Solros

En uppfattning om hur stor andel av anfäderna som är kända kan man få, från en s.k. solros, vari noteras alla kända anfäder för ett antal generationer.

I en första liten solros får man en visuell uppfattning att nästan alla anfäderna till och med generation åtta är kända, åtminstone till namnen. I en stor solros kan man läsa namnen på de aktuella anfäderna.Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida