Kusiner
Återgå

Äktenskap mellan kusiner.


De enda två kusingiften som finns bland anfäderna, frånsett morfars och mormors , inträffade under slutet av 1600-talet i generation X. Ett märkligt förhållande med detta dubbla kusingiftermål är att samma familjer var involverade i båda, vilket framgår av diagrammet ovan.

Olof Knutsson och Sara Mårtensdotter är till och med dubbelkusiner. Anders Eriksson och Gunilla Knutsdotter var Saras morfar och mormor och Olofs farfar och farmor. Dessutom var Olof Örjansson med maka Saras farfar och farmor och Olofs morfar och mormor.

Olof Jonsson och Gunilla Knutsdotter är däremot enbart enkelkusiner där Olof Örjansson med maka är morfar och mormor till Gunilla och farfar och farmor till Olof.
ÅtergåDenna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida