Återgå

LÄNKAR TILL NÅGRA FINLÄNDSKA ANFÄDER

174Pål Danielsson (1714-1770), VIII:47, Bredträsk, Nordmaling. Den ende av mina anfäder som hedras med en minnessten.
264 Lars Zakrisson (1645-1717), IX:9, Havsnäs, Ström. Framgångsrik nybyggare på Holmen utanför Havsnäs.
316Mats Jöransson (1650-1717), IX:61, Äspnäs, Ström. Köper hemman och får då tillgång till skog mm. Ägnar sig åt otillåten byteshandel med lapparna.
348 Daniel Pålsson (1680-1717), IX:93. Österbottnisk flykting.
528Zakris Larsson (ca 1620-1668), X:17, Lungsjön, Ramsele. Problem förorsakade av många gästande framgångsrika finska jägare.
632Jöran Mattsson (X:121, Renån, Ström. Lyckas få tillgång till skogen i Renån genom köp av hemman.
690Johan Eriksson (1630-1685) X:179 var en av tre bönder som förgäves försökte få Pål Pålsson (se ID 698) att fånga stortjuven Gubb-Johan,
698Pål Pålsson III (1649-1729, X:187, Agnäs, Nordmaling. Träta mellan Pål och hans broder Matts. Pål skyddar dessutom den finske tjuven Gubb-Johan.
700Mats Matsson (1660-1720) X:189, Mjösjö, Nordmaling. En "våldsam man" med många brott på sitt samvete. Han får ett slut som han är väl värd.
1060Anders Andersson Omsjön, Ådalsliden. Försökte utan framgång få Omsjö överförd till annan socken för att få 5 i stället för 9 mil till kyrkan.
1072Jon Olofsson XI:49, Tåsjö, Fjällsjö. Får tillstånd att uppta ett torpställe av såväl kung Gustav II Adolf som av drottning Kristina. Problem med lösfinnar.
1264Mats Jonsson XI:241, Ringvattnet, Ström. Bränner upp hustru och barn.
1384Mats Pålsson ( - 1659) XI:361,Agnäs, Nordmaling, hade en del problem med nyndigheter.
1400Mats Olofsson (1630-ca 1704), XI:377, Mjösjö, Nordmaling. "Mjösjömannen" är född i Finland. Begravdes kanske hemma på torpet.
2144Olof Larsson XII:97, Viksjö, Stigsjö. Välbärgad finngård. Ordnar bröllop för en son varvid en dräng dräps. Bötar för att ha många finnar inneboende.
2768Pål Pålsson I (ca 1590->1648), XII:721, Agnäs, Normaling. Flyttar 1638 från Viksjö till Agnäs.
2800Olof Matsson (1600 -), XII:753, Hoting, Fjällsjö. Född i Finland och eventuellt anfader till biskop Manfred Björkquist.
3582Mats Pålsson (1609-1678), XII:1535. Född i Finland, Bonde i Nordanåker. Är dessutom gästgivare, nämndeman och länsman.
This simple but powerful - these two powerful enough, then chanel replica handbags is to describe the emergence of coarse particles with fine leather bowling bag. Due to the shape of graceful woman, as the most heart and appearance before - great! Choose between white chanel replica or pale nude - simple chanel replica requires a simple color. If you want a safe, black, brown choose to meet your jacket. Golden signs "Burberry" carefully planned to lower the front. Chanel replica manufactured by Italian craftsmanship (you have to love) - This is a soft grain leather bag bow structure. EDGE is painted leather handle and shoulder strap can be separated volumes. Function and the inner bag and cotton lining, this is a package of accessories and daily work. Kelly when read our article: chanel replica tie Small bag Fall 2015 Collection", she thought: "I have gotten a mini, forget about small". Thailand chanel replica sale, since then, new colors that are chanel replica release, has been re-introduced into the leather and style, it is of chanel replica new "classic". So far, it is available in a size large and small, after the Fall 2014 collection, surprisingly, chanel replica sale we have introduced the mini version. Taitoto is, is famous for its knot at the end of the chanel replica handbags. This is, in part, inspired by the phantom tote with its side wings. In fact, the side wings of the tie tote bag of, spread the much larger that the wing due to the more practical lot of space to make easy. It can be carried out in all-season's handbag timeless. Kelly bought her mini tie chanel replica in pure black and crispy calfskin. chanel replica sale noticed that you are very made of high quality. In 3600 USD Celine boutique - size 'X9' close micro luggage tote, in a (length x H) 10, the price is $ 3500 around the $ 4400 SGD.Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida