Tolfte generationen (fortsättning)Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida
Återgå till ansedeltabell

3514 Hans Larsson, XII:1467. Bostad: Vittja, Tuna.

Dotter 1757
Gå till anträdet

Notiser:

Hans Larsson. . Bonde i Vittja, Tuna. Död efter 1652. Gift med efterföljande ana. Barn: Anna , Margareta, gm Anders Mattsson, först boende i Vittja och senare i Åhl, Alunda, Kerstin gm Anders Nilsson, Vittja.
HD 1640: Hans Larsson i Vittja har sålt sin dotterdotters brorsdel i Ösby, Tuna.
HD 1652 får Hans Larsson fasta på en gård köpt av sal Herr Lars, kyrkoherde i Tuna änka Malin Salmonsdotter.
HD 1678: säljer Per Andersson i Näs, Rasbo sn modern h Kerstin Ersdotters andel i Vittja till medbördemannen Olof Mattsson i Börsta. Anders Mattsson besitter Vittja. Kerstin Ersdotter och systern h Anna fått av svågern Anders Mattssons svärfar, sal Hans Larsson, 1623. Per Andersson och Olof Mattsson hävdar dock att arvssädern efter Erik Olsson ej blivit betald.

Källor: Rötter, Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Tuna 18 sept. 1999.

Hans gifte sig med NN Ersdotter, XII:1468.

De fick följande barn:
1757 i. Anna, XI:734
ii. Margareta
iii. Kerstin

3515 NN Ersdotter, XII:1468. Bostad: Vittja, Tuna.

Far 7030, dotter 1757
Gå till anträdet

Källor: Rötter, Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Tuna 18 sept. 1999.

3516 Mickel, XII:1469.

Son 1758
Gå till anträdet

Notis:
Barn Per, boende i Hammarby, Rasbo sn, Olof boende i Jeninge, Stavby sn och Erik.

Källor: Rötter, Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Tuna 18 sept. 1999.

Barn:
1758 i. Erik, XI:735 (ca1590-1671)
ii. Per

3888 Olof Gunmundsson, XII:1841.  Olof dog Efter 1637. Yrke: Bonde. Bostad: Österbyggeby, Bladåker.

Far 7776, son 1944
Gå till anträdet

Notiser:
Olof Gunmundsson ägde gården i Österbyggeby enligt tiondelängden i Uppsala läns verifikationer 1637 och nämnes som sexman 1619 (Älvsborgs lösen 1613, bunt 15: häfte II, f. 247, riksarkivet) och 1630 (Boskapslängder: Uppland, vol. 20: häfte 5, f. 78v, riksarkivet). Olof Gunmundsson förekommer tidigast i tiondelängden i Upplands landskapshandlingar 1579:2 i riksarkivet och då tillsammans med en Gunmund, som i senare längder kallas Gunmund Persson [Gillingstam]

Den andra gård som fanns i Österby (se under Gudmund i Moro XV14721) tycks på något sätt - genom arv eller köp - ha förvärvats av Gunmunds familj, ty då Olof Gunmundsson börjar förekomma i tiondelängderna tillsammans med Gunmund, framgår av längdernas uppgifter om tiondens storlek, att Olof Gunmundssons gård var mindre än Gunmunds. Så är fallet ännu i tiondelängden i Upplands handlingar 1611:18 B, men redan i tiondelängden i Upplands handlingar 1614:15 redovisas de båda gårdarna med nästan exakt lika stor tionde. Från och med tiondelängden i Upplands handlingar 1623:5 uppges den tidigare under Gunmund bokförda gården tillhöra Matts Gunmundsson, tydligen en bror - av åldersskillnaden att döma kanske halvbror - till Olof Gunmundsson. Denna gård kan åtminstone från och med 1690 (Uppsala läns renoverade domböcker, vol. 50, f. 625 och 661, riksarkivet) beläggas med namnet Södergården, medan Olof Gunmundssons ättlingars gård från och med 1736 (Småprotokoll, vol, f. 280 v, riksarkivet) kan beläggas heta Norrgården. [Gillingstam]

Barn:
1944 i. Olof, XI:921 (-1691)

Trettonde generationenDenna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida
Återgå till ansedeltabell

4160 Knut, XIII:65. Yrke: Bonde. Bostad: Furby.

Son 2080
Gå till anträdet

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 5/6 1999

Knut gifte sig med Malin, XIII:66.

De fick följande barn:
i. Bengt
2080 ii. Per, XII:33 (-1646)
iii. Jöran
iv. Margareta
v. Malin
vi. Ranfrid
vii. Karin
viii. Maria

4161 Malin, XIII:66. Malin dog eft 1640. Bostad: Furby.
Gå till anträdet

Son 2080

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 5/6 1999

4168 Matts Gregersson, XIII:73. . Yrke: Bonde. Bostad: MŒngsta, AlundaBR>

Son 2084
Gå till anträdet

Notiser:
Matts Gregersson. Boende i Mångsta, Alunda. Åbor hemmanet i Älvsborgs lösen 1613.

Olands dombok 1688: Hemmanet i Mångsta, Alunda 8 öre skall uträknas. Matts Gregersson hade ärvt och allena ägt. Efterlämnade 1 son och 5 döttrar: Anders, Maria, Karin, Margareta, Malin och Brita. Anders hade med sin första hustru Margareta Jönsdotter? fr Onsby 3 söner och 1 dotter: Matts, Erik, Per och Anna. Med den senare hustrun Karin Persdotter hade han 3 söner och 2 döttrar: Johan, Bengt, Lars, Margareta och Kerstin. Barnen av första kullen bytte till sig farsystern Brita Mattsdotters jord av hennes son Lars Mickelsson i Onsby och gav sin mors igen (1668). Matts löste farsystern Malin 1662. Erik löste Margareta 1662. Johan betalte farsystrarna Maria och Karin 1662.

Källor: Rötter, Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Alunda 26 okt. 2003

Barn:
2084 i. Anders, XII:37
ii. Maria
iii. Karin
iv. Margareta
v. Malin
vi. Brita

4170 Jöns Larsson, XIII:75.Yrke. Bonde, Bostad Onsby, Alunda

Far 8340, dotter 2085
Gå till anträdet

Notiser:
Jöns Larsson. Boende i Onsby, Alunda. Barn: Mickel, Erik d före 1663 gm Malin, Matts och 4 systrar.
Olands dombok 1611 mars: Olof Olsson i Lövsta, Alunda sålt till sin hustrubroder Jöns Larsson i Onsby 1¦2 öresland i Onsby, Tomas Larsson i Film by och socken säljer också 1¦2 öre till hustrubrodern Jöns Larsson, liksom Matts Olsson i Rörby, Ekeby 1¦2 öre till hustrubrodern. Jöns Larsson har även köpt av systersonen Anders Persson i Vättesta, hans syster Anna i Mälby och Elin i Skäfthammar, deras 1¦2 öresland. Dessutom har Jöns köpt av systerdottern Erik Gudmundssons, fordom i Norrlövsta, hustru.

Källor: Rötter, Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Alunda 16 aug 2000

Barn:
i. Mickel
ii. Erik
iii. Matts
2085 iv. Margareta, XII:38
v. Syster 1
vi. Syster 2
vii. Syster 3

4276 Mats, XIII:181. Bostad: Happsta, Alunda.

Son 2138
Gå till anträdet

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 6/2 2002

Barn:
i. Malin
ii. Peder
2138 iii. Erik, XII:91
iv. Karin

4818 Per, XIII:723. Bostad: Vettsta, Alunda.

Dotter 2409
Gå till anträdet

Notiser:
Per. Boende i Vättesta, Alunda. Gift med efterföljande ana. Barn: Anna, Elin i Skäfthammar, Maria gm Hans, Johan i Harfallet? Ekeby sn, Anders gm Brita Larsdotter.
HD 1611: Jöns Larsson i Onsby köper av: systermän Olof Olsson i Löfsta och av Tomas Larsson i Film by och sn, Matts Olsson i Rörby, Ekeby och av systersonen Anders Persson i Vättesta och hans systrar Anna i Mählby och Elin i Skäfthammar. Även Erik Gudmundssons h fordom i Norrlöfsta sålt till morbrodern Jöns Larsson.

Källor: Rötter: Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Alunda 6 nov. 1999.

Per gifte sig med Dotter Larsdotter, XIII:724.

De fick följande barn:
2409 i. Anna, XII:362
ii. Elin
iii. Maria
iv. Johan
v. Anders

4819 Dotter Larsdotter, XIII:724. Bostad: Vettsta, Alunda.

Far 9638, dotter 2409
Gå till anträdet

Notis:
Från Onsby, Alunda

Källor: Rötter: Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Alunda 6 nov. 1999.

4820 Matts Jönsson, XIII:725. Bostad: Sprötslinge, Alunda.

Far 9640, son 2410
Gå till anträdet

Notiser:
Matts Jönsson. Barn: Lars, Brita.
HD 1649: Kom för rätten Erik Jönsson med systern Malin Jönsdotter i Sprötslinge mot deras syskonbarn Johan Larsson och Matts Larsson ibid, om ett hemman i Sprötslinge. Erik och Malins morfar Matts Jönsson hade ärvt 2 gårdar i Sprötslinge, 8 öresland vid söderändan och 6 öre vid västerändan. Han lämnade efter sig sonen Lars Mattsson och dottern Brita Mattsdotter. Sonen ärvde de 8 öreslanden och dottern de 6 öreslanden. Erik och Malins mor har med sin man Jöns Ersson utbetalt sin farsyster Sigrid Jönsdotter, för hennes 2 öre i 6 öreslanden.
Johan och Matts får behålla 8 öreslanden och Erik och Malin får 6 öreslanden. Erik säljer sin del till systern.

Källor: Rötter: Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Alunda 6 nov. 1999.

Barn:
2410 i. Lars, XII:363
ii. Brita

4832 Jöns, XIII:737. Bostad: Sydinge, Alunda.

Son 2416
Gå till anträdet

Jöns ägde 91/2 öresland i Sydinge, Alunda

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 26/8 2002

Barn:
i. Anna
ii. Marit
iii. Hans
iv. Knut
v. Erik
2416 vi. Mats, XII:369

5252 Olof Clemetsson, XIII:1157.  Född i Bergby, Häverö. Olof dog i Veda 3, Häverö. Yrke: Bonde. Bostad: Häverö.

Far 10504
Gå till anträdet

Bonde 1560-1583 i Veda 3, Häverö

Källor: Börje Eriksson Moxboda och Jan-Olof Ivarsson, Hallstavik

Olof gifte sig med NN Persdotter, XIII:1158.

De fick följande barn:
2626 i. Erik, XII:579
ii. Sigfrid

5253 NN Persdotter, XIII:1158.  Född i Norrby. NN dog i Veda 3, Häverö.

Far 10506
Gå till anträdet

Hon och hennes två syskon har enligt HD 1603 (se nedan) efterlämnat arvejord i Erik Olssons åker i Norrby. Denna arvejord köper hennes son Sigfrid upp och han byter den med sin brorson Per Ersson mot att få jord i Veda. Är det kanske moderns föräldragård som sonen Erik Olsson har tagit över?

HD 1603:
Sigfrid Olsson i Veda 3, Häverö köpt av Tomas i Kolbyle, Rimbo (hans moders syskonbarn) jord i Erik Olssons åker i Norrby. Sedan har h. Kerstin i Österbyggeby, Sigfrids morsyster sålt jord i Erik Olssons åker, själv äger Sigfrid i Eriks åker sin mödernejord. Sen kom Erik Olssons son Per Ersson och gjorde jordeskifte med Sigfrid, och gav Sigfrid jord där Sigfrid bor, mot jord i Erik Olssons åker.
Sigrfrid inlägger skrift att Lasse vägare i Kalmar stad sålt sin h. jord i Veda 1595.
En annan skrift att Lars Clemetsson i Björinge sålt i Veda till Sigfrids far, som betalat sin bror Lasse Clemetsson. Sigfrid även köpt av Erik Clemetsson i Rasbo socken.

Källor: Börje Eriksson, Moxboda och Jan-Olof Ivarsson, Hallstavik

5254 Olof i Björnholma, XIII:1159. Bostad: Björnholma.

Dotter 2627
Gå till anträdet

Notis: Se pergamentbrev under XIV:2319 Olof Persson

Olof i Björnholma gifte sig med Syster 1 Olofsdotter, XIII:1160.

De fick ett barn:
2627 i. NN, XII:580

5255 Syster 1 Olofsdotter, XIII:1160. Bostad: Björnholma.

Far 10510, dotter2627
Gå till anträdet

Notis: Se pergamentbrev under XIV:2319 Olof Persson

7030 Erik Olsson, XIII:2935.

Dotter 3515
Gå till anträdet

Källor: Rötter, Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Tuna 18 sept. 1999.

Barn:
i. Kerstin
ii. Anna
3515 iii. NN, XII:1468

7776 Gunmund Persson, XIII:3681.  Gunmund dog Efter 1614. Yrke: Bonde. Bostad: Österbyggeby, Bladåker.

Far 15552, son 3888.
Gå till anträdet

Notiser:
Gunmund förekommer tillsammans med Olof Gunmundsson i tiondelängden i Upplands landskapshandlingar 1579:2 i riksarkivet. Han kallas i senare längder Gunmund Persson och förekommer som nämndeman i domböckerna 1610-1614. Gunmund har tidigast kunnat återfinnas i tiondelängden i Upplands landskapshandlingar 1566:8 [Gillingstam].

Barn:
3888 i. Olof, XII:1841 (-1637)
ii. Matts


Föregående * Nästa

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt