Förnamn

De vanligaste kvinnliga förnamnen är Anna, Karin, Brita och Kerstin. De vanligaste manliga namnen är Erik, Per, Olof, Anders och Nils. Nästan hälften av de noterade har något av dessa namn!

I länkarna nedan ges frekvensen för 1240 manliga och 946 kvinnliga förnamn:
Vid en jämförelse mellan frekvenserna av olika förnamn i Uppland (Barbros anfäder) och nedre Norrland (Bengteriks anfäder) kan noteras

att de tre vanligaste kvinnonamnen - i samma ordning! - är Anna, Karin och Brita,

att Erik är det vanligaste mansnamnet i båda sammanställningarna
Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida