Elfte generationenDenna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida
Återgå till ansedeltabell

1040 Johan Persson, XI:17.  Johan dog 1702. Yrke: Bonde samt tolvman 1675-1690. Bostad: Furuby.

Far 2080, son 520
Gå till anträdet

Tolvman mellan 1675 och 1690, Död 1702.

Notiser:
1657: Johan Persson i Furby köpt jord av farsyster h Malin i Norrlöfsta.
1665: Erik Persson mot brodern Johan Persson i Furby. Erik vill ha betalt för sin jord ibidem.
1671: Utjorden Nikarebohl uppbudes, Johan Persson i Furby och hans bror tillhanda. Anders Johansson i Kilby klandrar.
1677 juli: Johan Persson i Furby, son Lars varit i tjänst hos sin farbror Matts Persson militiebonde, haft lägersmål med Anna Johansdotter i Vattustad.
1679: Johan Persson i Furby visar ett brev att han och salige faderbrodern Bengt Knutsson löst deras fäderne i Furby. 1) Faderbrodern Jöran Knutsson (1661) 2) Fadersystern Malin i Norrlöfsta (1657) 3) Fadersystern Margareta mot föda och skötsel. 4) löst brodern Erik Persson, 5) löst syster h Brita och 6) löst syster h Karin i Karlstad 7) löst syster h Malin 8) löst brodern Matts i Åstorpet.
1696: Lars Johansson i Furby löst sina syskon: Erik, Anna och Karin.
1702 maj: Tolvmannen Johan Persson nyligen död.
1717: Soldaten för Klef, Matts Andersson mot fadern Anders Mattsson i Mångsta och morbrodern Lars Jansson i Furby om arv efter modern h Brita Jansdotter.
1723: Jan Mattsson i Hammarby mot Matts Larsson i Furby som borttagit något då han bodde i Källberga.

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 5/6 1999

Barn:
i. Brita (-<1717)
ii. Erik
iii. Anna
iv. Karin
520 v. Lars, X:9 (-1716)

1042 Matts Andersson, XI:19.  Matts dog för 1680. Bostad: Mångsta, Alunda.

Far 2084, mor 2085, dotter 521.
Gå till anträdet

Notiser:

Matts Andersson. Död före 1680 i Mångsta, Alunda (ML, änkan står för hemmanet). Gift med efterföljande ana. Barn: Anders, Per i Skrikboda, Anna d 1734 i Lödby gm Per Ersson, Kerstin gm Olof Mattsson Voxome, Margareta gm Lars Jansson Furby, Malin (enl fb) gm Erik Jansson.
Olands dombok 1725: Kom ärlige och beskedlige Anders Mattsson i Mångsta och visade hur han kommit till sin sal fader Matts Anderssons 1/3 dels hemman i Mångsta. Upb. 1696 Anders bror Per Mattsson i Boda, systrar Anna, Margareta och Kerstin. Per löst 1721 liksom systrarna Anna och Kerstin med deras män Per Ersson i Lödby och Olof Mattsson i Voxome. Margareta, gift med Lars Jansson i Furuby ingått jordebyte i så måtto att han givit sin h Brita Johansdotters jord i Mångsta och fått h Margaretas jord igen enl brev 1695.Han delar hemmanet med Erik Jansson, vars jord är Eriks hustrus rätta arvejord. Anders löser också hälften av Eriks 1/3.

Källor: Rötter, Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Alunda 26 okt. 2003

Matts gifte sig med NN, XI:20.

De fick följande barn:
i. Anders
ii. Per
iii. Anna
iv. Kerstin
521 v. Margareta, X:10
vi. Malin

1043 NN, XI:20. NN dog den 5 jan 1718 i Mångsta, Alunda.

Dotter 521
Gå till anträdet

Notis:
Död 5/1 1718 i Mångsta, Alunda (KR, efter Anders Mattssons mor).

Källor: Rötter, Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Alunda 26 okt. 2003

1050 Erik Mattsson, X:75, XI:27.

Dotter 293 och 525
Gå till anträdet

Notiser:
Oland HD 1711 juni: Jan Ersson Voxome, Olof Jansson i Sprötslinge och Erik Ersson i Sund tilltalar Hans Jansson i Sprötslinge om ett lån han tagit av deras bror och svåger Mickel Ersson som utgått till soldat och blivit död. Lånet borde betalats till deras far och svärfar Erik Mattsson..(Enl. ordningsföljden på namnen bör Erik vara måg och inte son till Erik Mattsson)

Källor: Källa: Rötter, Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Alunda 6 febr. 2002

Barn:
i. Jan
ii. Mickel
iii. Margareta
525 iv. Brita, IX:38, X:14

1068 Hans Jöransson, XI:45.  Född i Spångby. Bostad: Happsta, Alunda.

Far 2136, son 534
Gå till anträdet

Notiser:
Oland HD 1637 nov: Hans Jöransson i Happsta och Erik Pedersson i Kilby gör upp om de två hemmanen som var Hans Jöranssons h Marias och Erik Perssons och hans syskons efter bägge deras föräldrar tillika med två systerkullar tillfallna. Erik låtit sig övertalas att ta det ringare hemmanet Kilby och Hans och hh det större i Happsta. Hans får betala de två systerkullarna.
Oland HD 1644 okt: Släkttavla för Happsta och Kilby hemmanen. Hans Jöransson åbor Happsta 9 öre och Erik Persson Kilby 8 öre. 1637 kom dessa överens och Hans löst släkt.
Släkttavla : Mats ägde Happsta och Kilby. Har barnen : Malin g.m. Jöran; Peder med en son Erik (som får Kilby); Erik , vars dotter Maria är g.m. Hans Jöransson och får Happsta; Karin
Hans Jöransson har betalt:
1.h Malin i Mysslinge för hennes systerdel
2.Bengt Ersson och Olof Ersson i Golfsta för deras delar (kanske hsyskon?)
3.Mats Bengtsson, Anders Bengtsson i Ösby, Anders Bengtsson i Fresta för deras delar (Karins barn??)
4. Svåger Johan Ersson
5. Karin Persdotter i Rasbo
HD 1670: Erik Persson i Kilby om en dom fr juni 1669 att Jöran Mattsson i Mysslinge och Johan Ersson i Tunaby skall söka betalning för sina hustrurs andelar av Hans Jöransson i Happsta, vars hustru emot Erik Perssons h det större hemmanet i Happsta fick, och Eriks h det mindre hemmanet i Kilby. Erik Persson visar köpeskrifter att hustuns trenne systrar sålt sina andelar i Kilby till honom. Systrarna är: Mar█ Persdotter i Lunda gm Matts Andersson (Barn Peder, Erik, Margareta o Anna), Anna Persdotter i Mysslinge gm Jöran? Mattsson, Karin Persdotter i Källberga (barn: Anders Mattsson, Anna o Malin Mattsdöttrar).

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 17/10 1999 och 6/2 2002

Hans gifte sig med Maria Ersdotter, XI:46.

De fick följande barn:
534 i. Per, X:23
ii. Margareta

1069 Maria Ersdotter, XI:46.  Maria dog eft 1676. Bostad: Happsta, Alunda.

Far 2138, son 534
Gå till anträdet

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 17/10 1999

1070 Anders Bengtsson, XI:47. Anders dog för 1692. Bostad: Fresta, Alunda.

Dotter 535
Gå till anträdet

Notiser:
Oland HD 1692 maj:Anders Bengtssons arvingar i Fresta fordrar återbetalning av mågen Anders Thomsson i Onslunda. Anders Thomsson har betalat till svågern Mats Persson i Happsta. De övriga svågrarna får söka betalningen av Mats.

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 6/2 2002

Barn:
535 i. Karin, X:24

1072 Erik, XI:49. Bostad: Kilby, Alunda.

Son 536
Gå till anträdet

Notiser:
Dombok 1702: Änkan h Karin/Maria Persdotter i Drägelbacken är gammal och orkar inte längre sköta torpet. Hon ger det till sin avlidne man Anders Erssons bror 12man Lars Ersson i Kilby mor försörjning.
Dombok 1679: Johan Ersson i Kilby och brodern Lars Ersson ibm klandrar på utjorden Dombyn.

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 19/3 2000

Barn:
536 i. Lars, X:25 (1652-1726)
ii. Johan
iii. Anders

1076 Johan Mattsson, XI:54. Bostad: Lödby, Alunda.

Son 538
Gå till anträdet

Notiser:
Dombok 1673: Johan Mattsson i Lödby och sonen Erik varit i slagsmål.

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 19/3 2000

Barn:
538 i. Erik, X:27 (-ca1699)

1090 Erik, XI:67. Bostad: Öster-Ovanby, Ekeby.

Dotter 545
Gå till anträdet

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 31/10 2000

Erik gifte sig med Karin Persdotter, XI:68.

De fick följande barn:
i. Per
545 ii. Margareta, X:34 (-<1679)
iii. Maria
iv. Elisabeth

1091 Karin Persdotter, XI:68. Bostad: Öster-Ovanby, Ekeby.

Far 2182, dotter 545
Gå till anträdet

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 31/10 2000

1092 Olof Mattsson, XI:69. Bostad: Skoby, Alunda.

Son 546
Gå till anträdet

Olands dombok 1655(osäkert årtal): Olof Mattsson i Skoby och Olof Persson i Fresta, Alunda sålt till svågern Matts Mattsson i Skoby, deras hustrurs arvedel i Skoby. Matts har även betalt sin bror Bengt Mattsson och bror Peder Mattssons barn samt sal. Matts Tomsson i Uppsala sålt hh del 1637.

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 31/10 2000

Olof gifte sig med NN Mattsdotter, XI:70.

De fick följande barn:
546 i. Mats, X:35
ii. Anders
iii. Jan
iv. Anna
v. Brita
vi. Kerstin
vii. Karin
viii. Malin

1093 NN Mattsdotter, XI:70. Bostad: Skoby, Alunda.

Far 2186, son 546
Gå till anträdet

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 31/10 2000

1112 Erik Bengtsson, XI:89. Bostad: Golfsta, Alunda.

Far 2224, son 556
Gå till anträdet

Erik är gift en andra gång med Maria. De har barnen Anders, Per, Lars, Jöns, Margareta, Anna och Karin.
Erik (med hustru) står som ägare i Älvsborgs lösen 1613.
Olands dombok 1685: Redogörs för Golfstahemmanet, som Erik Larsson nuförtiden åbor, var efter dess farfader Erik Bengtsson följande arvtagare: Med första hustrun, Karin 2 barn, Bengt och Johan Erssöner, med andra hustrun Maria: Anders, Per, Lars, Jöns, Margareta, Anna och Karin. Hemmanet består av 91¦2 öre. Andra hustrun Maria bytt till sig 1 öre av dessa mot jord i Onsby. Det gör att det blir 1 öre på var broder av första kullen, 1 öre 11 penn på var broder av andra kullen. Brodern Johan av första kullen testamenterade till brodern Lars av andra kullen, Erik Larssons far, sitt öresland. Erik Larsson har löst sina farsystrar och farbrodern Anders, samt börjat lösa farbrodern Per och den blinde farbrodern Jöns. Endast Bengt är obetald.
Olands dombok 1642: Erik Bengtsson i Golfsta har löst Per Ersson i Hammarby, Nils Erssons h i Klef, systern h Elin i Väsby?, h Karin Nilsdotter i Golfsta, systern h Anna i Hammarby. Matts Persson i Haberga har skiftat jord med Erik Bengtsson. Erik givit honom jord i Onsby och fått jord i Golfsta.
Olands dombok 1661: Genealogi i Golfsta. Efter Bengt Esbjörnsson är 9 2/3 öresland. Härav har h Maria 1 öresland som hon sig tillbytt för jord i Onsby. Resten 8 2/3 öre, som Erik Bengtsson löst till sig av sina syskon den tid han var i äktenskap med denna h Maria, varuti hon enl. lag äger 2 öre 21 1/3 penn. Resten delas mellan barnen, som är 6 bröder och 3 systrar.

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 22/11 2001

Erik gifte sig med Karin, XI:90.

De fick två barn:
556 i. Bengt, X:45
ii. Johan

1113 Karin, XI:90. Bostad: Golfsta, Alunda.

Son 556
Gå till anträdet

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 22/11 2001

1204 Per Andersson, XI:181.  Per dog 1673. Bostad: Mälby, Alunda.

Far 2408, mor 2409, son 602
Gå till anträdet

Notiser:
Per Andersson. Död 1673. Blir tolvman 1666 och 1673 är han död och ersätts (HD). Boende i Mälby, Alunda. Gift med efterföljande ana. Barn: Anders, Johan , Per i Mälby gm Brita Bengtsdotter, Matts i Skrikboda, Erik, Lars, Karin och Malin gm sold. Matts Länsman.
HD 1682: Tvistar bröderna och intressenterna i Mälbyhemmanet. Anders som är äldst, Matts, Johan, Lars, Per, Erik, Karin och Malin. Modern █. Larsdotter, fadern sal. Per Anderson.
HD 1670: Per Andersson i Mälby löst syskon och medarvingar: 1) Syster Kerstin gm Jacob Nilsson i Gillinge, 2) syster sal h Anna gm Anders Persson Gälby, 3) Syster h Ingeborgs i Fo█ barn, Erik, Anders, Anna, Elsa, Malin och Karin Persbarn, 4) syster h Margareta i Nyby, K█by sn 5) syster Karin ogift mot föda och skötsel 6) sal broder Matts Anderssons barn, Matts, Anders och Gudmund Mattsöner 7) gjort jordebyte med syster h Maria Andersdotter i Sprötslinge mot sin h Malin Larsdotters del i Sprötslinge.

Källor: Rötter: Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Alunda 6 nov. 1999..

Per gifte sig med Malin Larsdotter, XI:182.

De fick följande barn:
i. Anders
ii. Johan
iii. Per
602 iv. Matts, X:91
v. Erik
vi. Lars
vii. Karin
viii. Malin

1205 Malin Larsdotter, XI:182.  Född i Sprötslinge, Alunda. Malin dog ca 1695. Bostad: Mälby, Alunda.

Far 2410, son 602
Gå till anträdet

Källor: Rötter: Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Alunda 6 nov. 1999

1208 Jöns Mattsson, XI:185.  Jöns dog för 1663. Bostad: Sydinge, Alunda.

Far 2416, son 604
Gå till anträdet

D före 1663. Gift med Sara Andersdotter

Notiser:.
Olands dombok 1664: Matts och Per Jönsson i Sydinge samt brodern Lars Jönsson har köpt en väderkvarn av de andra syskonen.
Olands dombok 1663: sal. Jöns Mattssons barn i Sydinge Matts och Per får lösa sina övriga syskon. En 3:e bror är Johan Jönsson.
Olands dombok 1640: Jöns Mattsson i Sydinge syskonbarn Olof Erssons dotter Brita och Elin Ersdotter gm Erik Mickelsson i Öregund vill lösa hemmanet. Det får de inte då Olof Ersson slagit ihjäl en häst för Jöns Mattsson. En släkttavla finns uppritad: Jöns ägde Sydinge, 91/2 öresland. Hans barn var Anna, Marit, Hans, Knut, Erik och Matts. Erik och Matts delade hemmanet. Matts har en son Jöns, och Erik har barnen Erik, Olof (med dotter Brita) och Elin.
Lagmansdom 1641: Jöns Mattsson i Sydinge Alunda visar dom fr 1620 i maj att Jöns Mattssons syskonbarn hade sålt Sydinge skattehemman ur börd till länsman Lars Persson i Klef. Jöns klandrade köpet och dömdes att få lösa jorden. Nu kommer h Brita i Furby torp och vill lösa men eftersom hon en gång har sålt jorden ur börd nekas hon.

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 26/8 2002

Jöns gifte sig med Sara Andersdotter, XI:186.

De fick följande barn:
604 i. Per, X:93
ii. Per
iii. Mats
iv. Lars
v. Johan
vi. Margareta

1209 Sara Andersdotter, XI:186. Sara dog 1673. Bostad: Sydinge, Alunda.

Son 604
Gå till anträdet

Källor: Rötter, Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 26/8 2002

1210 Per Ersson, XI:187. Bostad: Gärdebyn, Alunda.

Far 2420, dotter 605
Gå till anträdet

Källor: Rötter,Anbytarforum: Carl-Evert Gustafsson, Alunda 26/8 2002

Barn:
i. Erik
ii. Nils
iii. Margareta
605 iv. Malin, X:94
v. Anders

1212 Olof Ersson, XI:189. Bostad: Vettsta, Alunda.

Far 2424, son 606
Gå till anträdet

Notiser:

Olof Ersson, boende i Vettsta
Barn: Erik, Lars, Per bor i Norrgärde död 24/5 1703 (KR), Johan, Mats, Olof bor i Gillinge torp, Maria gift med Mats Larsson i ... torp, Britta

HD Oland 1688 maj: Kom sal Olof Erssons och Bengt Erssons arvingar i Vettsta och begär hjälp med uträkningen. De två bröderna hade två systrar Ragnill och Anna. Olof Ersson hade 6 söner och 2 döttrar, Erik, Lars som är död och har en son Erik, Per som bor i Norrgärde, Johan, Mats, Olof som bor i Gillinge torp, Maria som är gift med Mats Larsson i ....torp, Brita

Källor: Rötter, Anbytarforum, Carl-Evert Gustafsson, Morkarla 13 dec 2002

Barn:
606 i. Mats, X:95 (-1704)
ii. Erik
iii. Lars
iv. Per


Föregående * Nästa

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt