Återgå

Anförluster

Antalet anförluster bland Barbros kända anfäder är mycket få, vilket framgår av nedanstående tabell.


Av totalt 499 kända anfäder finns endast 13 anförluster. Det är endast två av dessa som är nära besläktade. Det är en man som gifte sig med sin halvbrors dotter enligt följande. Anders Janssons moder Maria Andersdotter är samtidigt farmor till Anders maka Karin Mattsdotter.

På Bengteriks sida finns däremot många anförluster. Det är huvudsakligen två skäl till denna skillnad.
1. Bengteriks morfar och mormor var kusiner, vilket medfört 319 anförluster.
2. Anförluster kommer i första hand inom tidiga generationer. I Bengteriks fall känner vi 1837 anfäder tillhörande generation X och högre. I Barbros fall känner vi endast 62 anfäder som tillhör dessa generationer.


Denna sida ingår i Barbro och Bengterik Ronnes släkthemsida