Återgå

Släktskap mellan farfar och farmor.

I nedanstående diagram åskådliggörs hur min farfar och farmor är släkt.
De har åtta gemensamma anföräldrapar i femte generationen (gula)
och är dessutom släkt på närmare led i ett fall (blått)
Återgå
Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida