Återgå

Åldersfördelningen för 182 kvinnliga anfäder

I detta diagram anpassas data till en tredjegradkurva, vilket visar att medelåldern har varit konstant under de första två seklerna för att därefter öka med cirka 10 år.
Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida