Återgå

Åldersfördelningen för 247 manliga anfäder

I diagrammet nedan ges sambandet mellan födelseår och ålder vid dödsfall för 247 manliga anfäder. Dessutom ges en minsta kvadratanpassning till en rät linje. Som framgår av diagrammet har medellivslängden ökat med endast cirka 10 år under de 400 år som diagrammet omfattar.

I detta diagram kan noteras att en hel del män före 1750 har avlidit innan de uppnått 40 års ålder. Vi vet att ett antal av anfäderna var knektar i de krig som då pågick och vi har även data som visar att några av dessa avled under krigen. Men även om vi eliminerar alla som avled före 40 års ålder, för att få mer jämförbara data med de för senare fredliga år, påverkar detta obetydligt minsta kvadratanpassningen. Vi får fortfarande en ökning på nästan 10 år.

Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida