Återgå

Åldersfördelningen för 182 kvinnliga anfäder

I diagrammet nedan ges sambandet mellan födelseår och ålder vid dödsfall för 182 kvinnliga anfäder. Dessutom ges en minsta kvadratanpassning till en rät linje. Som framgår av diagrammet har uppenbarligen inte medellivslängden ökat något under de 300 år som diagrammet omfattar!

Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida