Anförluster

Av de totalt 2347 kända anfäderna är 1441, dvs 61 %, anförluster. En naturlig fråga blir då vilka orsaker som finns till det stora antalet anförluster. En väsentlig orsak till många anförluster är att morfar och mormor var kusiner. Detta medför att deras anfäder två generationer bakåt är identiska. Även farfar och farmor hade flera gemensamma anfäder, vilket redovisas nedan.

Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida