Återgå

Barbro Regestad

1 Barbro Regestad, I:1. Född den 9 okt 1929 i Söderby, Alunda. Barbro dog i Uppsala den 12 januari 2007. Hon var d 76 r. Bostad: Uppsala.

Far 2, mor 3.

Notiser:
9 okt 1929 - aug 1944. Hemmadotter i Söderby, Alunda.
HT 1944 - VT 1948. Studier vid Humanistiska läroverket i Sigtuna med avläggande av studentexamen på latinlinjen.
1948 - 1952. Studier vid Uppsala universitet. Fil mag i engelska, franska, tyska och fonetik.
HT 1952 - VT 1953 Adjunkt vid kommunala realskolan i Hällefors.
HT 1953 - VT 1956 Adjunkt vid högre allmänna läroverket i Sollefteå.
HT 1956 - VT 1962 Förste amanuens vid Engelska institutionen, Uppsala universitet samt tentamina för fil lic examen i fornengelska, medelengelska och nyengelska.
HT 1962 - VT 1964 Bosatt i Genéve, Schweiz.
HT 1964 - VT 1966 Bosatt i Umeå.
HT 1972 - HT 1978 Adjunkt vid Olandsskolan, Alunda.
VT 1979 - VT 1980 Adjunkt vid Gottsundaskolan i Uppsala.
HT 1980 - VT 1993 Adjunkt vid Katedralskolan i Uppsala.

Den 19 juni 1954 när Barbro var 24, gifte hon sig med Bengterik Ronne, i Alunda.

Vi fick följande barn:
i. Hans (1955-)
ii. Elisabeth (1959-)
iii. Erik (1965-)

Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida