29 dec 1788 i Stavby. Yrke: Bonde. Bostad: Skeberga, Stavby.

Far 156, mor 157, dotter 39.
Gå till anträdet

Döpt: 13 nov 1715. Faddrar: Anders Andersson i Skebärga; soldaten för Skeberga rote Johan Tillman; hustrun Kjerstin; Hans Eriksson i Skeberga.
(Stavby LI A:1 1715 [SOR]).

Vigd: 19 nov 1749. Dr Anders Jansson i Skeberga och pigan Brita Erichsdotter i Ininge. Utfäst till morgongåfva av 30 lod silver och en äldre klädning.
(Stavby C:1 1749 sid 70 [SOR]).

Död: 16 dec 1788 i Skeberga, Stavby. Bonden Anders Jansson i Skjeberga. Föddes år 1715 den 12 november af Föräldrarna Bonden Jan Andersson och hustrun Chjerstin i Skjeberga. Gift 1749 den 19 nov med Bondedottern Brita Ersdotter uti Inninge, som födt honom 8 Barn, af dem lefva 4 döttrar. Död af ålderdom, 73 år. Begravd den 29 dec 1788 i Stavby.
(Stavby C:2 1788 [SOR]).

Notiser:
12 nov 1715 ­ 19 nov 1749 Hemmason i Skeberga, Stavby.
19 nov 1749 ­ 1751 Gift hemmason i Skeberga, Stavby.
1751 ­ 1785 Bonde i Skeberga, Stavby.
1785 ­ 16 dec 1788 Boende på hemmagården hos mågen Jan Jansson och dottern Anna Andersdotter i Skeberga, Stavby.

Dödsorsak: Ålderdom
73 år

Källor: (Stavby AI:2 1747 sid 23; 1749 sid 71; AI:3 1765-70 sid 47; 1771-77 sid 158; 1778-88 sid 288 [SOR]).

Den 19 nov 1749 gifte sig Anders med Brita Eriksdotter, VII:16.

De fick följande barn:
i. Kerstin, Christina (1750-)
ii. Anna (1752-)
iii. Johannes (1753-)
iv. Anders, Andreas (1756-)
v. Brigitta (1759-)
vi. Kajsa, Catharina (1761-)
39 vii. Brita (Brigitta), VI:8 (1763-1832)

79 Brita Eriksdotter, VII:16.  Född den 1 nov 1721 i Inninge, Stavby. Döpt den 5 nov 1721 i Stavby. Brita dog i Skeberga, Stavby den 24 jun 1785, hon var då 63 år. Begravd den 26 jun 1785 i Stavby. Yrke: Bondehustru. Bostad: Skeberga, Stavby.

Far 158, mor 159, dotter 39.
Gå till anträdet

Döpt: Född 1 nov 1721, döpt 5 nov. Erik Andersson och hustru Kerstin i Inninge. Faddrar oläsligt,
(Stavby E:1 1721 sid 229 [SOR]).

Vigd: 19 nov 1749. Dr Anders Jansson i Skeberga och pigan Brita Erichsdotter i Inninge. Utfäst till morgongåfva av 30 lod silver och en ähreklädning.
(Stavby C:1 1749 sid 70 [SOR]).

Död: 24 juni 1785 i Skeberga, Stavby. Hustrun Brita Född den 1 nov 1721 i Inninge. Fadren var Skattebonden Erik Andersson och modren hustru Stina; gifte sig den 19 nov 1749 med Bonden Anders Jansson i Skjeberga; ägt 7 barn af hwilka 5 ännu lefva; afled av håll och stygn, 64 år. Begravd 26 juni 1785 i Stavby.
(Stavby C:2 1785 [SOR]).

Notiser:
1 nov 1721 ­ 19 nov 1749 Hemmadotter i Inninge, Stavby.
19 nov 1749 ­ 1751 Svärdotter hos bonden Johan Andersson och hans hustru Vallborg Mattsdotter i Skeberga, Stavby.
1751 ­ 24 juni 1785 Bondehustru i Skeberga, Stavby.

Dödsorsak: Håll och stygn
64 år

Källor: (Stavby AI:2 1747 sid 23; 1749 sid 71; AI:3 1765-70 sid 47; 1771-77 sid 158; 1778-88 sid 288 [SOR]).

80 Johan, Jan Larsson, VII:17. Född mar 1703 i Harg (?). Johan, Jan dog den 19 maj 1775 i Malsättra, Ruddun, Harg. Begravd den 25 maj 1775 i Harg. Yrke: Bonde. Bostad: Malsättra, Ruddun, Harg.

Son 40.
Gå till anträdet

Döpt: Född mars 1703, men Hargs födelsebok börjar först 1719.

Vigd: 1:a söndagen i Trefaldighet 1729 copulerades Johan Larsson i Ruddun med sin hustru Brita Eriksdotter dersammanstädes. Lofvat i Mårgongofva 60 lod silfver och efter stånd en ähre klädning.
(Harg E:1 1729 [SOR]).

Död: 19 maj 1775. Jan Larsson i Malsättra, Ruddun, död af durchlopp, 72 år. Begravd 25 maj 1775 i Harg.
(Harg C:2 1775 nr 13 [SOR]).

Notiser:
1729 ­ 13 febr 1740 Måg hos bonden Erik Mattsson i Malsättra Ruddun, Harg.
12 febr 1740 ­ (1773) Bonde i Malsättra Ruddun, Harg. Änkling 23 augusti 1769.
(1773) ­ 19 maj 1775 Inneboende hos äldste sonen bonden Erik Jansson i Malsättra, Ruddun.

Dödsorsak: Durchlopp
72 år

Källor: (Harg AI nr 1 1741-48 sid 202-203; AI nr 2 1749-59 sid 232; AI nr 3 1758-65 sid 121; AI nr 4 1766-72 sid 99 [SOR]).

1729 gifte sig Johan, Jan med Brita Ersdotter, VII:18, i Harg.

De fick följande barn:
40 i. Erik, VI:9 (1730-1787)
ii. Kajsa (1733-)
iii. Lars (1735-)
iv. Kerstin (1738-)
v. Jan (1742-1811)
vi. Anders (1744-)
vii. Brita (1748-)

81 Brita Ersdotter, VII:18.  Född 1703 i Malsättra, Ruddun, Harg. Brita dog den 23 aug 1769 i Malsättra, Ruddun, Harg. Begravd den 27 aug 1769 i Harg. Yrke: Bondehustru. Bostad: Malsättra, Ruddun, Harg.

Far 162, mor 163, son 40.
Gå till anträdet

Döpt: Född 1703, men Hargs födelsebok börjar 1719.

Vigd: 1:a söndagen i Trefaldighet 1729 copulerades Johan Larsson i Ruddun med sin hustru Brita Eriksdotter dersammanstädes. Lofvat i Mårgongofva 60 lod silfver och efter stånd en ähre klädning.
(Harg E:1 1729 [SOR]).

Död: 23 aug 1769. Johan Larssons hustru Brita Ersdotter i Ruddun, död af slag, 66 år. Begravd 27 aug 1769 i Harg.
(Harg C:2 1769 SOR]).

Notiser:
1703 ­ 1729 Hemmadotter i Malsättra, Ruddun, Harg.
1729 ­ 13 febr 1740 Gift hemmadotter i Malsättra, Ruddun, Harg.
13 febr 1940-23 aug 1769 Bondehustru i Malsättra, Ruddun, Harg.

Dödsorsak: Slag
66 år

Källor: (Harg AI nr 1 1741-48 sid 202-203; AI nr 2 1749-59 sid 232; AI nr 3 1758-65 sid 121; AI nr 4 1766-72 sid 99 [SOR]).

82 Erik Mattsson, VII:19.  Född maj 1705 i Harg. Erik dog den 11 jan 1782 i Moxboda, Harg. Begravd den 21 jan 1782 i Harg. Yrke: Bonde och kyrkvärd. Bostad: Moxboda, Harg.

Far 164, mor 165, dotter 41.
Gå till anträdet

Döpt: Född maj 1705 i Harg, men Hargs födelsebok börjar 1719.

Vigd: (1:sta giftet). Sannolikt vigd med Karin Persdotter 1730 i Harg, men finns inte upptagen i Hargs vigselbok 1725-31.

(2:dra giftet) 1754. Bonden, änklingen Erik Mattsson i Moxboda och pigan Maria Mattsdotter ibdem.
(Harg C:2 1754 nr 2 [SOR]).
Makan Maria Mattsdotter född 1721 i Ekeby, död 8 jan 1796 i Moxboda, Harg.
Gudfruktig och i sitt leverne exemplarisk
(Harg E:2 1796 nr 1 [SOR]).
Två barn
Maria född 1754, död 1763
Erik född 7 nov 1760

Död: 11 jan 1782. Gamle kyrkvärden Erik Mattson i Moxboda, död af håll och stygn, 77 år. Begravd 21 jan 1782 i Harg.
(Harg C:2 1782 [SOR]).

Notiser:
Maj 1705 ­ 1730 Hemmason i Moxboda, Harg.
1730 ­ 13 febr 1749 Gift hemmason i Moxboda, Harg. Änkling 26 febr 1749.
13 febr 1749-11 jan 1782 Bonde i Moxboda, Harg. Omgift 1754.

Dödsorsak: Håll och stygn
77 år

Källor: (Harg AI nr 1 1741-48 sid 196-197; AI nr 2 1749-57 sid 224; AI nr 3 1758-65 sid 123; AI nr 4 1766-72 sid 101; AI nr 5 1773-79 sid 98; AI nr 6 1780-86 sid 115 [SOR]).

? 1730 gifte sig Erik med Karin Persdotter, VII:20.

De fick följande barn:
i. Matts (1731-)
41 ii. Kajsa, Karin, Katarina, VI:10 (1737-1816)
iii. Anders (1739-)
iv. Johan (1745-1768)
v. Lars (1748-)

83 Karin Persdotter, VII:20. Född 1707 i Harg (?). Karin dog den 26 feb 1749 i Moxboda, Harg. Begravd den 5 mar 1749 i Harg. Yrke: Bondehustru. Bostad: Moxboda, Harg.

Dotter 41.
Gå till anträdet

Döpt: Född 1707 i Harg (?), men Hargs födelsebok börjar 1719.

Vigd: Sannolikt vigd med Erik Mattson 1730 i Harg, men finns inte upptagen i Hargs vigselbok 1725-31.

Död: 26 febr 1749. Eric Mattsons hustru i Moxboda Karin Pährsdotter, död af håll och stygn, 42 år, Beskedlig. Begravd 5 mars 1749 i Harg.
(Harg C:2 1749 [SOR]).

Notiser:
1730 ­ 26 febr 1749 Svärdotter hos bonden Matts Ersson i Moxboda, Harg.

Dödsorsak: Håll och stygn
42 år

Källor: (Harg AI nr 1 1741-48 sid 196-197 [SOR])

84 Anders Jansson, VII:21.  Född den 15 jan 1707 i Prästby, Morkarla. Anders dog i Prästby, Morkarla den 10 jul 1780, han var då 73 år. Begravd den 13 jul 1780 i Morkarla. Yrke: Akademibonde. Bostad: Prästby, Morkarla.

Far 168, mor 169, son 42.
Gå till anträdet

Döpt: Född 15 jan 1707 i Prästby, Morkarla, men Morkarla födelsebok börjar först 1708.

Vigd: 21 sept 1732 vigdes Anders Jansson i Prästby och pigan Carin Mattsdotter ibm. Morgongofva 30 lod Sölfver och en hedersklädning
(Morkarla E:1 1732 [SOR]).

Död: 10 juli 1780. Bonden Anders Jansson i Prästbyn, död af andtäppa, 73 år. Begravd 13 juli 1780 i Morkarla.
(Morkarla F:1 1780 [SOR]).

Notiser:
1707 ­ 21 sept 1732 Hemmason i Prästby, Morkarla.
21 sept 1732 ­ 1744 Gift hemmason i Prästby, Morkarla. Hustrun dotter till halvbrodern Matts Jansson.
1744 ­ omkr 1777 Akademibonde tillsammans med halvbrodern på mödernet Matts Jansson i Prästby, Morkarla.
Omkr 177-10 juli 1780 Akademibonde i Prästby, Morkarla enl ovan. Mågen Jan Jansson född 1742 i Harg och äldsta dottern Katarina Andersdotter sköter gården.

Dödsorsak: Andtäppa
73 år

Källor: (Morkarla AI nr 1 1765-72 sid 16; AI nr 2 1773-79 sid 15; AI nr 3 1780-86 sid 22; Uppsala läns jordeböcker 1748-56 Ser B nr 33c sid 632; 1758-62 Ser B nr 34c sid 620; 1768 Ser B nr 35e sid 1990; 1777 Ser B nr 36e sid 2530 [SOR]).

Den 21 sep 1732 gifte sig Anders med Karin Mattsdotter, VII:22 ,i Morkarla.

De fick följande barn:
i. Anna (1733-1733)
ii. Karin (1734-)
iii. Johan (1736-)
iv. Mattias (1739-)
v. Anders (1742-)
vi. Erik (1745-)
vii. Olof (1751-)
viii. Jacob (1754-)
42 ix. Israel, VI:11 (1757-1811)


Föregående * Nästa

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt