Återgå

Koder och färger i anträdet

För varje person anges:


  • Id 1 = Kodnummer för personen där generationsnummer anges med en romesk siffra och löpnummer inom en generation med en arabisk siffra.

  • Id2 = ID-nummer enligt Kekule von Stradonitz´ system. Varje faders kod är koden för barnet multiplicerat med 2. Koden för varje moder blir faderns kod + 1; eller om man så vill barnets kod multiplicerat med 2 plus 1.


I de fall att anförlust uppstår anges detta, enligt ovanstående exempel på sid 5 i anträdet, med att det i övre högra hörnet finns två**; och rutan har en vit basfärg.

Dessutom anges på rad två i rutan antalet anförluster räknat från och med den aktuelle personen. Slutligen noteras på rad tre kodnummer till det ställe i anträdet där personen först uppträder och den sida i anträdet där detta inträffar.

Generationerna har färglagts enligt följande schema:ÅtergåDenna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida