Återgå

Åldersfördelningen för 247 manliga anfäder

I diagrammet nedan görs en minsta kvadratanpassning till en tredjegradskurva. Resultatet blir att levnadsåldern är i huvudsak oförändrad under de tre första seklerna men har ökat med drygt 10 år under de sista hundra åren.
Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida