Bostadssocken för 897 anfäder


Mina anfäder har bott i Jämtlands (Z), Västernorrlands (Y) och Västerbottens (AC) län.
Antalet personer i de aktuella socknarna har angivits på nedanstående karta.

Om Du klickar på ett sockennamn får Du veta vilka som kommer från denna socken.

Med hjälp av ID-nummer kan man finna personens ansedel
Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida