Koder och färger i anträdet


Gå till sidan 1 i anträdet>


För varje person anges:Generationerna har färglagts enligt följande schema:

Anträdet omfattar totalt 13 sidor. För varje aktuell person kan man följa åt höger till den tidigast
kände anfadern eller anmodern. Om man klickar på en person kommer man till dennes ansedel.
Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida