Återgå

Förekomsten av samma personer i anträdet.

I nedanstående tabell redovisas antalet gånger
som samma personer finns med i anträdet

Följande fyra personer finns med på 15 ställen i anträdet.
Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida