Tolfte generationenDenna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida
Återgå till ansedeltabell

2080 Per Knutsson, XII:33.  Per dog 1646-52. Yrke: Bonde. Bostad: Furby, Alunda.

Far 4160, mor 4161, son 1040
Gå till anträdet

Notiser:
1652: Bengt Knutsson i Sydinge mot brorsonen Erik Persson i Furby om fädernejorden i Furby. Erik Persson visar ett testamente av farmodern h Malin från 1640 att hon givit sonen Per Knutsson 1 öresland som hon fått i morgongåva. Salige Per Knutsson 1646 betalt skuld åt Erik Bengtsson och hh Malin i Norrlöfsta. Per även köpt av Jöran Knutsson i Foghammar och Margareta Knutsdotter. Bengt har löst systern Ramfrid och Kerstin och Maria som är vanföra.

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 5/6 1999

Barn:
1040 i. Johan, XI:17 (-1702)
ii. Matts i Åstorpet
iii. Erik
iv. Brita
v. Karin i Karlstad
vi. Malin

2084 Anders Mattsson, XII:37.

Far 4168, son 1042
Gå till anträdet

Notiser:
Anders Mattsson. Boende i Mångsta, Alunda. Gift 1:o med efterföljande ana. Barn: Matts, Erik, Per i Mångsta torp gm Margareta (HD 1670), Anna i Bollungen, Alunda (HD 1686). Gift 2:o med Karin Persdotter. Barn: Johan gm Maria (HD 1678), Lars i Ekeby by (HD 1678), Bengt gm Ingrid, Margareta, Kerstin.

Källor: Rötter, Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Alunda 26 okt. 2003

Anders gifte sig med Margareta Jönsdotter, XII:38.

De fick följande barn:
1042 i. Matts, XI:19 (-<1680)
ii. Erik
iii. Per
iv. Anna

2085 Margareta Jönsdotter, XII:38.

Far 4170, son 1042
Gå till anträdet

Notiser:
Margareta Jönsdotter?. Från Onsby, Alunda. I Älvsborgs lösen 1613 åbos Onsby av Jonas?, vilken troligen är identisk med Jöns Larsson, som nämns i domboken 1611.

Källor: Rötter, Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Alunda 26 okt. 2003

2136 Jöran Hansson, XII:89. Bostad: Spångby, Alunda.

Son 1068
Gå till anträdet

Notiser:
Lagmansdom 1729: Jöran Hansson i Spångby får confirmation på de jordeköp han gjort med sin hustru.
Oland HD 1655? Sep (osäkert årtal, skadad): Mats Jöransson i Spångby löst sina syskon, Hans Jöransson i Happsta samt Maria och Anna Jöransdöttrar.

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 6/2 2002

Barn:
i. Mats
1068 ii. Hans, XI:45
iii. Maria
iv. Anna

2138 Erik Mattsson, XII:91. Bostad: Happsta, Alunda.

Far 4276, dotter 1069
Gå till anträdet

Notiser:
Lagmansdom 1648 aug: Den gamle soldaten Johan Ersson i Happsta klandrar det jordeköp svågern Hans Jöransson gjort med släkten och menar att han är närmare till att få lösa (bör alltså vara son). Hans uppvisar alla sina köpebrev och eftersom han därmed äger mest ogillas Johans talan.

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 6/2 2002

Barn:
1069 i. Maria, XI:46 (->1676)
ii. Johan

2182 Per, XII:135.

Dotter 1091
Gå till anträdet

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 31/10 2000

Barn:
1091 i. Karin, XI:68
ii. Hans i Haberga

2186 Matts, XII:139.

Dotter 1093
Gå till anträdet

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 31/10 2000

Barn:
1093 i. NN, XI:70
ii. dotter
iii. Bengt
iv. Per

2224 Bengt Esbjörnsson, XII:177. Bostad: Golfsta, Alunda.

Son 1112
Gå till anträdet

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 22/11 2001

Barn:
i. Hans
1112 ii. Erik, XI:89
iii. Elin
iv. Anna
v. Karin
vi. Dotter

2408 Anders, XII:361. Bostad: Vettsta, Alunda.

Son 1204
Gå till anträdet

Notiser:
Anders. Gift med efterföljande ana. Barn: Maria gm Bengt Larsson i Sprötslinge (finns med i antavlan ovan för Catharina Andersdotter f 1782), Per, Anna död före 1670 gm Anders Persson i Gälby, Kerstin gm Jacob Nilsson i Gillinge, dotter gm Erik Persson i Foghammar Ingeborg i Fo.. död före 1670, Margareta i Nyby Kby sn, Karin (ogift), Matts död före 1670.

Källor: Rötter: Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Alunda 26 aug. 2002..

Anders gifte sig med Anna Persdotter, XII:362.

De fick följande barn:
i. Maria
1204 ii. Per, XI:181 (-1673)
iii. Anna
iv. Kerstin
v. NN
vi. Ingeborg
vii. Margareta
viii. Karin
ix. Matts

2409 Anna Persdotter, XII:362. Bostad: Vettsta, Alunda.

Far 4818, mor 4819, son 1204
Gå till anträdet

Notiser:
Anna Persdotter. Gift med föregående ana.
Olands dombok 1673 feb: Johan Andersson i Vettsta visar fastebrev fr 1651 nov att hans avl. moder sal h Brita Larsdotter löst några sin fordom kära mans medarvingars jord i Vettsta: 1) Lars Persson i Herrfallet? Ekeby sn, 2) h Maria Persdotter mot föda och skötsel, som sonen Lars Hansson och dottern h Carin samtyckt till, sedan visar Johan köpeskrifter av andra arvingar samt sina halv och samsyskon: 1) Farsystern h Elin 1655, 2) Farsystern h Annas son Per Andersson i Mälby samt mågarna Anders Persson i Gälby, Bengt Larsson i Sprötslinge, Jacob Nilsson i Gillinge och Erik Persson i Foghammar 1655 3) Samsystern h Anna Andersdotter 1670 4) Halvsyskonen för det dem efter deras moder tillfalla näml Simon Ersson i Ingvasta, Matts Ersson ibm och deras systerdotter Brita Mattsdotter.
Olands dombok 1656 feb: Simon Ersson och Matts Ersson i Ingvasta säger att deras styvfar Anders Persson tagit deras fäderne och betalt sin syster h Anna i Mälby för hennes jordelott. Nu har h Anna tagit annan betalning för sin jord av Johan Andersson.

Källor: Rötter: Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Alunda 26 aug. 2002..

2410 Lars Mattsson, XII:363. Bostad: Sprötslinge, Alunda.

Far 4820, dotter 1205
Gå till anträdet

Notiser:
Lars Mattsson. Boende i Sprötslinge Alunda. Nämnd i Älvsborgs lösen 1613. Barn: Johan, Matts, Bengt gm Maria Andersdotter, Anders, Malin (29), Anna, Margareta.
Olands dombok 1676: En överkorsad släkttavla: Lars Mattsson ägde Sprötslinge 8 öresland. Han hade barnen Matts (som är död och har barnen Johan, Lars och Karin), Anders som är död, Johan, Bengt, h Malin, h Margareta, h Anna. Bengt tillstår att brodern sal Anders dotter har arv innestående hos honom.

Källor: Rötter: Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Alunda 26 aug. 2002.

Barn:
1205 i. Malin, XI:182 (-ca1695)
ii. Johan
iii. Matts
iv. Bengt
v. Anders
vi. Anna
vii. Margareta

2416 Mats Jönsson, XII:369. Bostad: Sydinge, Alunda.

Far 4832, son 1208
Gå till anträdet

Notiser:
Olands dombok 1632: h Maria i Bromsebol har sålt sin del i Sydinge till brodern Jöns Mattsson ibm, vilket även h Karin i Sydinge gjort.

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 26/8 2002

Barn:
1208 i. Jöns, XI:185 (-<1663)
ii. Maria i Bromsebol
iii. Karin i Sydinge

2420 Erik Nilsson, XII:373. Bostad: Gärdebyn, Alunda.

Son 1210
Gå till anträdet

Erik (Nilsson enl. Älfsborgs lösen 1617)

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 26/8 2002

Barn:
1210 i. Per, XI:187
ii. Brita
iii. Maria
iv. Ragnil
v. Margareta

2424 Erik, XII:377. Bostad: Vettsta, Alunda.

Son 1212
Gå till anträdet

Notis:
Erik boende i Vettsta
Barn: Bengt, Olof, Ragnill, Anna

Källor: Rötter, Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Morkarla 13 dec 2002.

Barn:
i. Bengt
1212 ii. Olof, XI:189
iii. Ragnill
iv. Anna

2626 Erik Olsson, XII:579. Bostad: Norrby, Häverö AB.

Far 5252, mor 5253, dotter 1313.
Gå till anträdet

Notiser:
Börje Eriksson i Moxboda, Harg skriver följande:
"Pär Eriksson (Per Ersson) finns i HD 1603 omnämnd som son till tolvman Erik Olsson i Norrby, Häverö, (AB). Pär är även omnämnd i en HD 1617 från Frösåker där det framgår att han ur sin arvejord i Moxboda har tagit ett undangömt silverstop. Även om Erik Olssons hustru är okänd är detta hittegods i arvejorden ett starkt indicium på att hon har arvsrätt i Moxboda och då sannolikt är syster till Anders Olofsson i "Björnholma" eftersom hennes son vid arvsskiftet nämns tillsammans med honom. Hon är dock död när Mats Eriksson löser den arvsdelen eftersom en del går till hennes son men som häradsdomen påpekar: fortfarande äger hennes dotter Karin Eriksdotter, Mats Erikssons hustru, en systerdel av moderns arv i Moxboda, utöver det hon ärvt genom testamentet av Lars Olofssons brodersdel och det hennes make löst av hennes bror och morbror"

Källor: HD 1603 och 1617 från Frösåker

Erik gifte sig med NN Olofsdotter, XII:580.

De fick ett barn:
1313 i. Karin, XI:290

2627 NN Olofsdotter, XII:580. Bostad: Norrby, Häverö AB.

Far 5254, mor 5255, dotter 1313
Gå till anträdet

Notis: Se notering för maken.

Källor: HD 1603 och 1617 från Frösåker

2628 Per, XII:581. Bostad: Marka, Harg.

Son 1314.
Gå till anträdet

Källor: Rötter Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Edebo 19 sept. 2004

Per gifte sig med Anna, XII:582.

De fick ett barn:
1314 i. Matts, XI:291

2629 Anna, XII:582. Bostad: Marka, Harg.

Son 1314
Gå till anträdet

Notis:
Anna. Född i Norrharg, Harg (C). Levde i Marka, Harg (C). Nämnd i HD 1639.

Källor: Rötter Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Edebo 19 sept. 2004

2816 Nils Ersson, XII:776. Bostad: Söderby, Morkarla.

Son 1408
Gå till anträdet

Notiser:
Olands dombok 1652: Corporalen Matts Larsson Cabbeler om domar fr 1604, 1615 och 1651 på Söderby mellangård. Olof Nilssons far Nils Ersson löst mellangården med penningar och Nils söner Finnved och Erik utgivit betalningen.
Olands dombok 1651: Släkt linjen i Söderby uppritas: Nils Ersson i Söderby ägde östergården 9 öre. Han hade sönerna Finnved, Erik och Olof (som klandrar östergården) samt dottern Brita (utlöst av Finnved).
Finnved hade barnen Erik (död med omyndig dotter Margareta), Maria gm Matts Cabbelar och Kerstin gm Per Jansson i Östanå.
Nils köpte mellangården i Söderby med sönerna Finnveds och Eriks pengar 1604. Östergården var Nils arvejord. Finnved och Erik bytte jord Erik fick F's del i mellangården och Finnved E's del i östergården. Olof har haft ett torp i fördel i över 32 år.
Olands dombok 1688 sept: Uträkning mellan sal Nils Erssons i Söderby barnbarn. Nils Erssons son Olof och dess barn var utlösta som följer: Samuel Olsson och hans mor sålt systrarnas delar i Söderby 1663. Sedan hade Olofs dotter Malins man sålt samma jord till Johan Mattssons fader ibm, Matts Larsson, som dock inte åtnjutit, utan det hade Matts Larssosn hustrus brorsdotter, Johan Olssons i Söderby h Margareta Ersdotter, varför Malin Olsdotter 1684 dömdes att betala penningarna igen.

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Morkarla 26/12 1999

Barn:
i. Finnved
1408 ii. Erik, XI:388
iii. Olof
iv. Brita

2944 Håkan Persson, XII:897 och XII:993. Född omk 1600. Håkan dog eft 1645 i Skarphärad, Morkarla. Yrke: Bonde. Bostad: Skarphärad, Morkarla.

Son 1472 (1520).
Gå till anträdet

Notiser:
­ omkr 1645 Bonde i Skarphärad, Alunda.

Källor: (Morkarla förhörsböcker börjar 1765; Uppsala läns jordeböcker 1640 Ser A nr 6 sid 78. Jordeböckerna säkerställer släktlinjen [SOR]).

Barn:
1472 i. Peder, XI:449 och 497 (~1610->1647)

3040 Håkan Persson, XII:897 och XII:993. Född omk 1600. Håkan dog eft 1645 i Skarphärad, Morkarla. Yrke: Bonde. Bostad: Skarphärad, Morkarla.

Son 1472 (1520).
Gå till anträdet

Notiser:
­ omkr 1645 Bonde i Skarphärad, Alunda.

Källor: (Morkarla förhörsböcker börjar 1765; Uppsala läns jordeböcker 1640 Ser A nr 6 sid 78. Jordeböckerna säkerställer släktlinjen [SOR]).

Barn:
1520 i. Peder, XI:449 och 497 (~1610->1647)


Föregående * Nästa

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt