Översikt

Barbros anträd,(se vänster) som idag omfattar 499 personer, visas på 19 sidor.

En tabell finns med diverse länkar till alla anfäder och deras barn. Förutom de 499 anfäderna finns i tabellen 905 barn.

De källor som använts redovisas separat.

Detaljerade uppgifter om alla personer som ingår i anträdet finns i de ansedlar som utarbetats. Dessa är sorterade enligt Kekule von Stradonitz kod. För varje person anges bl.a. födelse- och dödsdata, uppgifter om barn och en hel del notiser i de fall sådana data finns. Dessutom anges för varje person de källor som har använts.

Med hjälp av en sökmotor som har skrivits av vår son Erik, går de att finna många uppgifter om alla anfäderna.

Bland Barbros kända anfäder finns mycket få anförluster.

Slutligen finns

Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida