Bostadssocken för 486 anfäder


Barbros anfäder har nästan uteslutande varit bosatta i Uppsala län. Av de 488 kända anfäderna gäller detta för 470. Ytterligare 16 anfäder har bott i Stockholms län nära gränsen till Uppsala län. Endast två anfäder - ID nr 852 och 853 - har kommit från ett annat län nämligen från Husby i Västergötlands län.

Nedan finns en karta över tre av de sex kommuner som ingår i Uppsala län; nämligen Uppsala, Tierp och Östhammar. Antalet anfäder som huvudsakligen bott i berörda socknar finns noterat runt kartan.

Om Du klickar på ett sockennamn får Du veta vilka som kommer från denna socken.
Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida