Femte generationenDenna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida
Återgå till ansedeltabell

16 Per Persson, V:1.  Född den 2 dec 1803 i Furby, Alunda. Döpt den 3 dec 1803 i Alunda. Per dog i Söderby, Alunda den 22 sep 1863, han var då 59 år. Begravd den 29 sep 1863 i Alunda. Yrke: Skattebonde. Bostad: Söderby, Alunda.

Far, 32, mor 33, son 8.
Gå till anträdet

Döpt: 3 dec 1803. Faddrar: Bond. gamle Eric Ersson i Väsby och Maria Ersdotter i Vettsta, Dräng Lars Olsson i Furby och Pig Greta Olsdotter i Vettsta.
(Alunda C:4 1803 [SOR]).

Vigd: 20 febr 1826 vigdes Skattebondesonen Pehr Persson i Furby och Skattebondeenkan Anna Mattsdotter i Sydinge. Brudg 23 år, Brud 33 år. Obeslägtade enligt uppgift. Närvarande å Brudens vägnar Gästgifv. Eric Andersson i Haberga. Afvittring och liquidation mellan Enkan och Barnen upprättad av Exped. Befm. E Ahlgren, bifallen av förmyndaren och stadsfästad d 10 nov 1826.
(Alunda E:I 1826 [SOR]).

Död: 22 sept 1863. F.d. Skattebonden Per Persson i Söderby, död av ålderdomsbräcklighet, 61 år. Begravd den 29 sept 1863 i Alunda.
(Alunda F:I 1863 [SOR]).

Notiser:
2 dec 1803 ­ 1823 Hemmason i Furby, Alunda. Konfirmerad 1819.
1823 ­ 1824 Dräng hos bonden Erik Ersson i Sydinge Ösby, Alunda.
1824 ­ 1825 Dräng hos bonden Erik Andersson och hans hustru Anna Ersdotter i Sydinge-Ösby, Alunda.
1825 ­ 1826 Dräng hos skattebondeänkan Anna Matsdotter i Sydinge, Alunda.
20 febr 1826 ­ 1843 Skattebonde i Sydinge nr 2, Sydinge Rote, Alunda 1/2 mantal.
1843 ­ 22 sept 1863 Skattebonde i Söderby nr 5, Söderby Rote, Alunda 1/4 mantal.
I husförhörsprotokollen har antecknats: Läsning innantill v. (väl). Läsning utantill av Luthers Catekes samt Förklaringar v. (väl).
Konfirmerad 1819. Vaccinerad.
Något av åren 1839-1844 noterades: Fräjd: Känd för fylleri.

Dödsorsak: Ålderdomsbräcklighet
61 år

Källor: (Alunda AI:6B 1800-1806 sid 46; AI:7B 1807-1814 sid 48; AI:8B 1814-1821 sid 46; AI:9 1821-1827 sid 121, sid 190, sid 197; AI:10 1828-1834 sid 150; AI:11 1835-1839, sid 154; AI:12 1839-44, sid 235, sid 365; AI: 13B 1845-1850 sid 114; AI:14B 1851-55, sid 113; AI:15B 1856-60, sid 112; AI nr 2 1861-65, sid 107 [SOR]).

Den 20 feb 1826 gifte sig Per med Anna Matsdotter, V:2 ,i Alunda.

De fick följande barn:
i. Inga Elizabeth (1826-1839)
ii. Karolina (1829-)
8 iii. Per, IV:1 (1831-1865)

17 Anna Matsdotter, V:2.  Född den 17 mar 1794 i Haberga, Alunda. Döpt den 20 mar 1794 i Alunda. Anna dog i Söderby, Alunda den 23 maj 1848, hon var då 54 år. Begravd den 1 jun 1848 i Alunda. Yrke: Skattebondehustru. Bostad: Söderby, Alunda.

Far 34, mor 35, son 8.
Gå till anträdet

Döpt: 20 mars 1794. Faddrar: Bond. Mats Olofsson från Ingvasta, Ekeby sn; Bond. Anders Persson i Hagberga; Hustru Greta Mårtensdotter och Pigan Malena Olsdotter ibm.
(Alunda C:4 1794 [SOR]).

Vigd: (1sta giftet) 3 jan 1813 vigdes Bond. Jan Petter Andersson i Sydinge och Pig. Anna Matsdotter i Hagberga.
(Alunda E:1 1813 [SOR]).
De hade två döttrar
- Brita Stina, född 10 mars 1815
- Anna Greta, född 15 augusti 1821

Jan Petter Andersson Åmans hustru i hans första gifte var M. Mattsdotter, född 1789, vigd 3 jan 1809, död 1811.

(2dra giftet) 20 febr 1826 vigdes Skattebondesonen Pehr Persson i Furby och Skattebondeenkan Anna Mattsdotter i Sydinge. Brudg 23 år, Brud 33 år. Obeslägtade enligt uppgift. Närvarande å Brudens vägnar Gästgifv. Eric Andersson i Haberga. Afvittring och liquidation mellan Enkan och Barnen upprättad av Exped. Befm. E Ahlgren, bifallen av förmyndaren och stadsfästad d 10 nov 1826
(Alunda E:2 1853 [SOR]).

Död: 23 maj 1848 Unge Per Perssons hustru Anna Mattsdotter i Söderby, död af frossa, 54 år. Begravd 1 juni 1848 i Alunda.
(Alunda F:2 1848 [SOR]).

Notiser:
17 mars 1794 ­ 1811 Hemmadotter i Haberga, Alunda.
1811 ­ Piga i Ekeby
- 3 jan 1813 Piga i Haberga.
3 jan 1813-28 juli 1825 Skattebondehustru i Sydinge nr 2, Sydinge Rote,
Alunda; 1/2 Mantal) (g. m. Jan Petter Andersson)
28 juli 1825-20 febr 1826. Skattebondeenka i Sydinge, Alunda.
20 febr 1826- 1843 Skattebondehustrun i Sydinge nr 2, Sydinge Rote,
Alunda, 1/2 Mantal (g.m. Per Persson).
1843 - 23 maj 1848 Skattebondehustru i Söderby nr 5, Söderby Rote,
Alunda, 1/4 Mantal.
I husförhörsprotokoll har antecknats: Läsning innantill: väl; Läsning utantill och Luthers Cathekes och Förklaringar: försvarligt.

Dödsorsak: Frossa
54 år

Källor: Källor: (Alunda AI:5B 1793-1799 sid 71; AI:6B 1800-1806 sid 77; AI:7B 1807-1814 sid 80; AI:8B 1814-1821 sid 80; AI:9 1821-1827 sid 141; AI:10 1828-1834 sid 150; AI:11 1835-1839 sid 154; AI:12 1839-1844 sid 235, sid 365; AI:13B 1845-1850 sid 114 [SOR])

18 Anders Jansson, V:3.  Född den 19 aug 1795 i Furuby, Alunda. Döpt den 20 aug 1795 i Alunda. Anders dog i Furuby, Alunda den 20 feb 1844, han var då 48 år. Begravd den 3 mar 1844 i Alunda. Yrke: Skattebonde. Bostad: Furuby, Alunda.

Far 36, mor 37, dotter 9.
Gå till anträdet

Döpt: 20 aug 1795. Faddrar: Bonden Pehr Andersson i Furuby; drängen Jan Bengtsson i Bärby; hustru Catharina Bengtsdotter i Haberga; pigan Stina Andersdotter ifrån Sydinge-Ösby.
(Alunda C:4 1795 [SOR]).

Vigd: (1sta giftet) 29 okt 1826 vigdes Bonden Anders Jansson i Furby och Alunda och Bondedottern Stina Pehrsdotter i Skeberga, han 31 och hon 30 år.
(Stavby C:2 1826 [SOR]).

(2:dra giftet) 29 dec 1835 vigdes Enklingen Anders Jansson och Enkan Greta Matsdotter i Furuby.
(Alunda E:1 1835 [SOR]).

Död: 20 febr 1844. Bonden Anders Jansson i Furuby död af slag 48 år. Begravd 3 mars 1844 i Alunda.
(Alunda F:1 1844 nr 9 |SOR])

Notiser:
19 aug 1795 ­ 1812 Hemmason i Furuby, Alunda. Konfirmerad 1810.
1812 ­ 1813 Dräng hos bonden Mats Persson f. 1786 och hans hustru Brita Jansdotter, f. 1789 i Sydinge, Alunda.
1813 ­ 1821 Dräng hos bonden Erik Mattsson i Skeberga Stavby (samtidigt med pigan och blivande hustrun Stina Persdotter).
1821 Utflyttad till Rasbo.
1822 ­ 20 febr 1844 Bonde i Furuby, Alunda. Gift 1sta gången 29 okt 1826, änkling 17 febr 1833. Nygift 29 dec 1835.

Fädernegården övertogs av äldste sonen Johan Andersson och hans hustru Margareta Persdotter, född 21 juli 1826 i Ekeby.

Dödsorsak: Slag
48 år

Källor: (Alunda AI:6 1800-1806 sid 47; AI:7B 1807-1814 sid 49, sid 58; AIB 1814 ­ 1821 sid 47; AI:9 1821-1827 sid 122; AI:10 1828-1834 sid 169; AI:11 1835-1839 sid 174; AI:12 1839-1844 sid 138; Stavby AI:6 1809-1816 sid 58; AI:7 1817-1823 sid 67 [SOR])

Den 29 okt 1826 gifte sig Anders med Christina (Stina) Persdotter, V:4 ,i Alunda.

De fick följande barn:
i. Johan (1827-)
9 ii. Brita Stina, IV:2 (1829-1882)
iii. Anders (1831-1834)
iv. Maja Fredrika (1832-1834)

19 Christina (Stina) Persdotter, V:4.  Född den 27 sep 1796 i Ola, Bladåker. Döpt den 2 okt 1796 i Bladåker. Christina (Stina) dog i Furuby, Alunda den 17 feb 1833, hon var då 36 år. Begravd den 24 feb 1833 i Alunda. Yrke: Bondehustru. Bostad: Furuby, Alunda.

Far 38, mor 39, dotter 9.
Gå till anträdet

Döpt: 2 okt 1796. Faddrar: Bonden g. Pehr Pehrsson och bondesonen Jan Pehrsson; bondehustrun Anna Larsdotter och pig. Anna Persdotter, alla ifr. Ola.
(Bladåker C:2 1796 [SOR]).

Vigd: 29 dec 1826 vigdes Bonden Anders Jansson i Furby och Alunda och Bondedottern Stina Pehrsdotter i Skeberga, han 31 och hon 30 år.
(Syavby C:2 1826 [SOR])

Död: 17 febr 1833. Bond. Anders Janssons i Furuby hustru Stina Persdotter död af lungsot, 36 år. Begravd 24 febr 1833 i Alunda.
(Alunda F:I 1833 [SOR]).

Notiser:
27 sept 1796 ­ 1815 Hemmadotter i Ola, Bladåker.
1815 Flyttat till Stavby.
1819 ­ 29 dec 1826 Piga hos bonden Erik Mattsson i Skeberga, Stavby. 1819-1821 samtidigt med drängen och blivande maken Anders Jansson.
29 dec 1826 ­ 17 febr 1833 Bondehustru i Furuby, Alunda.

Dödsorsak: Lungsot
36 år

Källor: (Bladåker AI:4 1804-1817 sid 82, sid 97; Stavby AI:7 1817-1823 sid 67; AI:8 1824-1828 sid 75; Alunda AI:9 1821-1827 sid 122; AI:10 1828-1834 sid 169 [SOR])

20 Lars Ersson, V:5.  Född den 13 maj 1775 i Malsättra, Ruddun, Harg. Döpt den 14 maj 1775 i Harg. Lars dog i Prästby, Morkarla den 5 sep 1828, han var då 53 år. Begravd den 14 sep 1828 i Morkarla. Yrke: Akademibonde. Bostad: Prästby, Morkarla.

Far 40, mor 41, son 10.
Gå till anträdet

Döpt: 14 maj 1775. Faddrar: Bonden Olof Mattsson i Söderby och Börstils socken; drängen Per Persson i Boda,; bonden Lars Larssons hustru Cajsa Olofsdotter i Moxboda; pigan Maja Ersdotter ibm.
(Harg C:3 1775 [SOR]).

Vigd: 21 juni 1802. Bondesonen Lars Ersson och Bondedottern Catharina Israelsdotter i Prästbyn
(Morkarla F:I 1802 [SOR]).

Död: 5 sept 1828 i Prästby, Morkarla. Academiae Bonden Lars Ersson i Praestby, död av bröstfeber, 53 år. Begravd 14 sept 1828 i Morkarla.
(Morkarla F:I 1828 nr 13 [SOR]).

Notiser:
13 maj 1775 - okt 1797 Hemmason och dräng hos fadern Erik Jansson i Malsättra, Ruddun, Harg.
okt 1797 ­ 21 juni 1802 Dräng hos farbrodern Jan Jansson i Prästby, Morkarla.
21 juni 1802 - 1808 Gift dräng hos farbrodern Jan Jansson i Prästby, Morkarla.
1808 - 5 sept 1828 Akademibonde (efter farbrodern Jan Jansson, död 30 dec 1811) i Prästby, Morkarla.
Konfirmerad 18 juli 1790
Fädernegården övertogs 1835 av sonen akademibonden och kyrkovärden Erik Larsson, f. 17 april 1812, d. 27 sept 1862 och hans hustru Anna Stina Jonsdotter f. 13 okt 1802, d. 13 jan 1870. Vid Erik Larssons död gick gården ur släktens bruk.
(Harg AI nr 5 1773-79 sid 96; AI nr 6 1780-86 sid 113; AI nr 7 1787-93 sid 113; AI nr 8 1794-1899 sid 123 [SOR]).

Dödsorsak: Bröstfeber
53 år

Källor: (Morkarla AI nr 5 1794-1800 sid 23; AI nr 6 1801-07 sid 25; AI nr 7 1808-14 sid 25; AI nr 8 1815-22 sid 19; AI nr 9 1823-29 sid 25; Uppsala läns jordeböcker: 1828 Ser B nr 41 d sid 2224 [SOR]).

Den 21 jun 1802 gifte sig Lars med Katarina, Kajsa Israelsdotter, V:6 ,i Morkarla.

De fick följande barn:
i. Jan (1805-)
ii. Katarina (1809-)
iii. Erik (1812-)
iv. Greta (1814-)
10 v. Matts, IV:3 (1817-1884)
vi. Stina (1823-)

21 Katarina, Kajsa Israelsdotter, V:6.  Född den 28 sep 1781 i Elsarbo, Film. Döpt den 29 sep 1781 i Film. Katarina, Kajsa dog i Prästby, Morkarla den 16 sep 1845, hon var då 63 år. Begravd den 21 sep 1845 i Morkarla. Yrke: Akademibondehustru. Bostad: Prästby, Morkarla.

Far 42, mor 43, son 10.
Gå till anträdet

Döpt: 29 sept 1781. Faddrar: Grufarbetaren Olof Norrström (troligen son till Olof Andersson Norrström VIII:59); drängen Anders Jacobsson; hustrun Greta; pigan Catharina alla från Elsarbo.
(Film C:4 1781 [SOR]).

Vigd: 21 juni 1802. Bondesonen Lars Ersson och Bondedottern Catharina Israelsdotter i Prästbyn
(Morkarla F:I 1802 [SOR]).

Död: 16 sept 1845 i Prästby, Morkarla. Bonden Erik Larssons moder Enkan Cajsa Israelsdotter i Prästbyn, död af lungsot, 64 år. Begravd 21 sept 1845 i Morkarla.
(Morkarla F:I 1845 nr 18 [SOR]).

Notiser:
28 sept 1781 ­ 1786 Hemmadotter hos fadern Israel Andersson i Elsarbo, Film.
1786 ­ 21 juni 1802 Inneboende och piga hos bonden Jan Jonsson och fastern Katarina Andersdotter i Prästby, Morkarla.
21 juni 1802 ­ 1808 Gift piga hos bonden Jan Jansson och fastern Katarina Andersdotter i Prästby, Morkarla
1808 ­ 5 sept 1828 Akademibondehustru i Prästby, Morkarla.
5 sept 1828 ­ 1835 Akademibondeänka i Prästby, Morkarla
1835 ­ 16 sept 1845 Inneboende på hemmagården hos sonen akademibonden Erik Larsson i Prästby, Morkarla. Ofärdig 1831, sjuk 1835.

Dödsorsak: Lungsot
64 år

Källor: (Film AI nr 5 1777-85 sid 47; AI nr 6 1786-89 sid 47; Morkarla AI nr 4 1787-93 sid 23; AI nr 5 1794-1800 sid 23; AI nr 6 1801-07 sid 25; AI nr 7 1808-14 sid 25; AI nr 8 1815-22 sid 19; AI nr 9 1823-29 sid 25; AI nr 10 1830-36 sid 26; AI nr 11 1838-40 sid 29; AI nr 12 1841-46 sid 29 [SOR]).

22 Erik Jansson, V:7.  Född den 4 nov 1790 i Barkö, Börstil. Döpt den 7 nov 1790 i Börstil. Erik dog i Svensarvet, Morkarla den 8 okt 1836, han var då 45 år. Begravd i Morkarla. Yrke: Skattebonde. Bostad: Svensarvet, Morkarla.

Far 44, mor 45, dotter 11.
Gå till anträdet

Döpt: 7 nov 1790: Faddrar: Bonden Jonas Nilsson i Sund; drängen Eric Pehrsson från Hökhufvud; Olof Pehrssons hustru Stina Hansdotter ifrån Upskjedicka i Hökhufvud; Jan Mattssons dotter ibm.
(Börstil C:3 1790 [SOR]).

Vigd: 14 nov 1819 vigdes Bondesonen Eric Jansson i Svensarvet och Bondedottern Greta Andersdotter ibm. (Samtidigt vigdes brudens syster Anna Andersdotter vid bondesonen Mats Jansson i Halfbygda). Giftoman Brudernas fader Anders Ersson i Svensarf.
(Morkarla F:I 1819 [SOR]).

Död: 8 okt 1836 i Svensarvet, Morkarla.
Skattebonden Erik Jansson i Svensarf, 46 år
(Morkarla F:I 1836 nr 11 [SOR]).

Notiser:
4 nov 1790 ­ 1806 Hemmason i Barkö, Börstil
1806 ­ 1809 Dräng hos bonden Jonas Nilsson i Sund, Börstil
1809 ­ 1813 Ej lokaliserad
1813 Dräng hos bonden Erik Sandin i Svartnö (?), Söderön, Börstil.
1813 ­ 1815 Dräng hos bonden Per Olsson i Ytterby, Söderön, Börstil.
1816 ­ 1819 Hemmason i Barkö, Börstil.
4 nov 1819 - (1820) Måg hos skattebonden Anders Ersson i Svensarvet, Morkarla.
(1820) - 8 okt 1836 Skattebonde (efter svärfaderna Anders Ersson i Svensarvet, Morkarla.
27 nov 1827 Varnad för bullersam lefvnad och ringaktning mot svärföräldrarna.
1806 Konfirmerad.

Dödsorsak: Okänd
46 år

Källor: (Börstil AI nr 4 1785-91 sid 38; AI nr 5 1792-99 (saknas); AI nr 6 1799-1806 sid 17; AI nr 7 1806-13 sid 22, sid 225; AI nr 8 1813-17 sid 21, sid 198; AI nr 9b 1817-24 sid 34. Morkarla AI nr 8 1815-22 sid 12; AI nr 9 1823-29 sid 12; AI nr 10 1830-36 sid 12. Uppsala läns jordeböcker 1825 Ser B, nr 41d sid 2227. [SOR]).

Den 14 nov 1819 gifte sig Erik med Margareta Andersdotter, V:8 ,i Morkarla.

De fick följande barn:
11 i. Anna Greta, IV:4 (1822-1880)
ii. Carolina (1825-)

23 Margareta Andersdotter, V:8.  Född den 21 maj 1789 i Skarphärad, Morkarla. Döpt den 24 maj 1789 i Morkarla. Margareta dog i Svensarvet, Morkarla den 12 apr 1842, hon var då 52 år. Begravd den 17 apr 1842 i Morkarla. Yrke: Skattebondehustru. Bostad: Svensarvet, Morkarla.

Far 46, mor 47, dotter 11.
Gå till anträdet

Döpt: 24 maj 1789. Faddrar: Bruksarbetaren Per Berggren; drängen Jan Persson från Bollungen i Alunda socken; hustru Christina Mattsdotter i Söderby; pigan Karin Persdotter från Bollungen
(Morkarla C:2 1789 [SOR]).

Vigd: 14 nov 1819 vigdes Bondesonen Eric Jansson i Svensarf och Bondedottern Greta Andersdotter ibm. (Samtidigt vigdes brudens syster Anna Andersdotter vid bondesonen Mats Jansson i Halfbygda.) Giftoman Brydarnas fader Anders Ersson i Svensarf.
(Morkarla F:I 1819 [SOR]).

Död: 12 april 1862 i Svensarvet, Morkarla. Bonde Enkan Greta Andersdotter i Svensarfvet, död af hetsig feber, 53 år. Begravd 17 april 1842 i Morkarla.
(Morkarla F:I 1841 nr 5 [SOR]).

Notiser:
21 maj 1789 ­ 1815 Hemmadotter hos fadern Anders Ersson i Skarphärad, Morkarla.
1815 ­ 1816 Hemmadotter hos fadern Anders Ersson i Svensarvet, Morkarla.
1816 ­ 1817 Piga i Alunda
1817 ­ 14 nov 1819 Hemmadotter hos fadern Anders Ersson i Svensarvet, Morkarla.
14 nov 1819 ­ (1820) Gift hemmadotter hos fadern Anders Ersson i Svensarvet, Morkarla.
(1820) ­ 8 okt 1836 Skattebondehustru i Svensarvet, Morkarla.
8 okt 1836-12 april 1842 Skattebondeänka i Svensarvet, Morkarla.

Dödsorsak: Hetsig feber
53 år

Källor: (Morkarla AI nr 4 1787-93 sid 94; AI nr 5 1794-1801 sid 93; AI nr 6 1801-07 sid 99; AI nr 7 1803-14 sid 104; AI nr 8 1815-22 sid 12; AI nr 9 1823-29 sid 12; AI nr 10 1830-36 sid 12; AI nr 11 1836-40 sid 12; AI nr 12 1841-46 sid 12 [SOR]).

24 Erik Michael Holmgren, V:9.  Född den 12 dec 1815 i Lugnet, Järlåsa. Döpt den 22 dec 1815 i Järlåsa. Erik Michael dog i Stumbol, Stavby den 31 okt 1863, han var då 47 år. Begravd den 3 nov 1863 i Stavby. Yrke: Statardräng och backstugusittare. Bostad: Björkhagen (Sunnanbol) och Rundveden, Stavby.

Far 48, mor 49, son 12.
Gå till anträdet

Född. 21 dec 1815 i Lugnet, Järlåsa. Oäkta gossen Eric, son till Inhyseskvinnan Cajsa Ersdotter. Ryssen Michael Danielssons fästekvinna, som erkände sig vara Barnets fader. Modern 33 år. Körktagen, men för fattigdom ej kunnat erlägga plikten. [SOR].

Döpt: 22 dec 1815. Faddrar: Gifte drängen Anders Andersson i Nordanå och hustru Greta Olsdotter fr Sandtorp; Unga drängen Jan från Kanickbo och Pigan Anna Ersdotter från Nordanå.
(Järlåsa C:4 1815 nr 22, sid 33 [SOR]).

Vigd: Dräng Er. Mich. Holmgren (30 år) vid Gränome, Stafby Socken och pigan Anna Stina Ersdotter (27 år) i Tomta. Betyg om mannens ledighet fr. Stafby. Skr bifall av Quinnans broder.
(Rasbo E:2 1846 nr 12 [SOR]).

Död: 31 okt 1863. Inhysesmannen å Stumbohls ägor, Eric Michael Holmgren, död av slag 47 år. Begravd 3 nov 1863 i Stavby.
(Stavby F.1 1863, NR 14 [SOR]).

Notiser:
21 dec 1815-1818 Hemmason hos drängen och f.d. soldaten Michael Danielsson, boende i Backstugan, Lugnet, Nordanå Rote, Järlåsa.
1818 ­ okt 1820 Hemmason i Byggarbo Nordanå Rote, Järlåsa.
Okt 1820 ­ okt 1821 Hemmason i Stjernhult, Dalkarlbo Rote, Järlåsa
1831 Inflyttad med föräldrarna till Stavby utan uppgift varifrån.
1831 - okt 1833 Hemmason. Föräldrarna statare på Gränome Gård, Gränome Rote, Stavby.
Okt 1833- okt 1835: Erik Michaelsson dräng hos Sockenskomakaren Eric Mattson-Lundgren på Nyby ägor, Bärsta Rote, Stavby.
Okt 1835 ­ okt 1836 Erik Michaelsson dräng hos Bonden Per Mattsson i Bärsta, Bärsta Rote, Stavby.
Okt 1836 Utflyttad till Rasbo.
1842 Inflyttad från Almunge
1842- 24 okt 1844 Hemmason i Björkhagen, Boda på Sunnersbohls ägor, Andra Roten, Stavby.
24 okt 1844 Utflyttad till Almunge.
1846 Inflyttad från Almunge.
1846 - 1848 Statardräng på Gränome, Stavby.
1848 ­ 1853 Gift hemmason i Björkhagen, Boda på Sunnersbols ägor, Andra roten, Stavby.
1853 ­ 1861 Backstugusittare i Rundveden, Bolsby ägor, Andra Roten, Stavby.
1861 ­ 31 okt 1863 Inhysesman i Tallboda på Stumbols ägor, Andra Roten, Stavby.
Läsning innantill: svagt; läsning utantill av katekesen hjelpligt.
Kallar sig Erik Michaelsson fram till åtminstone 1836; efter 1842 Erik Michael Holmgren.

Dödsorsak: Slag
47 år

Källor: (Järlåsa AI nr 6 1811-24 sid 63, sid 177, sid 156; Stavby AI nr 9, 1829-33 sid 58, sid 168; AI nr 10 1834-39 sid 167, sid 148; AI nr 11 1839-44, sid 40; AI nr 12 1844-49 sid 44, sid 72; Stavby AI nr 6 1861-65 sid 36, AI nr 13 1850-54 sid 46, sid 53; AI nr 14 1856-60 sid 59; [SOR]).

1846 gifte sig Erik Michael med Anna Stina Ersdotter, V:10, i Rasbo.

De fick följande barn:
12 i. Erik Gustaf, IV:5 (1848-1879)
ii. Johan Alfred (1851-1851)
iii. Anna Carolina (1854-)
iv. Johan Alfred (1859-)

25 Anna Stina Ersdotter, V:10.  Född den 10 jan 1819 i Starrbol, Faringe. Döpt den 12 jan 1819 i Faringe. Anna Stina dog i Stumbol, Stavby den 14 jun 1903, hon var då 84 år. Begravd den 18 jun 1903 i Stavby. Yrke: Hustru. Bostad: Björkhagen och Rundveden, Stavby.

Far 50, mor 51, son 12.
Gå till anträdet

Döpt: 12 jan 1819. Faddrar: Nämndemannen Carl P. Andersson i Ösby. Drängen Jan Eric Ersson i Ekeby; Hustrun Caijsa Jansdotter ibid. ; Pigan Cather. Ersdotter i Rycklinge.
(Faringe C:4 1819 nr 3, sid 66 [SOR]).

Vigd: Dr Er. Mich. Holmgren (30 år) vid Gränome, Stafby Socken och pigan Anna Stina Ersdotter (27 år) i Tomta. Betyg om mannens ledighet fr Stafby. Skr. bifall av Quinnans broder.
(Rasbo E:2 1846 no 12 [SOR]).

Död: 14 juni 1903. Anna Stina Holmgren född Ersdotter, änka i Stumbol. Tumor malign. abdomin, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Begraven 15 juni 1903. Attest om dödsfall och begrafning från Pastorsämbetet i Uppsala 25 juni 1903.
(Stavby F:2 1903 nr 6, sid 19 [SOR]).

Notiser:
10 jan 1819 ­ 1820 Hemmadotter i Starrbol, Ösby ägor, Faringe.
1820 ­ 1821 Boende med modern torparänkan Kajsa Ersdotter i Rasbo.
1821 ­ 1824 Hemmadotter i Starrbol, Ösby ägor, Faringe.
1824 Utflyttad med modern till Vaksala.
1825 Inflyttad med styvfadern Carl Jacobsson och modern från Vaksala.
1825-1827 Hemmadotter med familjen på Öster Wallby, Rasbo.
1827 Utflyttad med familjen till Stavby.
1829 Inflyttad med familjen från (Rasbo)Kil.
1829-1833 Boende med familjen på torpet Hjelsterdal, Rasbo.
Konfirmerad 28 juli 1833.
1833-1834 Piga hos bonden Anders Andersson i Årby, Rasbo.
1835-1836 Piga hos bonden Eric Mattsson i Kråby, Rasbo.
1837 Piga hos bonden Eric Pehrsson i Västersta, Rasbo.
1838-1840 Ladugårdspiga i Prästgården, Rasbo.
1841 Piga hos bonden, änklingen Pehr Pehrsson i Örby, Rasbo.
1841 Utflyttad till (Rasbo)kil.
1842 Inflyttad från (Rasbo)Kil
1842-1843 Piga hos bondenMats Mattsson i Grän, Rasbo.
1844-1846 Piga hos bonden Mårten Mårtensson på Tomta Säteri (under Frötuna) Rasbo.
1846 Inflyttad från Rasbo.
1846 - 1848 Statardränghustru på Grenome, Stavby
1848 ­ 1853 Svärdotter i Björkhagen, Boda på Sunnersbohls ägor, Andra Roten, Stavby.
1853 ­ 1861 Backstugusittarehustru i Rundveden, Bolsby Ägor, Andra Roten, Stavby.
1861 - 31 okt 1863. Boende inhyses med maken i Tallboda på Stumbols ägor, Andra Roten, Stavby.
31 okt 1863 - 14 juni 1903 Änka boende inhyses i Tallboda på Stumbols ägor, Andra Roten, Stavby. Fattighjon
Läsning innantill samt läsning utantill av katekesen: försvarligt.

Dödsorsak: Tumor malign, abdomin
83 år

Källor: (Faringe AI nr 6 1818-1825 sid 98;
Rasbo AI:14 1826-30 sid 12, sid 327, AI:15 1831-35 sid 327, sid 206, sid 118, sid 50, AI:16 1836-1840 sid 49, sid 6, sid 338, sid 241, AI:17 1841-1845 sid 254, sid 232, sid 289, AI:18 1841-1845 sid 254, sid 232, sid 289, AI:18 1846-1850 sid 273,
Stavby AI nr 12 1844-49 sid 44, sid 72, AI nr 13 1850-54 sid 46, sid 53; AI nr 14 1856-60 sid 59; Stavby AI nr 6 1861-65 sid 36; AI nr 7 1866-70 sid 37; AI nr 8 1871-75 sid 35; AI nr 9 1876-80 sid 34; AI nr 10 1881-85 sid 40; AI nr 11 1886-90 sid 41; AI nr 12 1891-95 sid 44; AI nr 13 1896-1900 sid 44 [SOR]).

26 Jan (Johannes) Jansson, V:11.  Född den 16 dec 1799 i Ålsunda, Faringe. Döpt den 18 dec 1799 i Faringe. Jan (Johannes) dog i Saringe, Upplandstuna den 29 jul 1850, han var då 50 år. Begravd den 2 aug 1850 i Upplandstuna. Yrke: Torpare. Bostad: Lövlund, Saringe, Upplandstuna.

Far 52, mor 53, dotter 13.
Gå till anträdet

Döpt: 18 dec 1799. Faddrar: Frånvarande adjutanten Johan Noraeus och dess fru Albertina Dahlberg; bonden Pehr Jonsson; dr Eric Hansson; Pehr Jans hustru Anna Danielsdotter; Pigan Caijsa Mattsdotter, alla i Ålsunda.
(Faringe C:4 1779 sid 25 [SOR]).

Vigd (1:sta giftet) 25 mars 1824 med Greta Persdotter-Hagman född 31 mars 1800 i Dannemora död 24 mars 1827 i Jordbro (Dammen), Mysslinge Upplandstuna
De hade en dotter Catherina Ulrika, född 19 juli 1825

(2:dra giftet) 26 oktober 1828 med Stina Cajsa Hansdotter född 12 jan 1801 i Almunge, död 12 mars 1837 i Nyckelstocken, Saringe, Upplandstuna.
De hade följande fyra barn
- Christina Gustava Lovisa, född 16 jan 1829, död 19 nov 1829
- Brita Maria, född 22 maj 1830, död 29 sept 1830
- Jan Eric, född 30 mars 1832
- Anna Maria, född 7 mars 1833, död 4 maj 1847

(3:dje giftet) 5 jan 1839. Torparen Enklingen Jan Jansson i Nyckelstocken med pigan Brita Stina Persdotter, dersammanstädes. Brudgummen 38 år, Bruden 23 år. Brudens giftoman fadern Per Persson i Västlunda.
(Upplandstuna C:5 1839 sid 234, nr 10 [SOR]).

Död: 29 juli 1850. Torparen Jan Jansson i Grönlund på Saringe ägor, död av lungsot, 50 år. Begravd 2 aug 1850 i Upplandstuna.
(Upplandstuna C:5 1850 nr 17 [SOR]).

Notiser:
12 dec 1799 - 1801. Hemmason i Ålsunda nr 6, Faringe.
1801 - mars 1805 Hemmason i Österedinge, Upplandstuna
Mars 1805 - 1808 Hemmason på av morfadern Hans Ersson arrenderade rusthållarbostället i Myssinge, Upplandstuna.
1801 Utflyttad med föräldrar och morföräldrar.
1808 - 1812 Hemmason på Spångtorpet, Funbo.
1812 - 1815 Hemmason på Gunsta torp, Funbo.
1815 Utflyttad med föräldrarna till Almunge
- 1818 Inflyttad från Alunda till Upplandstuna.
1818 - 1819 Hemmason i Hökhus, Tunaby, Upplandstuna.
1819 - 1820 Dräng hos Gle torparen Erik Andersson i Nyckelstocken, Saringe,Upplandstuna.
1820 - 1822 Dräng hos Fr Bonden Eric Mattsson i Ekeby, åttonde roten, Upplandstuna.
1822 - 1824 Dräng hos Hälftenbrukaren Bonden Anders Jansson i Prestegården, Upplandstuna.
1824 - 1831 Torpare i Jordbron (eller Dammen), Myssinge, Första Roten, Upplandstuna.
1831 - 29 juli 1850 Torpare i Nyckelstocken, senare kallat Löflund, under Hesselby Hemman i Saringe, Upplandstuna.
I husförhörslängden har antecknats:
1821 Fått arrest till Urtima ting 1819 den 5 april och 18 juni anklagad för delaktighet i stöld. Undergått offentlig kyrkoplikt för brott emot 4:e budet 1820.
1835 Jan Jansson och Stina Cajsa Hansdotter undergått heml kyrkoplickt för stöld, begge på en gång i Tuna kyrka.
Innanläsning: hjelpligt; läsning utantill av Lilla och Stora katekesen: hjelpligt.
Jan Jansson hade haft smittkoppor.

Dödsorsak: Lungsot
50 år

Källor: (Faringe AI nr 4 1797-1810 sid 105; Upplandstuna AI:5 1800-1806 sid 4, sid 17; AI:6 1807-1813 sid 6; Funbo AI nr7 1810-1816 sid 26, sid 30; Upplandstuna AI nr 7 1814-20 sid 251, sid 121, sid 221; AI nr 8 1821-26 sid 219, sid 262, sid 20; AI nr 11 1836-40 sid 126; AI nr 12 1847-50, sid 121 [SOR])

Den 5 jan 1839 gifte sig Jan (Johannes) med Brita Stina Persdotter, V:12.

De fick följande barn:
i. Per August (1838-1841)
ii. Christina Lovisa (1840-)
iii. Per Isac (1842-1853)
iv. Margareta Wilhelmina (1846-1846)
13 v. Erika Augusta, IV:6 (1848-1898)
vi. Anders Alfred (1850-1853)

27 Brita Stina Persdotter, V:12.  Född den 21 dec 1814 i Alvreten, Saringe, Upplandstuna. Döpt den 22 dec 1814 i Upplandstuna. Brita Stina dog i Saringe, Upplandstuna den 14 jan 1893, hon var då 78 år. Begravd den 23 jan 1893 i Upplandstuna. Yrke: Torparehustru. Bostad: Löflund, Saringe, Upplandstuna.

Far 54, mor 55, dotter 13.
Gå till anträdet

Döpt: 22 dec 1814. Faddrar: Ryttaren Matts Westerberg; Bondesonen Erik Ersson i Saringe Torp; hustrun Anna Persdotter i Hökhus; Pigan Greta Hansdotter i Saringe.
(Upplandstuna C:4 1814 sid 274 [SOR]).

Sonen Per August född 25 febr 1838 i Upplandstuna död 8 april 1841 oäkta. Med faderns tillåtelse och på begäran av Jan Jansson i Nyckelstocken kyrktagen såsom hans blivande hustru d 21 sept 1838 och blev erkänd såsom hans.

Vigd: 5 jan 1839. Torparen Enklingen Jan Jansson i Nyckelstocken med piga Brita Stina Persdotter, dersammanstädes. Brudgummen 38 år, Bruden 23 år. Brudens giftoman fadern Per Persson i Västlunda.
(Upplandstuna C:5 1839 sid 234, nr 10 [SOR]).

Död: 14 jan 1893. Fattighjonet Brita Stina Persdotter i Saringe nr 2, (enka efter torpare Jan Jansson), 78 år 23 dagar. Begraven 22 jan 1893.
(Upplandstuna FI 1893 nr 6 [SOR]).

Notiser:
21 dec 1814 - 1817 Hemmadotter i Alvreten, Saringetorp, Upplandstuna.
1817 - 1820 Hemmadotter i frälsehemmanet Saringe nr 4, Upplandstuna.
1820 - 1830 Hemmadotter på torpet Hökhus, Tunaby (Nionde roten) Upplandstuna.
1830 Utflyttad till Björklinge.
1832 Inflyttad till Västlunda från Helga Trefaldighets församling.
1832 - 1833 Piga hos Torparen Jan Ersson i Stubbtorp, Österedinge, Upplandstuna.
1833 - 1834 Piga hos Bonden Per Mattsson, brukare av Rusthållet 1/2 Mandat Frälse, Saringe nr 3.
1834 - 1837 Hemmadotter hos fadern Torparen Per Persson i Västlunda, Saringe, Upplandstuna.
1837 - 1838 Piga hos Torparen Jan Jansson i Nyckelstocken på Saringe ägor.
1838 - 1850 Torparehustru i Nyckelstocken, senare kallat Löflund, under Hesselby Hemman i Saringe, Upplandstuna.
29 juli 1850 - 14 jan 1893 Efter mannens död fattighjon i Löflund tillsammans med barnen: Christina Lovisa (fattighjon redan omkr1847); Per Isac (död 1853 i Stockholm); Erika Augusta och Anders Alfred (död 1853 i Stockholm)

Dödsorsak: ?
79 år

Källor: (Upplandstuna AI nr 7 1814-20 sid 118, sid 108, sid 252; AI nr 8 1821-26 sid 250; AI nr 9 1826-31 sid 243; AI nr 10 1831-35 sid 123, sid 52, sid 105, sid 123; AI nr 11 1836-40 sid 126, AI nr 12 1841-46 sid 127; AI nr 13 1847-50 sid 121; AI nr 14 1851-55 sid 126; AI nr 15 1856-60 sid 117; AI nr 7 1861-65 sid 73; AI nr 8 1866-70 sid 87; AI nr 9 1871-75 sid 87; AI nr 10 1876-80 sid 93; AI nr 11 1881-85 sid 116; AI nr 12 1886-90 sid 118; AI nr 13 1891-95 sid 128 [SOR])

28 Anders Ersson, V:13.  Född den 9 dec 1802 i Forsa, Esterna. Döpt den 10 dec 1802 i Fasterna. Anders dog i Karlberg, Upplandstuna den 11 nov 1884, han var då 81 år. Begravd den 30 nov 1884 i Upplandstuna. Yrke: Skattebonde. Bostad: Karlberg, Upplandstuna.

Far 56, mor 57, son 14.
Gå till anträdet

Döpt: 10 dec 1802. Faddrar: Skattebonden Jan Andersson i Rörsby och Almunge socken. Bondesman Anders Andersson i Enberga och Husby Långhundra socken. Eric Erssons hustru i Skattvärn Anna Martinsdotter. Bondedottern Maja Andersdotter i Enberga och Husby Långhundra socken.
(Fasterna C:I 1802 nr 29 [SOR]).

Vigd: 6 jan 1831. Skattebondesonen Anders Ersson i Österedinge, Tuna socken och Skattebondedottern Anna Maria Ersdotter i Berga. Lysning 7, 14 och 21 nov 1830. Brudg 28 år. Bruden 28 år. Obeslägtade. Brudg. attest från Tuna. Giftoman Brudens moder Enkan Anna Ersdotter i Berga genom Brud. Förmyndare Rusthållaren Erik Persson i Täby, Faringe socken.
(Alunda E:I 1830 nr 20 [SOR]).

Död: 11 nov 1884. Fördelsmannen Anders Ersson i Karlberg å Österedinge ägor, död av vattusot, 82 år. Begravd tillsammans med sin hustru Anna Maja Ersdotter 30 nov 1884 i Upplandstuna.
(Upplandstuna F:1 1862-94, 1884 nr 10 [SOR]).

Notiser:
9 dec 1802 ­ 17 mars 1813 Hemmason hos föräldrar och morföräldrar (frälseskattebonden Anders Ersson och Greta Johansdotter) i Forsa, Esterna (Fasterna). Esterna från 1807 sammanslaget med Fasterna.
17 mars 1813 - 21 mars 1815 Hemmason hos föräldrarna i Gränsta, Knutby.
21 mars 1815 - våren 1818 Hemmason hos föräldrarna på Norredinge nr 1, Upplandstuna.
Våren 1818 - 1820 Hemmason med föräldrarna på morföräldrarnas hemman i Forsa, Esterna (Fasterna).
1820-1832 Hemmason på Österedinge nr 5, 7/8 mantal Frälse, Upplandstuna.
1832 ­ 1853 Frälsebonde på Österedinge nr 5, 7/8 Mantal Frälse, Upplandstuna.
17 juni 1852 såldes hemmanet med tillträdesrätt 14 mars 1853 till förre nämndemannen Eric Ersson i Jönninge, Stavby för 6 550 Riksdaler.
1853 - 1879 Bonde på Karlberg, Österedinge ägor. 14 mars 1879 arrenderades Karlberg ut till yngste sonen Karl Ludvig Andersson.
1879 ­ 1884 Fördelsman på Karlberg, befriad från skatt.
I husförhörsprotokollen har antecknats: läsning innantill v. (väl), läsning utantill av Mindre och Större Katekesen v. (väl).
Anders Ersson konfirmerades 1817 samt hade smittkopporna 1818.
Vid husförhör 7 nov 1843 tillsades Anders Ersson att hålla gossen Eric Gustaf i skolan.

Lennart Holmgren berättade följande 1981:

"Anders Erssons far köpte fastigheten i Österedinge 1822. Ersättningen utgjordes av träkol som kördes till Länna under många års tid. Det fanns tre stora kolbottnar (30 m i diameter). En mila kolades per år växlande mellan de tre bottnarna.

År 1849 brann deras nybyggda hus i Österedinge. Det var inte helt färdigbyggt och ännu ej brandförsäkrat. Elden började i det gamla stallet, som var tomt. En stark blåst mot det nya huset gjorde att allt snart var övertänt. Det var höst och all skörd brann också upp. Detta gällde även ett antal pyramidformade ärthässjor, som fanns ute på fälten. Enligt en allmän uppfattning var det en mordbrand. Men länsmannen kunde betalas så att det inte blev någon rättegång. Orsaken till branden var osämja mellan barnen.

Anders Ersson måste därefter sälja hemmanet och behöll för egen del Karlberg (ca 1/5 av hemmanet) under 50 år.

När grannen som hade tänt eld på huset låg på sin dödsbädd sände han ilbud efter Carl Ludvig. Han talade om att det var han som hade tänt eld och nu ville han be om förlåtelse för detta. Grannen hade då inga tillhörigheter ­ han var "kemiskt ren" enligt Lennart ­ varför Carl Ludvig bara hade att förlåta honom."

ANDERS ERSSONS GROTTA

"Hur de bodde har jag inte en aning om. Om de till och med bodde i en grotta. Jag har sett något alltsedan jag började jaga, kanske jag var 15 år

Det ser ut precis som om det är gjort av människohand. Sen på slutet när jag träffat Agne Arfwner talade han om att Anders Ersson hade en bönegrotta.

Den är nu 10 meter från vägen, som då inte fanns. Berget stupar ner en aning snett ner. Sen är det en jordvall upplagd för djur. Sen var det täckt av trästammar, ris och jord kanske. Och det har ruttnat och fallit ner nu."

Var låg kojan?

"Om man går förbi bäcken och in mot Myssinge så kommer man ner till åkern och vägen viker över åkern. Sen är det en liten backe på vägen och så börjar kroken där. Och då ligger det ungefär här. Så det har jag tittat på många gånger när jag satt på drev och det syns ju nästan lika bra som när jag var ung. Men granarna har ruttnat ner. Kanske om man gräver kan man finna något"


Dödsorsak: Vattusot
82 år

Källor: (Esterna AI:5 1790-1806 sid 152, sid 201; Fasterna AI:2, 1807-1813 sid 81; AI:3 1814­20 sid 87. Upplandstuna AI:8 1821-26 sid 66, AI:9 1826-30 sid 43, AI:10 1831-35 sid 46, AI:11 1836-41 sid 48. AI:12 1841-45 sid 47. AI:13 1846-50 sid 45. AI:14 1851-55 sid 54, AI:15 1855-60 sid 52, AI:7 1861-65 sid 32, AI:8 1866-70 sid 47, AI:9 1871-75 sid 44, AI:10 1871-75 sid 44, AI:19 1876-80 sid 51, AI:11 1881-85 sid 69 Knutby flyttningslängd B:2 1812-1890 sid 5, sid 13 [SOR]).

Den 6 jan 1831 gifte sig Anders med Anna Maja Ersdotter, V:14 ,i Alunda.

De fick följande barn:
i. Stina Greta (1832-1832)
ii. Eric Gustaf (1835-)
iii. Christina Charlotta (1837-1837)
iv. Margareta Matilda (1838-1838)
v. Anders Petter (1839-1839)
vi. Carl Petter (1841-1841)
14 vii. Karl Ludvig, IV:7 (1843-1930)

29 Anna Maja Ersdotter, V:14.  Född den 2 jan 1802 i Berga, Alunda. Döpt den 4 jan 1802 i Alunda. Anna Maja dog i Österedinge, Upplandstuna den 25 nov 1884, hon var då 82 år. Begravd den 30 nov 1884 i Upplandstuna. Yrke: Skattebondehustru. Bostad: Karlberg, Upplandstuna.

Far 58, mor 59, son 14.
Gå till anträdet

Döpt: 4 januari 1802. Faddrar: B. Anders Danielsson (fars farbror) i Lundby, Faringe; H. Anna Danielsdotter (fars faster) i Åhlsunda. Matts Pehrsson i Åhlsunda. Pig. Greta Andersdotter i Lundby, Faringe socken.
(Alunda C:4 1802 [SOR]).

Vigd: 6 jan 1831. Skattebondesonen Anders Ersson i Österedinge, Tuna socken och Skattebondedottern Anna Maria Ersdotter i Berga. Lysning 7, 14 och 21 nov 1830. Brudg 28 år. Bruden 28 år. Obeslägtade. Brudg. attest från Tuna. Giftoman Brudens moder Enkan Anna Ersdotter i Berga genom Brud. Förmyndare Rusthållaren Erik Persson i Täby, Faringe socken.
(Alunda E:I 1830 nr 20 [SOR]).

Död: 25 nov 1884. Fördelsmannen Anders Erssons i Karlberg Enka Anna Maja Ersdotter, död av bröstsjukdom; 83 år. Begravd tillsammans med sin make den 30 nov 1884 i Upplandstuna.
(Upplandstuna F:1 1884 nr 11 [SOR]).

Notiser:
2 jan 1802 ­ 1817 Hemmadotter i Berga, Alunda.
1817 ­ 1830 Piga hos farfadern Erik Danielsson och farmodern Anna Olsdotter (d 1824) i Åhlsunda, Alunda.
1830 - 6 jan 1831 Piga hos brodern Anders Ersson i Berga, Alunda.
6 jan 1831-14 mars 1853 Frälsebondehustru i Österedinge nr 5 7/8 Mantal Frälse, Upplandstuna.
14 mars 1853-14 mars 1879 Bondehustru i Karlberg, Österedinge ägor,Upplandstuna.
14 mars 1879-25 nov 1884 Fördelstagare hos yngste sonen Karl Ludvig Andersson i Karlberg, Österedinge ägor, Upplandstuna. Befriad från skatt.
I husförhörslängderna har antecknats: Innantill läsning v. (väl). utantill läsning av Mindre och Större Katekesen v. (väl).
Anna Maja Ersdotter hade haft smittkoppor men har även antecknats som vaccinerad.
Konfirmerad 1817.

Dödsorsak: Bröstsjukdom
83 år

Källor: (Alunda AI:6b 1800-06 sid 157; AI:7b 1807-13 sid 166; AI:8b 1814-20 sid 162, sid 168; AI:9 1821-27 sid 433; AI:10 1828-34 sid 447, sid 348; Upplandstuna AI:10 1831-35 sid 46, AI:11 1836-41 sid 48, AI:12 1841-45 sid 47, AI:13 1846-50 sid 45, AI:14 1851-55 sid 54, AI:15 1855-60 sid 52, AI:7 1861-65 sid 32, AI:8 1866-70 sid 47, AI:9 1871-75 sid 44, AI:10 1871-75 sid 44, AI:10 1876-80 sid 51, AI:11 1881-85 sid 69 [SOR])

30 Erik Jansson, V:15.  Född den 3 feb 1824 i Brännbol, Faringe. Döpt den 4 feb 1824 i Faringe. Erik dog i Uppsala den 10 nov 1897, han var då 73 år. Begravd i Uppsala. Yrke: Skattebonde och fjärdingsman. Bostad: Bärby, Faringe.

Far 60, mor 61, dotter 15.
Gå till anträdet

Döpt: 4 februari 1824. Faddrar: Bonden Jon Jonsson i Mysslinge, Tuna socken (farbroder?). Dragon Norrs hustru på Täby ägor. Skomakardotter Petter Farling i Baddetorp. Pig. Anna Kajsa Jonsdotter i Täby.
(Faringe C:4 1824 nr 2 sid 80 [SOR]).

Vigd: (1sta giftet) vigd 10 okt 1850: Drängen Erik Jansson i Bärby och skattebondedottern Stina Lotta Ersdotter därstädes. Lysning 8, 15 och 22 sept 1850. Välfrejdade brudens föräldrar tillstödja äktenskapet.
(Faringe C:4 1850 nr 7 sid 182 [SOR]).

(2dra giftet) vigd 16 maj 1864. Skattebonden Erik Jansson i Bärby, Faringe och skattebondedottern Johanna Margareta Lindström i Rickeby. Lysning 10, 17 och 24 april 1864. Hennes fader skattebonden Karl Lindström i Rickeby personligen närvarande biföll.
(Knutby C:I 1864 nr 4 [SOR]).
Hinderslöshetsbetyg till Knutby uttaget 6 april 1864.
(Faringe AI:1 1860-70 sid 81 [SOR]).
Erik Jansson och Johanna Margareta Lindström hade sex barn, nämligen:
- Karl Erik född 23 april 1865
- Johan född 20 sept 1866
- Edla, född 6 juli 1868
- Augusta född 19 okt 1870
- Frans Gustav, född 14 nov 1872
- Anna Matilda, född 24 okt 1876

Död: 10 nov 1897. F.d. bonden Erik Jansson, död av ålderdomsavtyning och luftrörskatarr. Begraven i Uppsala domkyrkoförsamling.
(Uppsala Domkyrkoförsamling 1897 [SOR]).

Notiser:
3 febr 1824 ­1847 Hemmason i Brännbol, Faringe.
1847-1848 Dräng hos Exp Kronofogden Gustaf Almquist i Bärby, Bostället 1/2 Mntl krono nr 1, Faringe.
1848-1849 Dräng hos rusthållaren Jan Ersson i Solvalla 5/18 Mntl Rusthåll nr 2, Faringe.
1849-10 okt 1850 Dräng hos skattebonden Gle Erik Ersson i Bärby 9/44 Mntl Skatte nr 1, Faringe.
10 okt 1850-25 sept 1852 Måg hos skattebonden Gle Erik Ersson i Bärby 9/44 Mntl Skatte nr 1, Faringe.
25 sept 1852-(1891) Skattebonde och fjärdingsman i Bärby 9/44 Mntl Skatte nr 1, Faringe. Änkling 1863, nygift 1864 med Johanna Margareta Lindström f. 22 maj 1835.
1891-30 okt 1897 Fördelstagare på hemmagården hos nye ägaren bonden Johan Abraham Abrahamsson och hans hustru Maria Persdotter i Bärby, Faringe.
2 nov 1897-10 nov 1897: F.d. hemmansägare boende i fastigheten St Persgatan 31/Salagatan 19, Uppsala.

Dödsorsak: Ålderdomsavtyning och luftrörskatarr.
73 år.

Källor: (Faringe AI:6 1818-25 sid 20, AI:7 1826-31 sid 17, AI:8 1832-37 sid 19, AI:9 1837-45 sid 18, AI:10 nr 10 1846-50 sid 21, 66, 86 och 52, AI:11 1851-55 sid 59, AI:12 1856-60 sid 66, AI:1 1860-70 sid 81, AI:2 1871-75 sid 90, AI:3 1876-85 sid 89, AI:4 1886-90 sid 99, AI:5 1891-95 sid 139, AI:6 1896-1900 sid 124. Uppsala Domkyrkoförsamling AII aa 6, 1895-1905 [SOR])

Den 10 okt 1850 gifte sig Erik med Stina Lotta Ersdotter, V:16 ,i Faringe.

De fick följande barn:
15 i. Maria Margareta, IV:8 (1851-1923)
ii. Johan Erik (1852-1852)
iii. Anders Gustaf (1854-1855)
iv. Emma Charlotta (1856-1939)
v. Erik Gustaf (1857-1857)
vi. Kristina Karolina (1858-)
vii. Inga Johanna (1860-)
viii. Namnlös (Dödfödd) (1863-1863)

31 Stina Lotta Ersdotter, V:16.  Född den 28 aug 1829 i St Glugga, Knutby. Döpt den 29 aug 1829 i Knutby. Stina Lotta dog i Bärby, Faringe den 19 sep 1863, hon var då 34 år. Begravd den 27 sep 1863 i Faringe. Yrke: Skattebondehustru. Bostad: Bärby, Faringe.

Far 62, mor 63, dotter 15.
Gå till anträdet

Döpt: 29 aug 1829. Faddrar: Torparen Nils Persson och hans hustru Stina Olsdotter från Ottertorpet i Fasterna, Märta Danielsson i Skaten och hustru Stina Jonsdotter ibid. Drängen Per Ersson i Källingby samt Pigan Anna Stina Ersdotter i Grindkrogen.
(Knutby C:4 1829 nr 39 [SOR]).

Vigd : 10 okt 1850 Drängen Erik Jansson i Bärby och skattebondedottern Stina Lotta Ersdotter därstädes. Lysning 8, 15 och 22 sept 1850. Välfrejdade brudens föräldrar tillstödja äktenskapet.
(Faringe C:4 1850 nr 7 sid 182 [SOR]).

Död: 19 sept 1863. Skattebonden Erik Janssons hustru Stina Lotta Ersdotter i Bärby, död i barnsäng, 34 år 23 dagar. Begraven 27 sept 1863 i Faringe.
(Faringe C:1 1863 nr 10 [SOR]).

Notiser:
28 aug 1829 - 24 mars 1842 Hemmadotter i St Glugga, Knutby.
24 mars 1842 ­ 10 okt 1850 Hemmadotter i Bärby, Faringe.
10 okt 1850 ­ 25 sept 1852 Gift hemmadotter i Bärby, Faringe.
25 sept 1852 ­ 19 sept 1863 Skattebondehustru i Bärby 9/44 Mantal Skatte nr 1, Faringe.
I husförhörslängden har antecknats läsning innantill: väl, läsning utantill: väl, läsning utantill av Luthers mindre katekes samt förklaringar däröver: väl.
Stina Lotta Ersdotter var vaccinerad.

Dödsorsak: Barnsäng
34 år

Källor: (Faringe AI:9 1841-45 sid 41, AI:10 1846-50 sid 52, AI:11 1851-55 sid 59, AI:12 1856-60 sid 66, AI:1 1860-70 sid 81 [SOR]).


Föregående * Nästa

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt