Återgå

Slutsatser och kommentarer

En allmänt vedertagen uppfattning tycks vara att medellivslängden för svenskar har ökat kraftigt under de senaste 3-400 åren. Men detta gäller uppenbarligen inte för mina anfäder!

Ett problem här kan vara hur man definierar medellivslängden. I diagrammen ovan ingår enbart de som har hunnit bli föräldrar. Eftersom man vet att barnadödligheten var mycket hög under gångna århundraden får vi en helt annan medellivslängd om vi även inkluderar alla barn som dog före några få års ålder. Rätt normalt var att 2 av 3 barn avled mycket unga. Om det tredje barnet uppnådde en ålder på 90 år blir alltså medellivslängden för de 3 endast 30 år. Kan en sådan definition av medellivslängden vara orsaken till det allmänt kända konstaterandet att medellivslängden har ökat mycket kraftigt sedan 1500-talet? Vi vet nu att i Sverige dör idag endast 1 av 250 födda barn före 5 års ålder.

I ett totaldiagram har sammanförts åldersfördelningen för samtliga anfäder för Barbro (263 st) och Bengterik (429 st) för vilka födelseår och levnadsålder är kända. Noteras bör här att data för Barbros anfäder är speciellt väl dokumenterade eftersom Sixten, Barbros bror, har kontrollerat samtliga data i aktuella födelse- och dödsböcker.

Minsta kvadratanpassningen av data till en rät linje visar att levnadsåldern inte har förändrats under de aktuella 400 åren.Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida