Återgå

Släktrelationer mellan Sparf och mig

(där D = dotter och S = son)

En av de som förekommer 15 ggr i släktträdet är kyrkoherden Jonas Erici Sparf. I nedanstående diagram redovisas de 15 släktlinjerna mellan Sparf och mig.
Sparf är min

Återgå
Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida