Finländska anfäder

Den finska invandringen till Norrland var omfattande under 1500- och 1600-talen. Jag har därför i mitt anträd åtminstone de 12 finska invandrare (eller kanske i några fall barn till invandrare) som redovisas i ett finskt anträd. Sannolikt var många av makarna till dessa invandrare även från Finland, vilket dock är känt endast i ett par fall. I anträdet anges även hur många gånger som en viss invandrare återkommer i mitt eget totala anträd.

Vi vet en hel del om många av mina finska anfäder och om deras barn och barnbarn. De var ofta mycket duktiga och målmedvetna människor. De hade dock ibland problem med dem som redan tidigare var bosatta nära de områden där nybyggena odlades upp. Sammanhållningen var mycket stark mellan de finska invandrarna. De levde ofta skilda från övriga svenskar. Deras identitet som "finnar" återkommer i flera generationer efter det att invandringen har ägt rum.

Det fanns även några som hade svårigheter att följa de lagar och förordningar som gällde i Sverige. Men här måste man komma ihåg att uppgifter om anfäder finner man generellt ofta i domböcker. Det stora flertalat av anfäderna har emellertid inte haft några kontakter med domstolarna. De har, i likhet med min finske anfader 346 Per Matsson, "fört ett stilla lefwerne". Sådana omdömen finner man sällan nedskrivna.

Uppgifter om några finska anfäders öden redovisas mer ingående. Detta gäller för anfäder som i anträdet ovan har ljusgrön färg. Men i ansedlarna för samtliga ca 50 personer som ingår i anträdet finns mycket mer information.

Dessutom finns det sannolikt ytterligare ett antal personer i mitt anträd som kommer från Finland, men där jag än så länge inte vet att detta har skett. Jag är naturligtvis tacksam för kompletteringar av min sammanställning.

En allsidig och grundläggande bok om de finska invandringarna har publicerats 2001. Boken heter "Det skogsfinska kulturarvet". Den är utgiven av FINNSAM i samarbete med Finnbygdens förlag. Huvudredaktör är Maud Wedin.Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida