Hur gamla blev anfäderna?

Ett försök till svar på frågan ges i följande avsnitt.
Förväntade kvarvarande levnadsår

redovisas här


Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida