Källor

De flesta uppgifter om mina anfäder som finns i sammanställningen bygger på data som samlats in av många andra släktforskare. Uppgifter om samma anfader/moder finns i flera fall i mer än en källa. I några fall lämnas olika uppgifter (t.ex vad avser förnamn, födelseår och dödsår) för viss person. De källor som jag hämtat huvuddelen av informationen från är

* Strömsboken, 29 häften utgivna 1944-1972 av Ströms Hembygdsförening. De första 14 har skrivits av Alfred Mattesson och de sista 15 av Lennart och Mauritz Trangius. I häftena redovisas samtliga kända människor som bott i alla byar i Ström. Dessutom finns en hel del uppgifter om dessa personer hämtade från många källor.

* Byar i Ström på 1600-talet, 8 häften skrivna 1990-1997 av Georg Hansson. I dessa finns kompletteringar till de data som redovisas i Strömsboken.

* Ströms Hembygdsförening, årsskrifter 1932-1943

* Helgums socken, Byar och gårdar del I och II, skrivna av Harry Mohlund. I del I redovisas boende i Helgum från 1530 fram till 1700-talets början och i del II fortsätter redovisningen fram till 1893. I böckerna finns många korta berättelser om de aktuella personerna, utdrag ut domböcker mm.

* Min fars anor från övre Ådalen, antavla utlagd av Håkan Skogsjö på Internet. Antavlan som gäller för Håkan Skogsjös far sammanfaller delvis med min mors antavla. I denna sammanställning finns för många personer hänvisningar till flera andra källor.

* Familjer i Edsele 1694-1808, Genealogiska föreningens släktböcker 15 skriven av Håkan Skogsjö.

* Släkt och Hävd 1982-83, Per Zackrissons släkt i Tynnerås, Edsele sn (Y) , skriven av Håkan Skogsjö.

* Leif Boströms mors antavla

* Bertil Johnson. Släktband i västra Ångermanland,

* Helge Nybergs familjeregister i första hand avsende socknarna Sättna, Indal, Skön och Selånger. Helge Nyberg har med utgångspunkt i ministerialböckerna kartlagt befolkningen i samtliga socknar i Medelpad utom Borgsjö. Resultaten finns renskrivna och kan beställas från SVAR.

* Av ris och rot, skriven av Tyko Lundkvist. Detta är en bebyggelsehistorisk skildring av bygderna efter Lögdeälven och utkom 1973.

* Öreälvens byar skriven av Tyko Lundkvist 1989. I denna redovisas med utgångspunkt i kyrkböcker, domböcker och många andra urkunder hur bygder i Nordmalings och Bjurholms nuvarande kommuner uppodlades och befolkades.

* Utdrag ur Thord Bylunds databas "Angur". Gäller i första hand anfäder till min farmors farmor Brita-Lisa Jeansdotter.

* Olåt och munbruk, skriven av Tyko Lundkvist 1977. En studie om uttryck för mänskliga strävanden och reaktioner hämtade ur gamla norrländska domböcker.

* Finnkolonisationen inom Ångermanland, Södra Lappmarken och Jämtland. Kultur- och bebyggelsehistoriska undersökningar från 15-, 16- och 1700-talen av Richard Gothe. Boken utkom 1948.

* Räfsten med jämtarna 1613. Rannsakningsprotokollen efter Baltzarfejden utgivna av Hasse Petrini (Skrifter utgivna av Jämtlands läns fornskriftsällskap. XI år 1959).

* Vad som i Jansjö sig tilldragit haver under 450 år, Per Persson 1991.

* Mats-Ingvar Mattsson, Sundborn., Uppgifter om några anfäder från Ramsele.

* Björn Espells släktdatabas. Gäller några anfäder som bott i Hammerdal.

* Härnösands stifts herdaminnen, sammanställda av Leonard Bygdén.

* Gärdnäset under tvenne sekel, Cirkelarbete 1985-1987.

* Några minnesanteckningar, Jenny Ronne 1976 .

* Mitt livs novell, Axel Johansson 1995.

* Georg Hanssons släktdatabas

* Domböcker för Hammerdals tingslag 1664-1674 utskrivna på Internet av Georg Hansson.

* Georg Hansson Familjer I Ström 1500-1820

* Georg Georg Hansson Familjer I Alanäs 1650-1820

* Familjeregister för Ramsele socken 1500-1800 tal, sammanställt av Sune Menker 1986

* Junsele bönder 1600-1800, sammanställning av Agneta Olofsson

* Fjällsjö byar och gårdar 1600-1800, sammanställning av Agneta Olofsson

* Nordantjäl i Ramsele. Människorna i en by under 300 år, Bo Lindwall i Släktforskarnas årsbok 1999.

* Boken om Säbrå, Kommunens och socknarnas historia

* Roland Forsséns släkthemsida,med en hel del uppgifter om i första hand anfäder från Fjällsjö

* Nättidningen Rötter, varifrån ett antal sammanställningar har använts, i varje fall med en hänvisning till aktuell artikel.

* Sist men inte minst min svåger Sven Lundkvist, f.d. riksarkivarie, som givit råd om var diverse källor finns, kompletterat dels med vissa grenar i anträdet, dels med intressanta data om en del anfäder samt allmänt kontrollerat data i basen.


The lineup for Wilsons Auctions Unreserved Prestige Auction on Friday 27th May, 2016, at 6pm is now live online and features a range of beautiful watches, including dozens of rolex replica sale, along with some of our favourites which we¡¯ve outlined below. This is a unique opportunity to purchase a luxury watch at auction prices with no reserve, meaning you could get the watch you¡¯ve always dreamed of at a much reduced price. Protected by 14 patents, the Sky-Dweller is the first all-new rolex replica uk to be introduced for a long while, and certainly the most complicated Rolex for even longer. Sharing similar styling to fake rolex sale, the Sky-Dweller is unmistakable with its cut away sub-dial and apertures at each hour marker used in its dual-time and annual calendar functions. If these two features aren¡¯t enough, the impressive command ring allowing the date, reference time, and local time to be set with the crown by rotating the bezel to select each. Coming in white gold, yellow gold, and Everose gold, all versions will be available with no reserve on Friday, May 27th, at Wilsons Auctions, Belfast. Alongside the Sea-Dweller, the rolex replica is the largest of rolex replica uk at 44mm, bringing us into Hublot territory. The Yacht-Master II is a statement watch that is meant to be worn to be seen but also has a function. It features a programmable, 1-to-10-minute flyback regatta timer which is set using the rotatable command bezel, similar to that found on the rolex replica. The original GMT was launched in the mid-1950s with the current generation launching over 60 years later. The GMT has always had a two-tone bezel to differentiate between day vs night. The model on offer is the SARU 18ct gold with a bi-directional rotating bezel set with 18 baguette-cut sapphires, 18 baguette-cut rubies, 22 baguette-cut diamonds and a trillion-cut diamond. Its case is set with 76 brilliant-cut diamonds. Leaving arguably the best until last. Debuted at Basel World 2013 by rolex replica sale for the 50th anniversary of the sacred Cosmograph Daytona, the first Daytona to be crafted in Platinum. It features a superb ceramic bezel to combat those pesky scratches, making it the second Daytona to feature Rolex¡¯s ¡°Cerachrom¡± technology, the first being the 2011 Everose 116515LN. All these stunning watches and many more will be for auction without reserve at Wilsons Auctions, Belfast, on Friday, May 27th, at 6pm. Online bidding is available.Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida