Solros

En uppfattning om hur stor andel av anfäderna som är kända kan man få, från en s.k. solros, vari noteras alla kända anfäder för ett antal generationer.

I en första liten solros får man en visuell uppfattning att nästan alla anfäderna till och med generation nio är kända, åtminstone till namnen. I en stor solros kan man läsa namnen på de aktuella anfäderna. De 498 anfäder, som finns med i solrosen, utgör dock endast 21 % av de totalt 2347 kända. Men samtidigt bör noteras att det ingår ett stort antal anförluster i anträdet, d.v.s. personer som uppträder på fler än en plats i trädet. Detta behandlas särskilt i avsnittet anförluster.

Av de 498 personerna i solrosen är 160 anförluster, vilket således reducerar antalet individer i solrosen till 338.Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida