Källor

Nästan all information om Barbros anfäder har kommit från de två första källorna nedan.
 • Sixten Olof Regestad [SOR], Barbros äldste bror, har under många år ingående studerat de kyrkliga arkiv som finns t.ex.
  • födelse- och dopböcker
  • lysnings- och vigselböcker
  • död- och begravningsböcker
  • husförhörslängder
  • in- och utflyttningslängder samt vissa generalmönsterrullor, jordeböcker mm
   Han har i dessa källor funnit uppgifter om närmare 400 anfäder

 • Carl-Evert Gustafsson har på Rötter många omfattande redovisningar av släkter från Uppland varvid även äldre källor, t.ex. domböcker, har använts, Från dessa sammanställningar har drygt 100 nya anfäder återfunnits.
 • Börje Eriksson, Moxboda har ingående kartlagt de anfäder som bott i Moxboda och även dessas närmaste anfäder.

 • Walfrid Domar, Barbros farbror, har i skriften Så var livet då skildrat livet i Söderby, speciellt i hans föräldrahem, i början av 1900-talet.

 • Lennart Holmgren, Barbros morbror, som hade ett bra minne, har under sex timmar (inspelade på kassetter år 1981) berättat vad han hört om sina anfäder.

 • Hans Gillingstam, Promemorian "Österbyggeby i Bladåker i gångna tider".

 • Sven Lundkvist, Kompletterande källor avseende samma släktgren som behandlas i Gillingstams promemoria ovan.
Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida