Återgå

Levnadsålder

Levnadsålder som funktion av födelseår har sammanställts för alla anfäder för vilka dessa data är kända. För anfäder som föddes efter det att lagen om allmän folkbokföring kom 1686 bör uppgifterna vara relativt säkra, eftersom det finns fullständiga data för huvuddelen av dessa.

Men för anfäder som föddes under 15- och 1600-talen är data ofta osäkra. I några fall vet man att de uppgifter som lämnats av andra släktforskare är gissningar. I andra fall anges ett frågetecken efter ålder eller födelseår. De tveksamma uppgifterna har så långt det är möjligt eliminerats i diagrammen nedan.

För personer som dog åren närmast efter 1686 finns ofta angivet i kyrkoböckerna hur gamla de var, varför vi vet när de föddes. Eftersom man missar flera av dem som dog unga före 1686 finns här ett systematiskt fel.Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida