Förnamn

De vanligaste kvinnliga förnamnen är Anna, Karin, Brita och Margareta.

De vanligaste manliga namnen är Erik, Anders, Johan och Per.

Drygt hälften av de noterade har något av dessa åtta namn!

I följande länkar ges frekvensen för

581 manliga och 505 kvinnliga förnamn.


Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida