Fjortonde generationenDenna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida
Återgå till ansedeltabell

8340 Lars, XIV:149.

Son 4170
Gå till anträdet

Notis:
Lars. Boende i Onsby, Alunda. Barn: Jöns i Onsby, dotter gm Olof Olsson i Löfsta, dotter gm Tomas Larsson Film by o sn, dotter gm Matts Olsson Rörby, Ekeby sn, dotter gm Per i Vättesta.

Källor: Rötter, Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Alunda 16 aug 2000

Barn:
4170 i. Jöns, XIII:75
ii. Dotter 1
iii. Dotter 2
iv. Dotter 3
v. Dotter 4

9638 Lars, XIV:1447.

Dotter 4819
Gå till anträdet

Notis:
Lars. Boende i Onsby, Alunda. Barn: Jöns i Onsby, dotter gm Olof Olsson i Löfsta, dotter gm Tomas Larsson Film by o sn, dotter gm Matts Olsson Rörby, Ekeby sn, dotter.

Källor: Rötter: Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Alunda 6 nov. 1999.

Barn:
i. Jöns
ii. Dotter 1
iii. Dotter 2
iv. Dotter 3
4819 v. Dotter, XIII:724

9640 Jöns, XIV:1448.

Son 4820
Gå till anträdet

Notis:
Jöns. Boende i Sprötslinge, Alunda. Barn: Matts, Sigrid.

Källor: Rötter: Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Alunda 6 nov. 1999.

Barn:
4820 i. Matts, XIII:725
ii. Sigrid

10504 Clemet, XIV:2313. Född i Bergby, Häverö. Clemet dog i Berby, Häverö. Yrke: Bonde. Bostad: Berby, Häverö.
Gå till anträdet

"Clemet i Bergby" finns belagd i SOFI: Socknar, Stockholms län, Häverö 7/1 1501. Westman: Kungsådreinstitutet, s.28.
Barnen är nämnda eller indirekt hänvisade till i HD 1603 , som återges under XIII:1158.,
Clemetsdotter finns belagd i SOFI: Socknar, Stockholms län, Häverö, Bergby.
"Clemett dotter i Berby", Häverö 1564 21/2, Upps. Dipl. Orig.

Källor: Börje Eriksson

Barn:
i. Lasse
ii. Erik Clemetsson
5252 iii. Olof, XIII:1157
iv. NN

10506 Per Olsson, XIV:2315. Yrke: Bonde. Bostad: Norrby, Häverö.
Gå till anträdet

"Per Olsson i Norrby" finns belagd i SOFI: Socknar, Stockholms län, Häverö:Norrby
("Per Olsson i Norby" (r.7) 1490 12/3 Stockholm RAp or)
1490 finns utöver Per Olsson ytterligare en man belagd från Norrby, nämligen Gunnar i Norrby (1490 och 1493). Det är oklart vem av dessa två män som är far till Olof Clemetssons hustru från Norrby. Men eftersom Olof Clemetssons sonson döpts till Per kan man förmoda att han har fått namnet efter farmorsfar.

Källor: Börje Eriksson

Barn:
5253 i. NN, XIII:1158
ii. Syskon

10510 Olof Persson, XIV:2319.  Född i Moxboda, Harg. Olof dog i Moxboda, Harg. Yrke: Bonde. Bostad: Moxboda, Harg.

Dotter 5255
Gå till anträdet
"Olof i Moxboda" finns belagd 3 ggr i SOFI: Socknar: Stockholms län, Harg: Moxboda
"Olof i Måsbod",. 1570, Uppl hdsbd. s. 39
Han omnämns senast 1570 och 1571.

Fastläggande av tidiga anfäder från Moxboda bygger till stor del på nedanstående pergamentbrev från 1618, som tillhör hemmansägaren Sigvard Eriksson, Moxboda, Harg.

Pergamentsbrev, dat. Börstil 16 mars 1618.
Hans Olofsson i Stockholm häradshövding - domhavande i Frösåkers härad på ärlig
och högbetrodde man konungens sekreterare Jonas Bureus' vägnar håller lagmansting
den 16 mars 1618 med allmogen i häradet i Börstils klockarestuga i närvaro av fogden
Rasmus Nilsson. Samma dag framlade beskedlig man Mats Eriksson i Moxeboda i
Hargs socken ett brev daterat 15 mars 1611 att hustru Ingerid, änka efter salig Lars
Olofsson, klockare i Stockholm, hade upplåtit till sin mans systerdotterdotter Karin
Eriksdotter en broderdel i Moxeboda, som hade tillfallit hennes man som arv efter
hans broder Pär Olofsson i Moxeboda och som efter mannens död tillfallit henne som
bröstarv, och därför uppburit penningar 80 daler och 1 pund smör. Item har bemälte
Mats Eriksson inlöst av Pär Olofson och Mats Olofsson i M[ö]rtöö en systerdel i
Moxeboda för 18 daler. Vidervaromän till deras köp: Herr Nils, kyrkoherde i Harg,
Olof Rasmusson och Thomas Larsson i Harg. Item har Mats Eriksson köpt av Pär
Olofsson i Wijk i Söderby socken och två hans systrar en systerdel i förbemälta
Moxeboda och givit Pär Olofsson för hans anpart 6 daler, Brita Olofsdotter 10 mark,
hustru Ragnhill 3 daler och 1 spann råg [.] Pär Eriksson i Målby och Anders Eriksson
i Björn-hollma [namnet skrivet på 2 rader] tillstodo sig ha uppburit för en systerdel i
Moxeboda 18 daler. Item har Mats Eriksson inlöst av Bengt Jönsson i "Mallsettra",
Niels Nielsson i "Galfurstadh" i Alunda socken, hustru [?] i "Walskogh i Beling"
socken, och givit dem för deras arvedel i Moxeboda efter deras fränka hustru Karin,
salig Pär Olofssons i Moxeboda änka, 9 daler. Och är Mats Erikssons hustrus arvejord
i förbemälte Moxeboda 1 systerdel och bliver tillhopa det Mats Eriksson köpt och med
sin hustru äger i bemälta hemman 4 öre [och] 2 örtugland hus och jord och därför
utgivit 137 1/2 halv daler, 1 pund smör, 1 span råg. Köpet dömes stadigt och fast Mats
Eriksson, hans hustrus barn och rätte arvingar till evärdelig ägo etc.
Dessa sutto i nämnden: "Hans Päersson i Longalö (?), Hans i Wydö, Christopher i
Hamerby, Anders i Kielinge, Oloff i Dudderö, Jon i Norby, Niels i Bolka och Päer
Hansson i Annj".
Hans Olofssons samt häradets sigill vidhänges.
Inget sigill, ingen remsa kvarhänger.

Börje Eriksson, Moxboda, Harg har tolkat innehållet med utgångspunkt från följande antagande om barn mm för Olof i Moxboda:

Syster 1 Olofsdotter
& Olof i Björnholma
Barn: NN Olofsdotter och Anders Olofsson

Pär Olofsson
& Karin
Bonde i Moxboda
Inga barn

Lars Olofsson
& Ingerid
Klockare i Stockholm
Inga barn

Syster 2 Olofsdotter
& Olof i Mörtöö
Barn Pär och Mats Olofsson i Mörtöö

Syster 3 Olofsdotter
& Olof i Wijk
Barn Pär Olofsson samt Brita och Ragnhill Olofsdotter.

Källor: Pergamentbrev, Börstil 16 mars 1618 som tillhör Sigvard Eriksson, Moxboda, Harg.

Barn:
5255 i. Syster 1, XIII:1160
ii. Pär
iii. Lars
iv. Syster 2
v. Syster 3

15552 Per Gudmundsson, XIV:7361.  Per dog Efter 1555. Yrke: Bonde. Bostad: Österbyggeby, Bladåker.

Far 31104, son 7776
Gå till anträdet

Notiser:
Före Gunmund Persson redovisas Österbyggeby länge under en Per, som kallas Per Gudmundsson i jordeboken i Upplands landskapshandlingar 1546:5 och i tiondelängd från 1555 i serien Prostarnas tionderäkenskaper i riksarkivet. [Gillingstam].

Barn:
7776 i. Gunmund, XIII:3681 (-1614)
ii. Ranghill

Femtonde generationenDenna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida
Återgå till ansedeltabell

21020 Peder (Per) Olsson, XV:4637.  Född i Moxboda, Harg. Peder (Per) dog i Moxboda, Harg. Yrke: Bonde. Bostad: Moxboda, Harg.
Far 42040, mor 42041
Gå till anträdet

Peder Olsson finns omnämnd i: SOFI: Socknar, Stockholms län, Harg, Moxboda.
"Peder Olson, maxaboda i harg skn", 18/1-25/1 1490, Uppl. Lagmansbd. s. 96.
Per Olsson säljer jord i Björinge, Edebo, till Holmger Strale 1490.(ULD)
Upplands lagmansbok 1490-94, SFSS 39 (Stockholm 1907) s 75, 96.
Holmger Strale kan eventuellt vara morbror eller kusin till Per Olsson.
1493 säljer Holmgers hustru Ingeborg jordeni Björinge tillsammans med jord i Myra, Ununge till en Sigge Larsson i Harbro, Edebo sn (Kaj Janzon).
Vid hustruns försäljning av jorden har sannolikt Holmger Strale avlidit.

Källor: Börje Eriksson, Moxboda, Harg

Barn:
10510 i. Olof, XIV:2319

31104 Gudmund i "Moro", XV:14721. Gudmund i "Moro" dog Efter 1491. Yrke: Bonde. Bostad: Österbyggeby, Bladåker.

Son 15552.
Gå till anträdet

Notiser:
I ett brev (tryckt som bilaga till 1907 års edition av Upplands lagmansbok) av år 1491 nämns en Gudmund i "Moro". Då Mororna är en gammal beteckning för den stora skogen kring gränserna mellan socknarna Knutby, Edsbro, Ununge, Edebo och Bladåker, har det ansetts, att han kan ha bott i Österbyggeby (Det medeltida Sverige, 1:4, 1974, s 286), och förnamnet tyder på att han kan ha varit Per Gudmundssons far [Gillingstam].

I tiondelängden för 1543 i serien Prostarnas tionderäkenskaper i riksarkivet förekommer i Österbyggeby tillsammans med Per Gudmundssons gård även en mindre gård, bebodd av en Lasse, som i tiondelängden i Upplands handlingar 1567:18 kallas Lasse Gregersson. Han kan kombineras med att det i det förutnämnda brevet 1491 tillsammans med Gudmund i Moro även nämns en Gregers i Moro [Gillingstam]

Barn:
15552 i. Per, XIV:7361 (-1555)

Sextonde generationenDenna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida
Återgå till ansedeltabell

42040 Olof Ingemarsson, XVI:9273. Olof dog för 1462 i Moxboda, Harg. Yrke: Bonde. Bostad: Moxboda.
Gå till anträdet

Olof var först bonde i Malsättra och sedan i Moxboda enligt nedan

Pergamentsbrev 20 januari 1456:
I detta brev skrivs bl.a. följande:
"år [1456] på tisdagen näst efter tjugondag jul, gjorde beskedlige män Olof Ingemarsson i "Mardsäter [Malsättra, Harg, (C)] och Magnus Larsson i "Magxalbodhom [Moxboda, Harg (C)] ett jordaskifte och köp i det att Magnus Larsson och Olof Larsson och deras moder Katrin uppläto till Olof Ingemarsson ett bol "magxabodha" i Frösåkers tingslag Hargs socken mot 2 öresland jord i "Mardsähter" i samma tingslag och socken samt 20 mark svenska penningar."

Källor: Börje Eriksson

Olof gifte sig med Margete Strale, XVI:9274.

De fick ett barn:
21020 i. Peder (Per), XV:4637

42041 Margete Strale, XVI:9274. Margete dog i Moxboda, Harg. Bostad: Moxboda.
Gå till anträdet

Margete kan vara död 1490 då hennes son Peder Olsson säljer jord i Björinge, Eden, (AB) till Holmger Strale. Det kan eventuellt vara moderns arvejord som han ärvt och nu säljer tillbaka till hennes släkt.

Mer om Margete finns i följande handling:

Pergamentbrev 6 februari 1462.
I detta skrivs bl.a. följande:
"år 1462 lördagen näst efter sankte "Blasus" dag kärade Magus Lrasson i Marsätre till hustru Margete i "Maxeboda" och Olof Ingemarssons barn i "Maxebodum" angående ett bol som heter Maxeboda och ville ett köpet skulle återgå.
Då framvisade Lars Strale, hustru Margetes broder, två sammanhängande brev, det ena herr Simon Körnings det andra Tord Dickns dombrev på att Olof Ingemarsson i "Marsätrom" förut hustru Margetes man, hade lagligen förvärvat Maxeboda.
Bolet tilldömdes hustru Margete och hennes barn med Olof Ingemarsson."

Källor: Börje Eriksson


Föregående

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt