Återgå

Bengterik Ronne

1 Bengterik Ronne, I:1. Född den 16 sep 1928 i Näset, Ström.
Yrke: Avdelningsdirektör, Fil Dr, Docent. Bostad: Uppsala.

Källor: (far 2; mor 3)

Bengterik blev fil.dr i fysik 1962 och har

- Bedrivit fysikforskning vid universiteten i Uppsala, Stockholm, Umeå och vid CERN i Genéve fjorton år och publicerat ca 25 vetenskapliga uppsatser med forskningsresultat inom området elementarpartiklar.

- Som t.f. professor i fysik vid Umeå universitet under två år (1964-66) byggt upp den grundläggande fysikundervisningen och viss forskning vid den nya fysikinstitutionen.

- Som utbildningsledare vid Stockholms universitet 1969-74 haft ansvaret för planering av verksamheten inom den matematisk-naturvetenskapliga fakultetens område.

- Som avdelningsdirektör vid UKÄ/UHÄ 1974-82 haft huvudansvaret för den centrala planeringen av utbildning och forskning inom samtliga matematisk-naturvetenskapliga och tekniska fakulteter i Sverige.

- Som avdelningsdirektör vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, 1982-93 haft huvudansvaret för planering av verksamheten inom den skogsvetenskapliga fakulteten.

Har efter pensioneringen själv genomfört eller medverkat som sekreterare i drygt 30 utredningar. Har även ägnat en hel del tid åt planering av verksamheten vid Uppsala Pensionärsuniversitet, (hemsida: www.usu.se)

Den 19 juni 1954 när jag var 25 år gifte jag mig med Barbro Regestad, i Alunda.

Vi fick följande barn:
i. Hans (1955-)
ii. Elisabeth (1959-)
iii. Erik (1965 -)

Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida