Återgå

Gällande lagar vad avser förbud
för släktingar att ingå äktenskap.

As Official fake rolex sale, Hublot launched its first co-developed with F1, F1 tribute to the Tourbillon. F1 King Power Tourbillon limited edition of 50, up to 48 mm in diameter, equipped with tourbillon chronograph movement fake rolex sale. It has a power reserve of up to five days, the unique tourbillon cage, balance wheel and bezel are made of the same lines of F1. Auto brake decoration, made of ceramic disc surface to create satin brushed, inspired F1. racing brakes. fake rolex sale with Nomex. Fake rolex for sale and embedded natural rubber. Nomex. Is a man-made fiber developed by DuPont, due to its very low ignition point and become making F1, racing game service dedicated materials. This watch can withstand 10 atmospheres, equivalent to dive 100 meters. Royal Oak Audemars Piguet family can be described as masters champion, while Offshore (Offshore) more masculine and bold with its sporty and famous, is truly pure man watch, but also a lot of table fans dream of the table. 2015 fake rolex, the rolex replica grand launch of the new.
Sven Lundkvist har kontaktat professorn i rättshistoria Göran Inger och därvid fått följande information vad avser förbjudna led vid äktenskap:

"Vid förarbetet 1913 till 1915 års äktenskapslagstiftning i Lagberedningens förslag till revision av giftermålsbalken och vissa delar av ärvdabalken I:1 Förslag till lag om äktenskaps ingående, upplösning m.m. Stockholm 1913, s 197, ges bakgrunden till bestämmelserna om förbjudna led.

Utgångspunkten för den internationella och svenska utvecklingen är bestämmelserna i 3. Mosebok, kap 18.

Vid det fjärde laterankonciliet 1215 fastslog den romersk-katolska kyrkan, att det skulle finnas sju led utan släktskap, innan äktenskap fick ingås. Vid ett möte 1248 i Skänninge med påvestolens utsände bestämdes dock för Sveriges del fem led, eftersom befolkningsunderlaget var så glest. I 1571 års kyrkolag (Sverige är nu protestantiskt) återkommer bestämmelsen om fem led. År 1680-12-13 fastslogs att äktenskap inte fick ske inom två led. I 1734 års lag kunde syskonbarn få dispens, och 1845-05-19 tilläts äktenskap mellan syskonbarn. För att främja befolkningstillväxten och skapa giftermålsunderlag i norr gavs 1792 dispens för befolkningen i Lappland att ingå äktenskap utan dessa hinder."


Sven konstaterar att från och med 1845 är alltså kusinäktenskap tillåtna. Dessförinnan var de dispensfall, såvida man inte bodde i Lappland där giftermål mellan kusiner var tillåtna från 1792. De hårda 1500- och 1600-talsstraffen för förbjudna led luckrades upp under 1700-talets senare del och försvann alltså 1845.

Vad avser mina anfäder kan noteras att kusinäktenskap var tillåtna när morfar och mormor gifte sig. De två kusinäktenskapen, som redovisas under ett särskilt avsnitt, bör ha ägt rum ca 1670, vilket då inte var tillåtet. Eftersom man 1680 fastslog att äktenskap inom två led inte fick förekomma kan man väl utgå från att äktenskap mellan 3-männingar accepterades, vilket skulle innebära att övriga redovisade äktenskap mellan släktingar var tillåtna, eventuellt med undantag för de två par 2/3-männingar som ingår i generationerna VIII och IX. Dessa äktenskap ingicks ca 1680 och 1710.
ÅtergåDenna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida